Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 31 december 2011

FlyttfåglarnaFlyttfåglarna
1. När sommarn mot hösten sig vänder
då samlar sig flyttfåglars rad.
De längtar till ljusare länder
med vårliga, grönskande blad.
En dag lyfter tusende vingar
för fjärran mångmila färd,
Och flyttfågelsträcken sig svingar
mot syd, mot en varmare värld.

Benjamin Netanyahu kommer att starta en bibelstudiegrupp i Jerusalem

Den 11 dec skrev Israel Today att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer att starta en bibelstudiegrupp i hans officiella residens i Jerusalem.

Netanyahu to hold official Bible studies
Sunday, December 11, 2011
Ryan Jones
Benjamin Netanyahu
"Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Friday announced that he will reestablish a regular Bible study group at his official residence in Jerusalem. The group will be open to Bible researchers, government officials and invited guests.
Netanyahu made the announcement on the 30-day anniversary of the passing of his father-in-law, Shmuel Ben-Artzi, who was a respected Israeli poet and Bible teacher. Ben-Artzi used to attend the regular Bible studies hosted by Israel's first prime minister, David Ben Gurion..."
Fortsätt och läs mer här:
http://www.israeltoday.co.il/tabid/178/nid/23040/language/en-US/Default.aspx

fredag 30 december 2011

Det finns en viloplats i Jesus!

Secret PlacePs. 119:165 ”Stor frid äger de som älskar din undervisning, ingenting kan få dem på fall.”

Fil. 4:4 ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.
5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.
6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
8 För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.
9 Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.”

torsdag 29 december 2011

Därför att han liksom såg den Osynlige härdade han ut!

Hebr. 11:1 ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.”

Hebr. 11:8 ”I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.
9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte.
10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat.

söndag 25 december 2011

Kälkåkning!

Vänskap med världen är fiendskap mot Gud!

Seek first the Kingdom of God!(Hämtat från: Handbok för Livet)
Jak. 4:4 ”Varför överger ni Gud? Förstår ni inte att om ni älskar den här världen blir ni Guds fiender? Ni kan inte vara vän med Gud om ert mål är att njuta av den här världen.
5 Tror ni inte att Gud talar sanning när det står i Skriften: ”Vår egen ande, som Gud har låtit bo i oss, är ständigt avundsjuk”?
6 Men Gud vill i sin godhet hjälpa oss att stå emot dessa själviska begär. Därför heter det i Skriften: ”Gud står emot dem som är stolta, men han är god mot dem som erkänner sitt behov av honom.”
7 Erkänn alltså ert behov av Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly ifrån er.
8 Håll er nära Gud, så ska han hålla sig nära er. Be Gud om förlåtelse för era synder. Tvivla inte mer, utan tro på Gud av hela hjärtat.

Tv-spelens fader sågar spelvåldet

”Jag tycker det är en skam”
Ralph Baer, mannen som skapade den första spelkonsolen, är arg. På spelen. På våldet de förmedlar.
– Det jag skapade har blivit en styggelse, säger han.

torsdag 22 december 2011

JERUSALEM - OLD CITY - 2010 WALKING TOUR
Glädjen över att gå till Herrens hus
Psalm 122:1
"En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sade till mig: "Vi skall gå till HERRENS hus."
2 Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem,
3 Jerusalem, du välbyggda stad där hus sluter sig till hus,
4 dit stammarna drar upp, HERRENS stammar, som ett vittnesbörd för Israel att HERRENS namn skall prisas.
5 Ty där står domarsäten, troner för Davids hus.

6 Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig.
7 Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats.
8 För dina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid.
9 För HERRENS, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda."

Why Palestinians Want This Video Removed

tisdag 20 december 2011

Ni kan inte tjäna både Gud och mammon!

Mammonsguden
Gud eller mammon
Matt. 6:24 ”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre.
Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. 
25 Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?
26 Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?
27 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?

Profetiskt tilltal i den ekonomiska krisen, av David Wilkerson

Global ekonomisk kollaps
Av David Wilkerson
"Jag ska dela något från Guds hjärta som Gud gav mig de senaste dagarna. Hela världen vet vad som händer här i Förenta staterna. Vi är i de värsta kriserna i vår historia.
Kriserna hänger så tungt över huvudena på människor överallt, speciellt i New York City.
Det är stor fruktan. Jag fick veta att efter man stängt börsen för dagen, kollapsade många och föll ihop av fruktan.
Och det är inte bara ett amerikanskt problem.
Det är ett europeiskt problem och ett världsvitt problem.
Gud har gjort det han varnade oss för att han skulle göra när synderna har nått upp till himlen.
Att han skulle skaka allt som kan skakas.

lördag 17 december 2011

Bara ett är nödvändigt!

Jesus hos Marta och Maria
Jesus hos Marta och Maria
Luk. 10:38 ”Medan de var på väg gick Jesus in i en by, där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem.
39 Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
40 Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig."
41 Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket.
42 Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne."

Dra ut från Babylon och den stora skökan!

Den stora skökan RKK
Vi går en tid till mötes som inte är lik någon annan tid i historien. "Alla vägar bär till Rom" sa man förr i tiden, men nu har det uttrycket fått en ny och minst sagt otäck innebörd.
All denna falska enhetssträvanden mellan församlingar, kyrkor och samfund, där allt ser ut att ledas rakt i armarna på den stora skökan (RKK) som bibeln talar om i ändens tid. (Upp. 17; Upp. 19:1)
Vi som inte vill dras med i detta blir tvungna att "dra ut från Babylon" och många sanna kristna kommer att bli andligt "hemlösa". 
Jesus säger att där två eller tre är församlade där är jag mitt ibland dem, och jag tror att det framöver blir de små gemenskaperna som samlas på bibelns grund, som kommer att överleva all denna villfarelsens ande som som sveper som en tsunami över kristenheten i dag. 
Man ska inte underordna sig ett sammanhang där allt inte står rätt till, då riskerar man själv att bli manipulerad och besmittad av villfarelsens ande.

