Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 30 juni 2011

Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige!

 
Ps. 30:5 ”Lovsjung HERREN, ni hans fromma, prisa hans heliga namn!”

Ps. 33:21 ”I honom gläder sig vårt hjärta, på hans heliga namn förtröstar vi.”

Ps. 34:10 ”Frukta HERREN, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.”

Ps. 99:5 ”Upphöj HERREN, vår Gud, och tillbed vid hans fotapall! Helig är han.”

Ps.138:2 ”Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel, och prisa ditt namn för din nåd och din sanning, ty du har gjort ditt ord stort, utöver allt vad ditt namn hade sagt oss.”

Ps. 145:21 ”Min mun skall förkunna HERRENS lov, och allt som lever skall lova hans heliga namn alltid och i evighet.”

Sanna och falska profeter.

"Guds sanna profeter, har alltid varit män och kvinnor som endast vill lyda Gud och föra människor till Jesus/Gud.
De har inget eget att vinna på det de säger, snarare tvärtom - de riskerar ofta att förlora allt.

De lever inte för denna världen utan har överlåtit sina liv till Jesus Kristus, är korsfästa med honom.

Deras uppgift är att hjälpa människor till Jesus, till överlåtelse för att leva under Guds Andes ledning och Guds ord, INTE att samla folk till sig själva för att följa en mall.

Sanna profeter går inte heller omkring med titeln "profet", utan låter andra bedöma, precis som profeterna i Bibeln. (Jämför David Wilkerson som efter Bibelns mått är en profet men som säger sig vara väktare)."

tisdag 28 juni 2011

Israel - ett profetiskt tecken! av Holger Nilsson

Holger Nilsson:
"Det profetiska ordet står nämligen fast och måste få sin uppfyllelse.
För att handla rätt i den sista tidens turbulens, är det säkrast att hålla sig till det som är förutsagt i Bibeln. Detta uttryckte redan Petrus med all tydlighet:
”Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det...”
2 Petr 1:19.

Hämtat från:   http://www.flammor.com/israel/israel090.htm

**************************

Vår store Gud gör stora under!

5 Mos.26:7-9
"Då ropade vi till HERREN, våra fäders Gud, och HERREN hörde vår röst och såg vårt lidande, vår nöd och vårt betryck.
Och HERREN förde oss ut ur Egypten med stark hand och uträckt arm, med stora och fruktansvärda gärningar, med tecken och under.
Han lät oss komma till denna plats och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung."

Dan. 3:32-33 "Jag finner för gott att härmed kungöra de tecken och under som den högste Guden har gjort med mig. Stora är hans tecken, mäktiga hans under. Hans rike är ett evigt rike, hans välde varar från släkte till släkte."

Joh. 14:11-14 "Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.
Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.
Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det."

Upp. 15:3-4 "...Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung.
Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats."
******************************

måndag 27 juni 2011

Israel har rätt att försvara sin nation och befolkning! av Annelie Enochson.

Annelie Enochson
"...Hamas har Israels utplåning på sin agenda. Låt oss i västvärlden inte glömma det när vi bedömer hur Israel agerar – de har all rätt att försvara sin nation , sitt territorium och sin befolkning liksom alla andra nationer !"

Läs hela inlägget här:
http://annelieenochson.blogspot.com/2010/05/israel-har-ratt-att-forsvara-sin-nation.html

Ett skepp kommer lastat med vanföreställningar! av Paul Widen

Ship to Gaza
"...Hela idén med att försöka bryta den israeliska blockaden av Gaza har sin grund i ett antal fundamentala vanföreställningar."
Läs hela inlägget här:
http://nyheter.paulwiden.se/?p=551

