Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 11 december 2020

Matt. 7:13 ”De två vägarna!”

13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.

 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.  (sorgligt nog är detta en bild på tillståndet i många kristna församlingar i dag!)

16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?

17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.

18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

21 Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn* och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?

23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 

söndag 12 april 2020

Kampen mot det onda, av Janne Ohlin

"Vargen i fårakläder"
Mycket viktig  undervisning, inte minst till församlingen idag, där det stora avfallet från Sanningen, är så påtagligt och sorgligt. 
"Kampen mot det onda, av Janne Ohlin 14 mars, 2020

"Kampen mot det onda"
När det gäller kampen mot det onda eller mörkret, säger bibeln att det inte är mot kött och blod, utan den fallna änglavärldens påverkan över det som är i mörker.
Mörker kan med andra ord beskrivas med Syndens konsekvens.
 Vi lever i en fallen värld och syndens konsekvens kommer inte lösas förrän vid den sista basunens ljud. Det är vid Jesu tillkommelse, som är mänsklighetens stora hopp, Gud själv kommer att ta hand om det onda.
Bibeln säger att den onde har syndat från begynnelsen, så därför finner vi också mörkret från begynnelsen. Bibeln säger också att hela världen är i den ondes våld 1 Joh.5:19. Människan föds andligt blind och måste födas på nytt för att kunna se, och kunna gå in i Guds Rike. (Joh.3). Ingen människa har Guds ljus i sig från födseln.
Hos de judiska ledarna på Jesu tid var det yttre viktigare än det inre. Han kallade dem för "hycklare", det betyder att "uppträda bakom en mask". Jesus varnade sina lärjungar för deras surdeg, hyckleriet.
Luk. 12:1 "Under tiden hade människor samlats i tiotusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina lärljungar: "Ta er i akt för fariséernas surdeg, hyckleriet! = Det yttre skenet! Prestigen!

Lyssna till undervisningen på mp3:
Janne: Kampen mot det onda (mp3) Text >> (15/3-20) 

fredag 28 juni 2019

KÄRLEK till Sanningen eller SKEN av gudsfruktan?


2 Tim. 3:1 ”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma,
gudlösa,
3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda,

4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!”Skenet av en falsk gudsfruktan, kan man se idag, där villfarelser och falska läror tar allt större plats i kyrkor och församlingar. Detta leder till att människor förlorar Kärleken till Sanningen och avfaller från de sanna Gudstron.
Det vilar ett tungt ansvar på de församlingsledare som verkar vara helt blinda inför det som pågår.
I all denna villfarelse som drar fram över världen idag kan förekomma mycket profeterande och många stora tecken och under, men låt er inte luras, för bibeln varnar för att detta ska komma att ske vid tidens slut.