Sakarja: Herrens omsorg om sitt folk

Sak. 10:1 ”Bed HERREN om regn i vårregnets tid. HERREN gör åskmolnen, skurar av regn ger han människorna, gröda på marken åt var och en.

2 Men husgudarna talar svek, spåmännen skådar lögn, bedrägliga drömmar talar de, tomhet är deras tröst. Därför drar folket bort likt en fårhjord. De lider nöd, ty de har ingen herde.
3 Mot herdarna är min vrede upptänd, och ledarna* skall jag straffa. HERREN Sebaot har omsorg om sin hjord, Juda hus, och skall göra den till en stolt stridshäst åt sig.

fredag 16 december 2011

Will your anchor hold in the storms of life?Kan ditt ankar hålla i stormens tid
1. Kan ditt ankar hålla i stormens tid
När de svarta molnen dra ut till strid?
Skall det slitas eller förbliva fast
Under böljors anlopp och vindars kast?

Kör:
Fast är vårt ankare, trygg vår grund,
Själen ej rädes i farans stund.
Ankaret i djupet har säkert tag,
Vilar på Guds kärlek och välbehag.

torsdag 15 december 2011

Nyheter från Israel 2011-12-15

Marcus Birro: Redan när den första klunken rödvin (dyrt dessutom) når ditt blod är du ett monster.

Citat: "Varje jul är det samma sak. De vuxnas fördärvliga behov av att degradera sig själva till lallande apor väger tyngre än läpparnas bekännelser om att julen, det är barnens högtid.
Spriten, vänner. Vårt lands sakrament. Spriten är helig för oss. Den betyder mer än våra egna barns välbefinnande..."

Citat: "Det är sorgligt att något så enkelt som att avstå från att dricka tycks bjuda ett sådant hårt motstånd. Det handlar inte om ta sig någonstans, det handlar inte om att köpa något. Det handlar inte om att utsätta sig själv eller någon annan för en svår uppgift.
Det handlar om att låta bli..."
Fortsätt och läs hela artikeln här: http://www.expressen.se/kronikorer/marcusbirro/1.2651300/marcus-birro-redan-nar-den-forsta-klunken-rodvin-dyrt-dessutom-nar-ditt-blod-ar-du-ett-monster.

tisdag 13 december 2011

Dan Andersson – HemlängtanHemlängtan
Jag är trött, jag är led på fabriken,
jag vill hem till jordhöljt bo,
till min koja vid Blodstensmyren,
i de gröna gömmenas ro.
Jag vill leva på bröd och vatten,
om jag endast strax får byta
allt gasljus och larm mot natten
där timmarna tysta flyta.

måndag 12 december 2011

Danny Ayalon: Sanningen om flyktingarnaIsraels vice utrikesminister Danny Ayalon har precis släppt denna informativa video
Israels vice utrikesminister Danny Ayalon förklarar de historiska fakta som rör frågan om flyktingar i den israelisk-palestinska konflikten.
Arabstaterna har stängt in flyktingarna i FN-betalda läger, försett dem med vapen och låtit dem terrorisera civilbefolkningen i Israel.

När inarbetade begrepp ställs på ända

söndag 11 december 2011

Ett anpassat evangelium, av David Wilkerson

Ackommodationens evangelium
Predikan av David Wilkerson (1 Mars 1998)

Anpassat evangelium
"Att ackommodera betyder att anpassa, göra passande, eller godtagbart. Det betyder också att justera, att ge efter för andras önskningar för att behaga dem. Koppla detta. Jag talar om ett evangelium som uppfunnits i Helvetet, och som nu sprids över hela USA.

Det är ett passande, godtagbart, bekvämt evangelium som gett efter för andras önskningar och syndiga människors svaghet. Jag kallar det ackommodationens evangelium för att det anpassar och justerar Evangeliet för att behaga och attrahera syndare.
Detta ackommodationens evangelium är främst ett påfund av amerikansk kultur, för att underlätta vår livsstil, det lockar främst det vita Amerika, rika och framgångsrika, det uppfanns i självaste Helvetet!

Lewi Pethrus: Ekumenik i Bibelns ljus

Källa: http://predikoindex.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=53:ekumenik-i-bibelns-ljus&Itemid=91 
Skriven av Lewi Pethrus

(Min kommentar: Wikipedia: Trust = En trust kan även syfta på den företeelse som utgörs av en sammanslagning av företag inom en bransch med syfte att minska konkurrensen och därmed kunna kontrollera priserna. Företagen i trusten ger upp sin självständighet och får en enhetlig ledning.)
(Byt ut ordet ”företag” med kyrkor, församlingar och samfund så framgår ordets innebörd, i artikeln tydligare, trust har också med monopol att göra)

Lewi Pethrus
"Det finns många levande kristna inom svenska statskyrkan och i andra länders olika kyrkosamfund, och även inom grekisk-katolska kyrkan och inom påvekyrkan finns uppriktiga kristna här och där.
Men därmed är det inte sagt, att katolska kyrkan är riktig eller att statskyrkosystemet är det riktiga. Man må komma ihåg, då man talar om en sådan sak som denna, att göra skillnad på individer och system, annars blir man orättvis.

