Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 20 juni 2013

torsdag 13 juni 2013

torsdag 6 juni 2013