Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 30 april 2012

I Have Decided To Follow Jesus!Jag har beslutat att följa Jesus,
Jag har beslutat att följa Jesus,
Jag har beslutat att följa Jesus,
och aldrig mer tillbaka gå.

Hur läser du din bibel? av R.A. Torrey

R.A. Torrey
Bibelstudium
av R.A. Torrey
( 2007-08-19 )

"I många studiebiblar har man tagit med ett kapitel om bibelläsning och systematiskt bibelstudium. Ofta är dessa avsnitt tydligt besläktade, och det verkar som om de flesta står i tacksamhetsskuld till dr R.A. Torreys första uppläggning i Scofields kommentarbibel från 1909.
Det måste ha varit något särskilt med dessa enkla råd och regler eftersom de ständigt har återkommit i nya studiebiblar och nya upplagor i närmare hundra år. Vi tillåter oss att göra ett litet urval. Att studera Bibeln ger stort utbyte, men allt bibelstudium är inte till nytta.

Bibeln är en guldgruva, men inte alla vet hur de ska få upp guldet ur gruvan. Några få enkla råd och uppmaningar som vem som helst kan följa, visar hur vi kan få upp guldet från denna outtömliga gruva. 

lördag 28 april 2012

At Calvary!Apg. 4:11 ”Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.
12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta."

Spådomsande eller ord från Gud?

Det är viktigt att vara vaken och kunna skilja på andar bakom profetiska budskap och uppenbarelser. "Profeter" som hamnat i villfarelse, eller inte tagit avstånd från ett ockult förflutet, kan vara ett lätt byte för mörkrets makter, kanske utan att själva förstå det ibland.
******************************

PROFETISK GÅVA


Undervisningen är skriven av Pastor Per A Storheim, Norge . Översättare Sigrid Forslin

" ...en får gåvan att profetera." 1 Kor 12:10

GAMLA TESTAMENTET
I Bibeln kan profetisk gåva i Anden vara förutsägelser eller tal till uppbyggelse, förmaning och tröst. Från Gamla Testamentet känner vi de stora profeterna vars budskap är bevarat i de profetiska böckerna.

Även om de är talade in i en bestämd tid och situation, så har de ändå något att säga oss idag, därför att flera av dem pekar mot Kristus.
Vidare finner vi varningar i dessa profetior som också vår tid gör väl i att ta på allvar, för det är Guds inspirerade ord till oss. Se bara vad som står i Joh 10:35 "Skriften kan inte göras om intet." Gud är densamme idag.

Bibelläsningsplan för Maj månad

MAJ
1.   Psalt 92,             Dom 7-8,          Luk 22:54-71
2.   Psalt 93,             Dom 9,              Luk 23:1-26
3.   Psalt 94:1-11,     Dom 10-11,      Luk 23:27-38
4.   Psalt 94:12-23,   Dom 12-13,      Luk 23:39-56
5.   Psalt 95,             Dom 14-15,      Luk 24:1-35

fredag 27 april 2012

Sann Andens enhet förutsätter att vi troget håller fast vid apostlarnas lära!

Ditt Ord är mina fötters lykta och
ett ljus på min stig
Dagen debatt: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=306882
Citat: ”Verklig ekumenik är inte att ha samma lära, kyrkoorganisation, med mera. Det är att vi kan mötas i bekännelsen att Jesus är Herren, med bevarad kärlek, trots alla olikheter. Det skriver Linda Bergling inför årets Jesusmanifestation..."

****************
Det är fel att påstå att vi som Guds folk kan ha en Andens enhet med alla som tror på Jesus och bekänner honom som Herre, oavsett vilken lära vi har.
De höll troget fast vid apostlarnas lära…” Om man inte längre håller fast vid bibelns lära som Gud en gång för alla har förmedlat genom apostlarna, kan det aldrig bli någon sann Andens enhet.
Denna ekumeniska enhetssträvan, där inte läran längre betyder något, leder oss bara in i en falsk enhet, där man kan förvanska Guds ord hur som helst och skapa egna läror. Guds ord är rättesnöret för oss som kristna, och bibeln visar tydligt att den första kristna församlingen höll TROGET FAST vid apostlarnas lära.