Skökoväsendet: Först och främst är det fråga om en stor uppslutning av alla kristna samfund på jorden (Upp13).
Det skall bli en stor religiös makt i den yttersta tiden, som skall stå som ett stort religiöst trustvälde vid sidan av det stora politiska trustväldet!
En dansk huvudstadstidning skrev härom under veckans lopp, att det ekumeniska mötet och den organisation, som kommer att uppstå därur, blir på det religiösa området, där Nationernas Förbund (FN) är på det politiska. Det är alldeles riktigt.
Det är vad Bibeln säger skall ske. Och en dag skall Kyrkan, denna stora religiösa federation i världen, bli ett språngbräde för Antikrist.

Den kommer att vara en plattform för vad Skriften kallar "det andra vilddjuret" eller "den falska profeten".

lördag 10 december 2011

Herren är vår Hjälpare och vår Befriare

Ps. 34:8 ”HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem.
9 Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom.
10 Frukta HERREN, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.
11 Unga lejon lider nöd och hungrar, de som söker HERREN saknar ej något gott.”

Herren vår hjälpare
Ps. 146:1 ”Halleluja! Lova HERREN min själ!
2 Jag vill lova HERREN så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till.
3 Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa.
4 När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet.

5 Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till HERREN, sin Gud,
6 till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, till honom som är trofast för evigt,
7 som skaffar rätt åt de förtryckta och ger bröd åt de hungriga. HERREN befriar de fångna,

8 HERREN öppnar de blindas ögon, HERREN reser upp de nerböjda, HERREN älskar de rättfärdiga,
9 HERREN bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor, men de ogudaktigas väg gör han krokig.
10 HERREN är konung i evighet, din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!”

fredag 9 december 2011

I´d Rather Have Jesus!Jag vill hellre ha Jesus än silver och guld
Jag vill hellre bli Hans få förlåten min skuld
Jag vill hellre ha Jesus än hus och land
Jag vill hellre bli ledd av hans sårade hand

***************************

Dataspelsvåld: Där folk mördas men blir livs levande igen

Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/elisabethoglund/article14037032.ab
(En bra artikel, angående dataspelsvåld, skriven av Elisabet Höglund.)

Citat: "Den nyhet som jag gripits mest av den senaste tiden såg jag i ”Rapport” för några veckor sen.
Sveriges Televisions USA-korrespondent Stefan Åsberg hade åkt till Ohio och träffat en pappa som varit nära att bli mördad av sin 16-årige son.
Sonen hann döda sin mamma med tre skott, innan han greps av polis..."

torsdag 8 december 2011

Nyheter från Israel 2011-12-08

Endast Herren är vårt hopp i en hopplös värld!

Ps. 27:1 "Herren är mitt Ljus
och min Frälsning!
Ps. 9:8 ”HERREN regerar i evighet, sin tron har han gjort till ett domarsäte.
9 Han skall döma världen med rättfärdighet, skipa rätt bland folken med rättvisa.
10 HERREN är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider.
11 De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, HERRE.”

Ps. 25:3 ”Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer de som utan orsak handlar svekfullt.
4 HERRE, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.
5 Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid.”

Ps. 62:6 ”Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer ditt hopp.
7 Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla.

Oneness blessing kommer från mörkrets makter!

Varning för deeksha/oneness blessing
Källa: http://www.flammor.com/artiklar/artikel116.htm
Deeksha


"Denna varning är starkt befogad. Jesus har varnat för att i den sista tiden, strax innan Han kommer igen, skall förförelser förekomma. Detta sker nu bl. a. genom det som kallas deeksha eller oneness blessing.

Gud har lovat att ge kraft till sina barn genom den Helige Ande. Detta sker många gånger genom handpåläggning. Så här beskriver Bibeln detta: ”Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.” Apg. 8:17.

Nu sker en motsvarande andeutgjutelse genom handpåläggning fast från den onda sidan, det sker under de beteckningar som vi nämnt här.

Jesaja: Den stora hemsökelsen över jorden

Jes. 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare.
2 Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen.
3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta.
4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar.
5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet.

onsdag 7 december 2011

Vatikanen och New World Order

26 Okt 2011 Källa: http://www.truereformation.net/2011/10/26/vatikanen-och-new-world-order/

Written by Janne
"Ni som följt Pastor Brian Roberts på våra sidor vet att han brukar tala om att politiker ofta gömmer sin riktiga vilja i tal och skrift.
De talar ofta ett slags kodspråk som går över huvudet på vanligt folk men det är uppenbart för de invigda."
Fortsätt och läs vidare här
****************************
Läs också: Avtal mellan Israel och Vatikanen

1994 skrevs ett avtal på mellan Vatikanen och Israel där Vatikanen skulle få egen suveränitet över de heliga platserna i Jerusalem.
Staden skall fortsättningsvis vara Israels men skulle administreras av Vatikanen. Jerusalem skulle både ha en Israelisk och en Palestinsk borgmästare, men båda skulle vara underordnade Påven.
Jerusalem skulle på så sätt bli en andra Vatikanstat.

ESM, den nya europeiska diktaturen!

Källa: http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1395
Published by Jin83 on 2011-12-07

"ESM-mekanismen är den nya europeiska diktaturen. Närhelst och så ofta den önskar, kan den enkelt begära av euroländerna, att inom sju dagar betala in miljarder i euro.

Inom en vecka, kan vilken regering som helst ruineras!