"...Människor som anammar denna förvrängda verklighetsbild lyssnar naturligtvis inte på rationella argument. Fakta biter inte på dem. Den intellektuella hedern är helt frånvarande från deras argument. Att kalla dem för antisemiter är att ge dem lite för mycket heder: de är liksom för dumma för att förstå att de är överkvalificerade. De tillhör en kategori som vårt språk ännu inte förmår beskriva, en västerländsk avart som kombinerar en pinsam självbetydenhet med falsk ödmjukhet och bråddjup okunnighet.
Den logiska kollapsen som präglar deras argumentation är ett resultat av en vidare moralisk kollaps, vilket gör att de framgångsrikt lyckas fortsätta inbilla sig att de kämpar för frihet och rättvisa och ballonger till alla barnen i Gaza trots att det politiska ledarskapet i hela den civiliserade världen har uppmanat dem att lägga ner jippot och de enda som fortsätter att heja på är folkmordspretendenterna i Gaza och Iran."
 
Hela detta inlägg är hämtat från:  http://nyheter.paulwiden.se/?p=551

Svenskfinanseriad hatkultur, av Paul Widen.

Skrämmande läsning om svenskfinansierat Israelhat och judehat. Må Gud förlåta Sveriges regering dessa ondskefulla handligar mot Guds egendomsfolk, Israel och det judiska folket! Läs artikeln i sin helhet här:  http://nyheter.paulwiden.se/?p=535 

UD:s Hemsida:
”Sverige är en av de största givarna till palestinierna och stödet uppgår till ca 700 miljoner kronor under 2011. Stödet syftar till att främja palestinskt statsbyggande och lindra de humanitära konsekvenserna av den israelisk-palestinska konflikten”

lördag 25 juni 2011

United - trenden sprider sig.

http://www.vaknasverige.se/2011/05/18/united-trenden-sprider-sig/

2 Tim. 4:1 "Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.
3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.
4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.
5 Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst."

Tacka Herren för Hans Nåd!

Detta kapitel i Psaltaren visar att det de är viktigt att tacka Herren för Hans nåd.
Nåden får aldrig bli en självklarhet, något som vi tycker att vi gjort oss förtjänta av, för då är det ingen nåd längre. 

Herren vänder sig till dem som FRUKTAR Honom och VÄNTAR på Hans nåd.

Ps. 33:18 ”Se, HERRENS ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. 19 Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid."

Herren väntar på att vi ska omvända oss och bli stilla så Han får visa oss sin nåd och barmhärtighet.

måndag 20 juni 2011

Kom till Mig!Matt. 11:28-30 "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor* så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Jer. 2:13 "Ty mitt folk har begått en dubbel synd: De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten."
Hes. 47:9 "Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim, och fiskarna blir där mycket talrika, ty när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt, och allt får liv där strömmen rinner ut."
Joh. 4:10 "Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten."
Joh. 7:38 "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger."

söndag 19 juni 2011

Because He Lives!Apg. 17:24-31 ”Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.

lördag 18 juni 2011

You Can Always Come Home!Liknelsen om den återfunna sonen

Luk. 15:11 ”Vidare sade han: "En man hade två söner. 12 Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. 13 Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde.

Take my hand, Precious Lord!Tacksägelse och bön

Ps 40: 1-6 ”För sångmästaren, en psalm av David.

Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.
Han drog mig upp ur fördärvets grop,

ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa
och gjorde mina steg fasta.
Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud.
Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN.

Salig är den man som sätter sin förtröstan till HERREN
och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar.
HERRE, min Gud, många är de under du har gjort
och de tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig.
Jag ville förkunna dem och tala om dem,
men de är fler än man kan räkna.”

fredag 17 juni 2011

När Andens Eld kommer! En syn av Bill Hawkins.

Så går det när Andens eld kommer… 
Av Bill Hawkins

Under det att vår kyrka hade sitt vanliga lördagskvällsbönemöte gav Herren mig en syn av en eld som kom över landet. Jag stod på ett stort fält och när jag tittade så gav det mig inget perspektiv alls på avstånd.