Ef. 4:14 ”Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.”

torsdag 26 april 2012

tisdag 24 april 2012

Den stora festen och Guds inbjudan till oss var och en!

Lammets bröllopsfest
Sträva inte efter främsta platsen.
Luk. 14:7 "När Jesus såg att alla gästerna försökte hamna så nära värden som möjligt när man skulle slå sig ner vid bordet, gav han dem det här rådet:
8 ”Om du blir bjuden på bröllop så sträva inte efter att få den främsta platsen. Det kan ju komma någon som är mer respekterad än du,
9 och då kommer värden och säger: ’Kan du vara snäll och lämna din plats åt den här personen.’ Då måste du generad söka upp en plats längst ner vid bordet.
10 Gör istället så här. Välj en plats längst ner. När värden då ser dig kanske han säger: ’Min vän, det finns en bättre plats här framme för dig!’ Då kommer du att bli hedrad inför alla de andra gästerna."
Hänvisning: Ords. 15:33; 18:12; 25:6-7).

11 För den som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig själv ska bli upphöjd.”
Hänvisning: Ps.18:28; Ords.29:23; Matt.23:12; Luk.18:14; Jak.4:6; 1 Petr.5:5.

12 Sedan vände Jesus sig till farisén som hade bjudit in honom, och sa: ”När du bjuder till fest, så bjud inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, för då blir din enda belöning att de bjuder tillbaka.
13 Nej, bjud istället de som är fattiga och handikappade, förlamade och blinda.
Hänvisning: Job 31:17

söndag 22 april 2012

torsdag 19 april 2012

Hastig omvändelse och frälsning, av D.L. Moody

D.L. Moody
Predikan av D.L Moody i Chicago 1876
Jag vill i kväll hellre ta ett ämne än en text. Och detta ämne är "hastig omvändelse"... ögonblicklig omvändelse.
Ett skäl varför jag väljer detta ämne är, att jag fått en mängd brev i vilka jag tillfrågats hur jag kan sprida en så farlig lära, som att en människa ögonblickligen kan bli frälst.

Innanför eller utanför Guds rike
En del av brevskrivarna säger att bibeln lär att omvändelsen sker så småningom... att det är ett arbete under hela livet. Och det är farligt att lära, att en människa kan komma in hit som en syndare och gå ut härifrån som frälst och omvänd.
Låt oss nu se vad Guds ord lär om det. Om bibeln inte lär att en människa ögonblickligen kan bli frälst, så får vi väl överge denna idé.

Nyheter från Israel 2012-04-19

söndag 15 april 2012

Vår Gudstro måste bli vårt absolut egna beslut!

En kristen uppväxt är ingen garanti för ett fortsatt liv som Guds barn. Det är en förmån och en möjlighet att ha vuxit upp i ett kristet hem, men det är ingen garanti.
Det är heller ingen garanti att stå med i en församlings medlemsmatrikel.

Var och en måste själv komma fram till att tron blir ens egen. Det är naturligt och bra att den har liv via andra ett tag, speciellt i barnaåren, men sen krävs den där totala egna bekännelsen.

Det finns så mycket i ungdomstiden som drar åt olika håll. Där kanske det blir viktigare vad kompisarna tycker och tänker och man anpassar sig efter det för att inte riskera att bli utanför. Det kanske går så långt att man dövar sin inre övertygelse för att till varje pris vara vännerna till behag.

1 Kor. 15:33 ”Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder.*
34 Nyktra till på allvar och synda inte…”

Lead me Lord!Ps. 27:1 ”HERREN är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd?
2 När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och mina fiender, då skall de själva stappla och falla.
3 Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg.
4 Ett har jag begärt av HERREN, det längtar jag efter: Att få bo i HERRENS hus i alla mitt livs dagar för att se HERRENS ljuvlighet och betrakta hans tempel.

Synd och villfarelse har en stark makt att bedra och förhärda människors hjärtan.

Hårt hjärta
Hebr. 3:1 ”Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till.
2 Han var betrodd av den som hade insatt honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus.
3 Men Jesus är värd mycket större ära än Mose, liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset.