ESM-Fördraget kommer att börja gälla när detta ratificerats av de 17 euroländernas parlament. Detta förväntas ske senast fram till utgången av december mån. 2011."
Fortsätt och läs vidare här: http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1395

Goda nyheter för de ljumma, av Gary Wilkerson

Laodiceans.
Källa: http://www.worldchallenge.org/sv/node/15176
by Gary Wilkerson
August 22, 2011

"Tycker du att dina frestelser är starkare, att ditt motstånd är svagare, att din kärlek till Kristus märkligt fördunklad? Är du i en tid när Guds Ord tycks oinspirerande och ditt böneliv är svagt och blodfattigt? Är du någonsin rädd för att du långsamt håller på att bli ljummen?

 Om så är fallet är det här budskapet för dig. Det finns hopp för troende som håller på att hamna i en andlig ljumhet. Det finns en kraft tillgänglig för dig – och det finns en Frälsare som är verksam för din skull med att plocka bort dig från andlig slöhet och komma med väckelseeld.

Faller en så faller alla, av Paul Widén

Inga stora avstånd.
Källa:  http://nyheter.paulwiden.se/?p=1183
6 december
Nyheter från Israel av Paul Widén

"Ordföranden i det israeliska parlamentets försvarsutskott Shaul Mofaz varnade under måndagen att Syriens diktator Bashar Assad kan komma att attackera Israel om regimen i Damaskus hotas av kollaps.
”När regimen når vägs ände kan vi på goda grunder anta att Assad kommer att försöka avleda uppmärksamheten från den pågående massakern på hans egen befolkning genom att inleda en konflikt med Israel,” sa Shaul Mofaz i en intervju i Israels militärradio."
Fortsätt och läs mer här: http://nyheter.paulwiden.se/?p=1183

***********************************************

tisdag 6 december 2011

Sakarja: De två herdarna

Sak. 11:4 ”Så sade HERREN, min Gud: "Bli en herde för slaktfåren,
5 ty de som köper dem slaktar dem utan att straffas, och de som säljer dem säger: Lovad vare HERREN att jag blir allt rikare! Inte heller deras herdar förbarmar sig över dem.

6 Ty jag skall inte längre förbarma mig över dem som bor i landet", säger HERREN. "Se, jag skall överlämna människorna åt varandra och åt deras kung. De skall ödelägga landet, och jag skall inte rädda någon ur deras hand."
7 Och jag blev en herde för slaktfåren, de olyckliga fåren: Jag tog två stavar, den ena kallade jag Nåd, och den andra kallade jag Endräkt. Så blev jag en herde för fåren.

Stig Andreasson: Katolicism kontra evangelikal kristendom

Aktuell undervisningsserie på video i 5 delar
Del 1: Trons grundvalar – 23 min
Del 2: Kyrkan - 26 min
Del 3: Försoningen – 26 min
Del 4: Frälsningens väg – 35 min
Del 5: Kyrkohistoria – 29 min

Stig Andréasson undervisar om skillnader mellan evangelisk bibelförankrad tro och romersk katolsk tro. Stig är född och uppvuxen i Boråstrakten i Västergötland. Han lämnade sitt liv i Jesu händer på ett läger i Norge sommaren 1947. Genom en artikel i pingsttidningen Evangeli Härold blev han gripen av nöd och kärlek till de katolska länderna. Han och hans fru Åse har varit missionärer för Helgelseförbundet och verksamma i Frankrike i dryga 50 år.
 

Sakarja: Uppmaning till ärlighet och medkänsla

Adam o Evas ohörsamhet
Folkets ohörsamhet 
Sak. 7:8 ”Och HERRENS ord kom till Sakarja. Han sade:
9 Så säger HERREN Sebaot: "Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet.
10 Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan."

11 Men de ville inte ge akt på detta utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde.
12 De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den undervisning och de ord som HERREN Sebaot genom sin Ande hade sänt genom gångna tiders profeter. Därför kom stor vrede från HERREN Sebaot.

Regeringen går Islam till mötes och skickar Khalid Saeed i döden

Källa: http://missionxp.webblogg.se/2011/december/regeringen-gar-islam-till-motes-och-skickar-k.html

Khalid Saeed
"KHALID SAEED har sökt asyl (2009-07-01) för sig och sin familj. Han flydde från Pakistan med sin fru Asia och barnen Iman, 10, Abdul, 6, och Abdur, 4. Flydde därför att de lämnat islam. De är med andra ord enligt islam avfällingar. Straffet är dödsstraff.

Regeringen prioriterar Islam

Ett antal svenska bloggar har med Upprop vädjat till Regeringen. Nyligen har också professor Phyllis Chesler i ett långt brev till Regeringen vädjat om asyl för familjen (Se Cheslers text och brev nedan).

Regeringen prioriterar islam
Regeringen kommer med 99,9 procents säkerhet att utvisa familjen till Pakistan; detta oavsett hur många upprop och professorsbrev som än riktas till regeringen.

Regeringen tar mera hänsyn till islam än till mänskligt behov. Sveriges Riksdag har inte representation från Sweden Muslim Brotherhood för intet; (M)-märkt som Reinfeldt själv. Därför går islam och sharia före det ömmande fallet Khalid Saeed.