Sädesfältet av Marie Bobbert 2007-01-04

Drömmen, som Marie Bobbert fick från Gud, var i september år 2000

…Läs om drömmen i sin helhet här.

(Här har jag valt ut några kortare stycken ur artikeln)

"Sädesfältet som du såg representerar kristna som var redo för att skördas i Sverige. På 70-talet var det stor väckelse och många kom till tro på mig. Men olika omständigheter som materialism och falsk religion kröp in i deras liv och folk började kompromissa. Detta gjorde att många som blev frälsta på den tiden inte kunde stå emot frestelserna. Djävulen stal säden. Många som blev frälsta under den tiden står inte längre upp för mig….

torsdag 9 juni 2011

Strömmar av levande vatten!

Joh. 7:37-39 ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!
Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger."* Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom.

Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.”

**********************************************

*Fotnot ”strömmar av levande vatten” Här anspelas på en ceremoni, som dagligen upprepades under de sju festdagarna.
Vatten hämtades från Siloakällan vid tempelberget och göts ut över altaret, medan församlingen sjöng: "Ni skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor" (Jes 12:3).
Efter de sju dagarna kom den avslutande dagen, "den stora dagen" (3 Mos 23:39f).
Det är då som Kristus talar om sig själv som den levande källan och manar alla törstande att komma till honom och dricka.

Svenska Folkbibeln.

Sträva inte efter att vara människor till lags!

Paulus talar här om att inte sträva efter att vara människor till lags, eller att smickra, ställa sig in och i första hand söka sin egen ära.
Han talar också om de som predikar ett evangelium, som inte stämmer överens med bibelns evangelium. 
Han säger här, att den som predikar ett felaktigt evangelium skall vara under förbannelse.

*********************************************************

1 Tess. 2:4-8 ”Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan.

onsdag 8 juni 2011

Salighetens gåta!


 Ps. 84:5 ”Saliga är de som bo i ditt hus, de lovar dig ständigt. Sela.”

Ps. 84:6 ”Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta.”

Ps. 106:3 ”Saliga är de som håller fast vid det rätta, som alltid handlar rättfärdigt.”

Ps. 119:1-2 ”Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter HERRENS undervisning. Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom,”

Ords. 8:32 ”Så lyssna nu, mina barn. Saliga är de som håller sig till mina vägar.”

Matt. 5:3-10 "Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade.

Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden.

Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.

Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.

Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.

Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda förrättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.”

tisdag 7 juni 2011

När förebedjarna sover, av Hollie L. Moody 2000-11-09

Matteus 26:36-45: Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Getsemane, och han sade till lärjungarna: "Sitt här, medan jag går dit bort och ber." Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner. Ängslan och ångest kom över honom, och han sade till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig."
Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad: "Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill." När han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, sade han till Petrus: "Kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt."
Sedan gick han bort för andra gången och bad: "Min Fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja." Han kom tillbaka och fann ännu en gång att de sov, så tunga av sömn var deras ögon.
Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord. Sedan gick han till lärjungarna och sade till dem: "Ni sover nu och vilar er. Se, stunden har kommit, då Människosonen skall överlämnas i syndares händer."

William Booths profetia om den yttersta tiden!

Den är aktuell i dag!
I den yttersta tiden skall det bli:

1. Religion utan den helige Ande.
2. Kristendom utan pånyttfödelse.
3. Förlåtelse utan syndabekännelse.
4. Politik utan Gud.
5. Himmel utan helvete. 

söndag 5 juni 2011

Skatten i lerkärl och lovsång som övervinner!

2 Kor. 4:7-10 ”Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.
Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp.”

*************************************

Lovsång och tillbedjan banar vägen in i det allra heligaste, och fienden måste flytta på sig!
Lovsång och tillbedjan bryter bojor och öppnar fängelseportar och är ett mäktigt vapen till att driva fiendens härar på flykten!

Apg.16:25-26 ”Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av.”