4 Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt.
5 Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas.
6 Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

Varning för förhärdelse
7 Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst,
8 så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen.
9 Där frestade de mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar under fyrtio år.
10 Därför blev jag vred på detta släkte och sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar.
11 Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila."

fredag 13 april 2012

Om eldsjön i Bibeln

Dagen: Olika syn på hur helvetet ter sig 

Publicerad: 2012-04-13 03:00
Helvetet eller himlen?
"Är helvetet en evig död eller ett evigt brinnande? Torsten Åhman och Stefan Swärd debatterade frågan i "Teologiska rummet" på Johannelund under torsdagen. - Den som tror på en evig tortyr för miljoner människor måtte leva med stympade känslor, sa Åhman och citerade därmed den brittiske teologen John Stott.
Åhman och Swärd har debatterat helvetet på sina respektive bloggar sedan Swärd gav ut sin bok "Efter detta". Nu var de inbjudna av studentkåren på högskolan att göra det publikt och debatten sändes på deras respektive bloggar.
De delade syn på mycket, men inte exakt hur helvetet ter sig. Åhman menar att det måste ske ett utplånande, medan Swärd hade svårare att förbise bibelord som talar om evig plåga..."

Dagen debatt: Skiljelinjen går genom kyrkorna

Källa: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=304832

Publicerad: 2012-04-12 03:00
Uppdaterad: 2012-04-12 13:29

Citat: "I både frikyrkor och Svenska kyrkan finns en kris som främst har att göra med den inre sekulariseringen, menar Roine Swensson i en replik till Siewert Öholm..."

Citat: "Vi behöver både den Helige Andes hjälp och varandras stöd. Vi har olika styrkor och svagheter inom våra olika kyrkotraditioner. Låt oss ta vara på det bästa hos varandra, men också lära oss av varandras svagheter, brister och misstag.

torsdag 12 april 2012

Nyheter från Israel 2012-04-12

DN: Glöm guldkantad pensionärstillvaro

Källa: http://www.dn.se/ekonomi/skarp-kritik-mot-pensionssystemet
Uppdaterad 2012-03-19 14:38. Publicerad 2012-03-19 11:17

Citat: "En blivande pensionär som räknar med att staten garanterar en rejäl pension när det är dags kan känna sig blåst. I det nya pensionssystemet kan pensionerna i princip bli hur låga som helst.
Pensionssystemet får skarp kritik i boken Pensionsbluffen, med undertiteln tryggheten som gick upp i rök, författad av ekonomijournalisten Joel Dahlberg.

I värsta fall kan den som jobbat och betalat in till pensionssystemet i mer än 40 år inte med säkerhet få ut en högre pension än den som aldrig arbetat alls och alltså inte betalat in ett öre i avgifter till systemet.
Men det beror inte på att en garantipensionär får en hög pension, utan på de låga nivåer som vårt nya pensionssystem förmår prestera. Devisen det ska löna sig att arbeta ekar tomt, konstaterar författaren..."

onsdag 11 april 2012

Kärlen i Guds tempel, av Owe LindeskärOwe Lindeskär predikar om "Kärlen i Guds tempel" ifrån Danielsboken 1:1-2 vid missionsgudstjänst i Pingstkyrkan Gråbo den 24 mars 2012.

Hittade detta viktiga budskap på http://profetiskt.blogspot.se/ 
Tar mig frihet att förmedla det vidare här på bloggen.
En stark predikan som berör en mycket viktig angelägenhet vad det gäller Guds Församling i dag!

Dan. 1:1 I "Juda kung Jojakims tredje regeringsår kom Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det.
2 Och Herren gav Jojakim, kungen i Juda, i hans hand liksom en del av kärlen i Guds tempel, och Nebukadnessar förde in dem i sin guds hus i Sinears land. Kärlen förde han in i sin guds skattkammare."

tisdag 10 april 2012

Fortsätt se på Jesus - R. A. Torrey


R. A. Torrey
Av R. A. Torrey

Hebreerbrevet 12:1- 3
"När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.
Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet."