Khalid Saeed-fallet är ett exempel på hur Sverige kommer att se ut framöver. Islam går före människor. Precis likadant som med marknaden som också går före mänskor. Islam och marknadsvärden går för mänskovärde!
Läs vidare här: http://missionxp.webblogg.se/2011/december/regeringen-gar-islam-till-motes-och-skickar-k.html  

lördag 3 december 2011

Stöt i basunen! av David Wilkerson

Babylon
Amerika är ett nutida Babylon
Av David Wilkerson 

"Jag tror att dagens Amerika är det moderna Babylon, med dess korrumperade samhälle och otuktiga kyrkosystem. Inget annat land i världen passar så bra in på det som beskrivs i Uppenbarelseboken 18 som Amerika, det land som bedriver otukt med alla länders köpmän.
Det forna Babylon hade sedan länge gått under när Johannes såg sin syn. Johannes såg domen komma över Babylon på en enda timme. ”Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld.

torsdag 1 december 2011

onsdag 30 november 2011

Att kvalitetssäkra sitt kristna liv

Hämtat från Rupebas dagliga andakter: http://www.rupeba.se/

Kristus är den Sanna Klippan
”Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker”
(Luk 11:35)
Andakt:

Idag talar man mycket om att kvalitetssäkra organisationer och företag.
Sven Nygren har formulerat tre frågor som man måste ställa när man kvalitetssäkrar ideella organisationer.

1) Är vi rätt i grunden?
2) Gör vi rätt saker?
och
3) Gör vi sakerna rätt?

tisdag 29 november 2011

Den farlige ledaren.

Källa:  http://www.livifrihet.nu/swe/denfarligeledaren.html

Narcissist
Ofta upphöjs den karismatiske ledaren som får saker att hända och kan samla folk omkring sig.

En sådan person kan ses som en tillgång men vissa personer som har denna egenskap kan istället vara ett verkligt hot. Han för, för det är oftast en man, kan ha fingertoppskänsla för hur han skall få personer dit han vill.

En sådan kan lura många människor med sitt övertygande sätt och ibland även framgång. Men det handlar om en person som kategoriskt prioritererar egna syften, saknar förmåga att känna empati och alltid vill vara i centrum. En sådan person kan visa både tydliga psykopatiska och narcissistiska drag, se nedan.

En sådan person lämnar lik utmed vägen och företagets eller församlingens verksamhet kan också lida stor skada, dvs det handlar om en maktmänniska eller psykopat.

Maktmänniskan kan finnas i ALLA typer av organisationer där det behövs starka ledare.

Maktmänniskan kan genom sitt charmerande sätt lura alla att tro att allt är väl och dölja sina egna aktiviteter.

*********************************** 

söndag 27 november 2011

Sök inte lyckan i det jordiska!

Livets timglas
Den gamla och den nya människan

Kol. 3:1 ”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.
2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.
3 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.
4 När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.
5 Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.

Tidstecken i Rymden

 

Tidstecken i Rymden  
Källa: http://www.truereformation.net/2011/11/22/kometen-hale-bopp/

Luk 21:25 "Och tecken (Semeion) ska ske i solen och månen och i stjärnorna (Gk: Astron) och på jorden skall ångest komma över folken, och de ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån,"

"Två judiska män upptäckte en märklig komet som hade sin närmaste bana runt jorden den 22 mars 1997. Man gav kometen namnet Hale Bopp, och forskare räknade ut att förra gången kometen var i omloppsbana runt jorden var för 4210 år sedan. Det märkliga är att det blir vid den tid då Noa byggde arken. Därför kallas även den här kometen för “Noa – Kometen” >>
Läs vidare här

Vem vaktar ytterdörren till ditt hus? av David Wilkerson

Källa: http://www.tscpulpitseries.org/swedish/ts000207.htm
by David Wilkerson
February 7, 2000
[May 19, 1931 – April 27, 2011]

"Amerikas barn idag är en förlorad generation. Inga andra generationer I historien har varit så förpestade av sex, droger, alkohol, girighet och mord vid så unga år. Min fråga är: Vem kan man skylla detta på?

Alla vet att något hemskt har hänt i vårt lands skolor. Kriminalitet och våld har blivit så vanligt att många skolor numera har metalldetektorer. Pojkar i årskurs sju kan få tag på skjutvapen och meja ner sina klasskamrater utan några som helst känslor.

fredag 25 november 2011

Plötsligt fanns Jesus på väggen!

Kristinebergsprofetian
Profetisk budbärare: Lisa Johansson
Datum: 1946/11/29
Källa: Profetiskt & Aktuellt

Det lilla gruvsamhället Kristineberg, c:a 5 mil norr om Lycksele, har fått sitt namn förknippat med ett omtalat och känt gruvschakt, den berömda Jesusbilden däri och en gammal, märklig profetia...

Den 29 November 1946 hände det som gjort denna gruva berömd - när man sprängt inne i gruvan och dammet lagt sig, framträdde en silverskimrande bild av Jesus på bergväggen. En tre meter hög gestalt - på 107 meters djup, mitt inne i berget! - hade uppenbarat sig för världen...

Gruvledningen ville fortsätta att spränga, vilket skulle inneburit att Jesusbilden skulle ha förstörts, men arbetarna vägrade.
Senare undersökningar visar att om man fortsatt att spränga, skulle hela gruvan ha rasat, då den "pelare" som Jesusbilden finns på utgör själva bärmassivet i gruvan.
Arbetarnas respekt för denna gestalt räddade förmodligen många liv.
 
Men denna Jesusbild, som uppenbarat sig mitt inne i urberget, är inte bara en märklig och fascinerande bild. Det finns nämligen en mycket gammal profetia som blev aktualiserad i och med denna händelse. Denna profetia, som under årtionden hade bevarats i folkmun, frambars av en kvinna i Vilhelmina lappmark flera årtionden innan denna märkliga gestalt uppenbarades i gruvan.  

Information om Bibeln, av pastor Ulf Magne Lövdahl, Norge

Källa: http://www.frihet.no/int/hur.htm  

Bibeln - Den Heliga Skrift
Undervisningen är skriven av pastor Ulf Magne Lövdahl, Norge. Översättare Sigrid Forslin


Innehåll:

Frimurare och hemliga ordnars intåg i den karismatiska kristenheten.

(Sätter in denna artikel pga att den tyvärr verkar bli mer och mer aktuell)
Källa: http://aletheia.se/2008/06/15/frimurare-och-hemliga-ordnars-intag-i-den-karismatiska-kristenheten/

nwo_pyramid_worship
"För en del år tillbaka var gemenskap med frimurare något man inom troskarismatiska kretsar absolut inte kunde tänka sig. Artiklar skrevs mot detta ”satanistiska broderskap” av både pastorer och redaktörer i diverse tidskrifter, och det utgavs också böcker omhandlande detta ämne. Ulf Ekman är en av de pastorer som var starkt kritisk mot friumrarorden och som också skrivit bok i ämnet. Det är därför en aning förundrande att man numera ser kända frimurarnamn i anknytning till Livets Ord och deras ekumeniska arbete. En fråga som onekligen behöver ställas är om den troskarismatiska rörelsens attityd gentemot det som tidigare benämndes som ”satanism” numera också håller på att mjukas upp. Är kanhända detta en del av det pris man måste betala för den organisatoriska enheten?”
Läs vidare här

torsdag 24 november 2011

Ingen är för sent ute, ännu!

Dagen Andakt från Rupeba: http://www.rupeba.se/  

Heb. 4:1 ”Låt oss alltså se till att ingen av er tror sig var för sent ute, medan löftet att få komma in i hans vila ännu står kvar.”

Andakt:
Så länge vi lever i nådens tidsålder gäller Guds löfte om att vi kan få komma in i hans vila. Det är aldrig för sent! Det är aldrig för sent att bli frälst. Det är aldrig för sent att få sitt liv förvandlat.
Det är aldrig för sent att följa Guds vilja för mitt liv. På senare tid har vi fått höra om flera kända personer som sent i livet tagit emot det nya livet i Jesus Kristus. Ingela Agardh, den kända TV-profilen och nyhetsreportern är bara en av dessa. I en tidningsintervju säger hon: ”Den största nyheten är att jag mött Jesus Kristus”. Det är också den titel som hennes självbiografi fått. Ingela Agardh var bara lite mer än 50 år när hon mötte Gud.
Det står om Abraham att Herren uppenbarade sig för honom när han var 99 år (1 Mos 17:1). Få av oss har uppnått denna höga ålder, men i Guds ögon är det aldrig för sent. Gud hade lovat Abraham att Sara skulle föda en son. När Sara fick höra det log hon och tänkte att det var omöjligt.
Men Gud talade till Abraham och tillrättavisade honom och sa: Är då något så underbart, att Herren icke skulle förmå det? (1 Mos 18:14, 1917 års översättning). I Guds tidtabell är det aldrig för sent!)

Bön: Tack för att det inte är för sent att komma till dig och bli frälst. Oavsett hur mitt liv sett ut fram till denna dag, får jag komma till dig, överlåta mig själv till dig och ta emot det nya livet som du erbjuder.)

**********************************

Nödvändigt att lämna organiserad ekumenik, av Stanley Sjöberg

Fågelfängarens snara

Källa: http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=3068&coid=3 
Publicerad: 2010-06-17 08:12

"Ett stort ekumeniskt möte skulle hållas. Mitt under förberedelserna var det en av predikanterna som ställde frågan om i vilken mening Jesus är Herre. Alla hade varit överens om att det som förenar alla kristna är just tron på att Jesus är Herre. Det skulle också bli temat i det ekumeniska mötet.

En av föreläsningarna skulle ge ett historiskt perspektiv på den ekumeniska rörelsen. En representant för Kyrkornas Världsråd skulle beskriva global samverkan för social rättvisa. I ett seminarium planerades en dialog om nattvardens betydelse. Det samtalet skulle ske mellan en katolik och en pingstvän. "Nu är vi på väg mot den enhet Jesus bad om", konstaterade någon. Det var i det ögonblicket frikyrkopredikanten frågade kollegorna om de ville säga något om i vilken mening Jesus är Herre.

tisdag 22 november 2011

Var jag går i skogar berg och dalar

 

1. Var jag går, i skogar, berg och dalar, Följer mig en vän, jag hör hans röst.
Väl osynlig är han, men han talar, Talar stundom varning, stundom tröst.
Det är Herden god. Väl var han döder, Men han lever i all evighet.
Sina får han följer, vårdar, föder Med osäglig trofasthet,
Sina får han följer, vårdar, föder Med osäglig trofasthet.

Vatikanens verkliga toppchef är The Black Pope, den svarta påven.

Den svarta påven: Adolfo Nicolas
Den svarta påven
I enlighet med traditioner som går tillbaka till korsfarartiden är Malteserorden underställd Påvens kommando. För över 100 år sedan blev emellertid påven detroniserad som Vatikanens toppchef, och den världsiga makten blev i praktiken övertagen av jesuitgeneralen; The black Pope, den svarta påven!

Det speciella med Vatikanen idag är att det regeras av två sorters påvar på en gång. Efter att spanske Adolfo Nicolás blev vald till ny jesuitgeneral i januari 2008, som efterföljare till nederländske Peter-Hans Kolvenbach återvände den avgående Kolvenbach senare tillbaka som ett kolsvart rå som ljudlöst kom flygande genom nattmörkret och slog sig ned vid sin efterföljares sida.