Tappa aldrig siktet på Jesus

Om vi ska gå med tålamod på den utsatta vägen, måste vi alltid se på Jesus. En av de enklaste men mäktigaste hemligheterna av en bestående och segerviss väg, är att aldrig tappa siktet på Jesus.

måndag 9 april 2012

Missionsfilm från Haiti!
Källa: http://www.berno.se/2012/04/film-fran-haiti.html

Intressant och sevärd missionsfilm från Haiti
 564 barn i Haiti får hjälp med skolgång
1. I bergsbyarna Mont-Leon och Belle-Terre i östra Haiti får 564 barn hjälp med skolgång genom Maranataförsamlingens mission.

2. Evangelisation och barnvälsignelse i Palavé och Las Palmas, Dominikanska republiken.

söndag 8 april 2012

Min Jesus lever!Jesus uppstår ur graven
Mark. 16:1 "När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom.
2 Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.
3 De sade till varandra: "Vem skall rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?"

4 Men när de såg upp, fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor.
5 De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta.

6 Men han sade till dem: "Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom.

lördag 7 april 2012

Grip tag i din Gudsberättelse, av Gary Wilkerson

av Gary Wilkerson
April 18, 2011
Källa: http://www.worldchallenge.org/sv/node/13161

Oöverstigligt berg?
"Många kristna kämpar just nu med de största hindren i sina liv. I min egen församling står människor inför vad som tycks vara oöverstigliga berg. De kämpar med förlust av arbete, räkningar som hopar sig, framtida behov som närmar sig snabbt. Äktenskap är under press, nära och kära är sjuka, barn kämpar med tro.

Vår kyrka skulle lätt kunna vara en bild av vad som händer runt om i Amerika. Människor har svårt att få det att gå ihop – inte bara ekonomiskt, utan även känslomässigt och andligt. Många tänker, ”Jag kan inte se bortom berget som är framför mig. Det är alltför högt.” De kan inte låta bli att fundera, ”Hur ska den här historien sluta?”

Jag har ett budskap till dig. Det har ingen betydelse hur dystert det än ser ut i ditt liv, en ”Gudsberättelse” blir till mitt i det. Detta gäller var och en som älskar Herren och förtröstar på Honom.

Genom ödmjukhet till upphöjelse!
Yeshua (Jesus) Kadosh (Holy) ! My King is HOLY ! Not of this World !

Fil. 2:1 ”Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i Anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något,
2 gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne.
3 Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva.
4 Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras.
5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

torsdag 5 april 2012

Varför firar vi påsk?


Här följer hela påskens evangelium, hämtat från Handbok för Livet, som är skriven på ett mer vardagsnära språk.
Påskens budskap, om varför Jesus dog och uppstod, kan sammanfattas i en vers som brukar kallas ”Lilla Bibeln”

Joh. 3:16 ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”

Herren förbarmar sig över sina betryckta!


Vi läser ofta i nyheterna om orättvisorna i samhället, om hur förtryckare och girigbukar skor sig på de fattiga, sjuka, gamla och utsatta människorna i samhället.
När Guds rikes principer inte får vara ledtråden för de regerande och makthavarna i landet då tar mörkrets rike vid och visar sitt rätta ansikte. När de styrande i landet inte längre vet skillnad på rätt och orätt då är det många av folket som blir djupt lidande på grund av detta.

Några exempel från samhället:
http://www.svd.se/naringsliv/carema-skandalen-svartar-ner-branschen_6629316.svd
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/675033-ocker-janne-tjanar-miljoner-pa-ensamkommande-flyktingbarn
http://www.aftonbladet.se/ledare/article12453335.ab

De betrycktas hopp
Ps. 9:18 ”De ogudaktiga skall vika tillbaka ner i dödsriket, alla hednafolk som glömmer Gud.
19 Men den fattige skall inte bli glömd för alltid, de betrycktas hopp skall ej bli om intet för evigt.
20 Stå upp, HERRE, låt inte människor få makten, låt hednafolken bli dömda inför ditt ansikte.
21 Låt fruktan komma över dem, HERRE, låt hednafolken förstå att de endast är människor. Sela.”

onsdag 4 april 2012

måndag 2 april 2012

Bli stilla och hoppas på Herren!

Jes. 44:25 "Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige.
26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn - ingen enda uteblir.
27 Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: "Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt"?
28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas.

29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka.
30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla.
31 Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.”

**********************************