Att Vatikanen idag befinner sig i en "era av två (jesuit) generaler framgår inte engång av jesuiternas egna hemsidor.

Bilderberggruppens dolda agenda

Bilderberggruppens mål
Bilderberggruppens största rädsla är organiserat motstånd. Medlemmarna vill inte att den stora massan i världen ska komma på vad de planerar för världens framtid, vilket huvudsakligen är en världsregering (världsföretag) med en enda global marknad, övervakad av en världsarmé och finansiellt reglerad av en "världsbank" som använder en global valuta.
Läs här: http://www.nyapolitiken.biz/bilderberg/bilderbergarnas-mal.html 

Bilderberggruppen och media: Media - Ett demokratiskt problem 
Bilderberggruppen vill utforma världen, utan att världens medborgare förstår vad som sker innan det är för sent. Nyckeln för att lyckas med detta är att världspressen praktiserar systematisk tystnad om Bilderbergruppens verksamhet och agenda.
Läs här: http://www.nyapolitiken.biz/bilderberg/bilderberg-media.html 

Sveriges utrikesminister arbetar för krig
”Vi vill inte ha en världsdiktatur styrd av Coca-cola.
När man läser Bilderberggruppens deltagarlistor blir man chockad över det stora antal demokratiskt folkvalda som kontinuerligt besöker Bilderberggruppens möten. Man blir också chockad över att en stor del av den amerikanska statsapparaten återfinns på gruppens möten t.ex. NSA:s chef, som har högre säkerhetsklarering än den amerikanska presidenten”, skriver Tankesmedjan Mänsklighet.
Läs här: http://www.nyapolitiken.biz/bilderberg/utrikesministern-arbetar-for-krig.html

Tecken och under från olika källor

Moses orm åt upp de andra ormarna
Mörkrets makter och falska messiasgestalter gör stora tecken och under i dag, för att om möjligt förvilla de utvalda. De härmar och perverterar det som Gud gör, men de kan aldrig gå längre än Gud tillåter.
De första av Egyptens tre plågor kunde egyptiska spåmän härma med sina magiska krafter.
När det kom till den fjärde plågan så satte Gud stopp och de fick erkänna sig besegrade av Guds makt, som är större än alla andra makter.
När Mose fick makt från Gud att göra under med sin stav så den blev en orm, då gjorde spåmännen samma sak med sina stavar men
GUD LÄT MOSES ORM ÄTA UPP ALLA SPÅMÄNNENS ORMAR!

Många under och övernaturliga manifestationer i dag har sin grund i mörkrets krafter, även i församlingar där man inte längre lyssnar till den sunda läran från Gud och Hans Ord, utan låter sig dras med av villfarelser som låter lockande och kliar i öronen.

Människor tillber miraklerna mer än Gud och det blir till en avgudadyrkan. Bibelns ord är mer aktuella än någonsin, nu när stora mirakelmanifestationer visar sig och många människor drabbas av en mirakelhysteri. Vi som kristna, behöver mer än någonsin ha andebedömningens nådegåva från Gud, för att kunna urskilja vad som är sant och vad som är falskt.

måndag 21 november 2011

Döden i Sinai, av Ilya Meyer

Källa:  http://ilyameyer.com/svenska/2011/11/21/doden-i-sinai/

Av Ilya Meyer:
"Här är något som Donald Boström, Henning Mankell, Palestinagrupperna, Diakonia, Svenska Kyrkan, Dr Henry Ascher och Dror Feiler DEFINITIVT inte pratar om, och som Aftonbladet DEFINITIVT inte publicerar:

Egyptens Sinaibeduiner är involverade i systematisk – och dokumenterad – rasism mot svarta Afrikaner, såväl muslimer som kristna, inklusive våldtäkt, tortyr, människohandel, droghandel, organhandel och mord på en industriell skala.

CNN-reportern Fred Pleitgen har gjort en riktigt skrämmande dokumentär om en vedervärdig styggelse som världssamfundet medvetet ignorerar:

http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/2011/11/08/death-in-the-desert/?hpt=hp_bn5 

Filmen är uppdelade i flera avsnitt, men alla avsnitt kan ses via länken ovan. 
Svarta Afrikaner, såväl muslimer som kristna, som riskerar allt för att komma till det enda landet där de anser att de kan räkna med ett anständigt bemötande.
Det judiska landet Israel.

Sprid.

Profetisk syn, angående ledare inom svensk kristenhet, av Bill StenbergEn profetisk syn av Bill Stenberg, som han delade med sig innan han flyttade hem till Herren, den 2 mars 2009. Ett allvarligt budskap givet i kärlek. (Sätter ut denna angelägna profetia igen p.g.a. att den tidigare versionen upphört)

***********************************************

söndag 20 november 2011

Psaltaren: Den ogudaktiges skenbara lycka

False happiness
Ps. 37:1 Av David.
Alfabetisk psalm

Alef
Bli inte upprörd över de onda, avundas inte dem som gör orätt.
2 Ty snart klipps de av likt gräs, som gröna örter vissnar de

Beth
3 Förtrösta på HERREN och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet.
4 Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär.

Jag såg gränsen i sanden, av Lynn Clark

Källa: http://www.tidenstecken.se/clark.htm 
Av Lynn Clark:

"För två år sedan fick jag den mest förunderliga synen, du vet, en sådan som kan börja att förändra hela ditt liv. Det var som om jag verkligen stod på en sandstrand och det fick verkligen min uppmärksamhet. Jag såg en hand med en arm som sträckte sig ner från himlen. Jag visste omedelbart i min ande att det var Guds hand.
Ett finger började peka och dra en linje i sanden. Genast linjen var dragen, hörde jag: "Inte längre kan du vara min otrogna äktenskapsbrottsliga brud."
Jag började sedan förstå att det har varit denna gråzonen som kyrkan har stått för en lång tid nu i sin ljumenhet och vår Fader har varit tålamodig. Men, nu har han börjat förbereda sin sons brud att göra sig färdig, för snart kommer Fadern att säga till sin son att GÅ!

lördag 19 november 2011

Psaltaren: Bön om hjälp i ålderdomen

Ps. 71:1 ”Till dig, HERRE, tar jag min tillflykt, låt mig aldrig komma på skam.
2 Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet, vänd ditt öra till mig och fräls mig.
3 Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma, du som givit befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg.
4 Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld, ur den orättfärdiges och förtryckarens hand.
5 Ty du är mitt hopp, Herre, min förtröstan, HERRE, allt ifrån min ungdom.

fredag 18 november 2011

Apokalypsens röda häst! av David Wilkerson

Att bevara Guds frid i svåra tider by David Wilkerson
April 11, 1994
[May 19, 1931 – April 27, 2011]


"Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma." (Kolosserbrevet 3:15)
I denna enda vers ryms en otrolig befallning: Hela Kristi Kropp har blivit kallad av Gud att låta Hans frid styra och regera våra hjärtan, tankar och kroppar!

Guds frid skall vara medlaren i våra liv och sitta som härskare över alla ting. Skulle någonsin detta kall ha behövt ljuda, så är det idag i denna tid av uppror och förvirring!

Allt detta går mot sin upplösning...

Earth at Night
2 Petr. 3:3 ”Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er
4 och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse."
5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord.
6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under.
7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.

torsdag 17 november 2011

Dröm ang. Rick Warrens bok: Leva med mål och mening

The Coming One World Religion
Mycket viktig information pga att det är så många församlingar i dag som använder denna bok som undervisningsmaterial och i hemgrupper.
***********
Hämtat från: http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_119.html 
Uppdaterat den 29 maj

"Jag har fått ett brev som jag med avsändarens tillåtelse lägger ut härunder, dock med vederbörandes namn utbytt mot xxxx. Brevet handlar om en profetisk dröm ang. Rick Warrens böcker och inflytande.
Berndt"
********************************
"Hej Berndt!

Jag såg att ni skriver en del om Rick Warren och vart han är på väg.

Det är nämligen så att i höstas hade jag en dröm ca en vecka innan pastorn i den kyrka jag tillhör skulle predika ur Rick Warrens bok "Leva med mål och mening".

Jag upplevde att det var en varning från Gud och jag tog den varningen på allvar, vilket jag är oerhört glad och tacksam över idag, nu när vi tydligt ser vilka Warren tar hjälp av, yoga-gurus etc, ...... Jag har talat med pastorn och försökt varna för den här boken, tyvärr ville han inte höra på det. Har också varnat några i min cellgrupp, men de vill inte heller höra på varningar, tyvärr. De litar blint på pastorn och äldstebröderna verkar det som. Skrämmande att så få vågar ifrågasätta...

Här är drömmen:
Jag satt i en folksamling (tror det var kyrkan) när helt plötsligt en man kom in med en låda i händerna. Den var genomskinlig! (konstigt) och när jag såg vad det var i lådan, fick jag starka ångestkänslor/panik och rusade ut ur lokalen. Det verkade som att det bara var jag som såg vad som var i lådan för de andra människorna satt kvar...

Öppet brev till pastorer över hela världen, av Roger Oakland

Sjunkande Titanic
Karins nyhetsbrev 13/7-11 Roger Oakland
Källa: http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_119.html  

Här är länken till original brevet:
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=6506 
Översättning: Majlis Seppänen  
"Open Letter To Evangelical and Protestant Pastors Worldwide – Now is the Day to Turn Back to God’s Word
May 31, 2011 - From: Roger Oakland, Understand The Times
*****  
Läs även: Congregation Doesn’t Want to Know the Truth = Församlingen Vill Inte Veta Sanningen
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=6510 
(endast på engelska)
*****

Öppet brev till evangelikala och protestantiska pastorer över hela världen Nu är det dags att vända tillbaka till Guds Ord

Från: Roger Oakland, Understand The Times (Förstå tiderna)

Följande brev är till alla Bibeltroende pastorer runt hela världen vilka har blivit påverkade eller nu påverkas av aktuella trender som attackerar Guds Ord genom det postmoderna humanistiska mystiska trossystemet. Jag har bevittnat denna villfarelse i första hand över hela världen men är mest förtrogen med vad som hänt i de två sammanslutningar jag har varit del av under de senaste trettio åren – en i Kanada och en baserad i södra Kalifornien.

Det är med tungt hjärta jag skriver detta öppna brev till dem som anser sig vara evangeliska eller protestantiska pastorer. Även om min önskan är att göra detta respektfullt och med Herrens kärlek är jag tvungen att med en stark ansvarskänsla skriva denna varning.

Faktum är att vi lever i en tid av historien där det är en enorm andlig apostasi (ett avfall), och sorgligt nog inser många pastorer inte ens att det händer. Andra inser det men vet inte vad de ska göra åt det, medan ytterligare andra ser det men främjar det ändå. Syftet med detta brev är att kasta ljus över mörkret som krupit sig in i så många kyrkor idag.