Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 30 mars 2010

Uppmuntra varandra!

2 Tess. 2: 15-17 "Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning."

Hebr. 3: 12-13 "Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt."

Hebr. 10: 23-24 "Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar."
(Folkbibeln)

söndag 28 mars 2010

Jantelagen - i Guds hus.

Hittade en gammal dikt som jag tycker är mycket talande. Den är skriven av Nils Bolander.


Lagom

En grå liten fågel brast ut i ett hejdlöst jubel,
vild av lycka över att få leva under öppen himmel,
och färgade skyn med en blodröd, pärlande drill.
Då spände den förnumstige
och ordensprydde domherren,
en av de aderton i fåglarnas akademi,
ut sitt bukiga bröst
och dekreterade: Så får det inte sjungas!
Stäm ned tonen! Inga våldsamheter!
Lugn, behärskning, lagom.

Ett ensamt litet ljus flammade upp i en farlig låga,
hett av iver att brinna ned
i Hans tjänst som tände det.
Då kom mannen med ljussaxen,
den allestädes närvarande elddämparen,
han som inte kan lida en låga på egen hand,
ett obändigt sken.
Ett ensamt ljus har vågat brinna för våldsamt.
Det måste tuktas. Ingen oro i ljusraderna!
Observera! Lagstadgad två centimeters låga!
Lugn, behärskning, lagom.

Slå vakt vid din värdiga sångskola
och tänd din ömkliga sparlåga, herr Lagom!
Vrid på din omhuldade,
tempererade husbehovsvärme
- rumstemperatur aderton grader Celsius
enligt kontrakt -
och sköt samvetsgrant din ljussnopparsyssla!
Du skall få en hederlig begravning,
och på din gravsten skall huggas in i kall granit:
Här Hvilar Riddaren af
"Å ena sidan men å andra sidan".
När han lefde, lefde han aldrig.

(Nils Bolander)

Du skall inte tro att du är något!
Du skall VETA det!
Du är värdefull för Gud!

onsdag 24 mars 2010

Brudgummen kommer!

O, du stora härliga dag
då ljungelden flammar i skyn,
och Jesus kommer tillbaka,
att hämta sin brud, vilken syn!

Var redo, du vitklädda skara,
den dagen för dörren står,
och tillåt ej likgiltigheten
att du evigt förlorad går.

Ska för evigt du missa Guds himmel
och lämnas i mörker och nöd?
Ska ditt val vara dödsrikets plåga
i Gehenna, med evig död?

Men o, vilken bottelös ångest
om du ej vore redo då,
när Frälsaren kommer tillbaka,
och himlen du ej skulle nå.

Så sök dig till Frälsarens hjärta,
Han ivrigt väntar på dig,
sök, medan tid ännu finnes,
Han förlåter och välkomnar dig!

/Anna

tisdag 23 mars 2010

Judarna - Guds egendomsfolk.

Guds välsignelse till Abram (Abraham):
    1 Mos.12:1-3 "Herren sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ettt stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli till en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig skola alla släkter på jorden bli välsignade."

söndag 21 mars 2010

Vad bygger vi våra liv på?

Hörde en bra predikan från en TV-gudstjänst i dag, på Frälsningsarme´n i Uppsala. Den handlade om hur viktigt det är, att vi som Guds folk, bygger våra liv på rätt grund, för att vi inte ska ge upp när svåra tider kommer.
Människor bygger sina liv på olika saker, en del har pengar, rikedom och makt som sitt största mål i livet, andra gör allt för att bli så populära som möjligt. En del flyr ut i någon sorts fantasivärld med droger, sprit, sexmissbruk, spel, kriminalitet, ockultism, egofixering, ja, listan kan göras hur lång som helst, i sökandet efter trygghet, frid och tillfredsställdhet i sitt liv. Allt detta är ju grunder som är byggda på denna världens förgängliga ting, och inte håller, utan är dömda att gå under, och slutligen leda till evig död.
Att istället bygga sitt liv på den enda fasta klippan, som är Jesus Kristus, är det bästa man kan göra. Den klippan är oförgänglig och består ända in i evigheten, den vacklar aldrig. Vi kan behöva se över vår grund och rannsaka oss själva, vad vi egentligen bygger vårt liv på.
Vi behöver kontinuerligt läsa Guds ord, bibeln, som är vår vägvisare. Om vi slutar läsa bibeln och be, så kommer vårt andliga liv inte att kunna överleva, vi kommer då att hungra ihjäl, andligt sett.
Om vi närmar oss Herren, då skall Han också närma sig oss, det har Han lovat i sitt ord. Den som kommer till Honom skall Han sannerligen inte kasta ut, det gäller alla människor oavsett om vi är kristna eller inte.
Det viktigaste är att vi har ärliga hjärtan, när vi söker Honom. Han älskar oss så mycket, och vill inget hellre än att förlåta, upprätta och hela oss, och ge oss av sin frid, glädje och tillfredsställelse på djupet.
Då får vi också kraft att leva våra liv i vardagen, när Han går med oss.

fredag 19 mars 2010

Kristendomen rycker fram med stormsteg i Sverige!

Det vore härligt om detta kunde bli verklighet i vårt land. Det här valåret står det högst på min önskelista att det funnes något parti som aktivt verkade, för att vårt land återigen skulle kunna kallas ett kristet land.
Vi har inte slagit vakt om vårt urgamla kristna arv, utan kapitulerat för främmande religioner, som ser sig ha stora möjligheter att helt ta över i vårt land, just för att vi är så flata, och backar hela tiden för dessa krafter. Jag tänker då i första hand på islam. Vill vi se ett mer och mer islamiserat Sverige, eller vill vi öppna ögonen och ta upp kampen för att vårt land ska hitta tillbaka till de gamla grundvalarna vi en gång hade, där kristendomen spelade en viktig roll i det svenska samhället? Där barnen förr fick kristendomsundervisning i skolan, och det var naturligt att gå till kyrkan på examen, bara för att ta ett par exempel.

Jag vill se ett Sverige där vi har bibeln, den heliga skrift, som värdegrund, och där vi aktar de tio gudsbuden högt. Det är hög tid för de styrande i landet att vakna och se vart vi är på väg, och att kunna se kopplingen mellan orsak och verkan i samhället.
För att det ska gå bra för Sverige behövs det en respekt för Gud och hans ord. Om vi fortsätter att trampa allt heligt under fötterna, så bäddar vi för vår egen undergång. Det finns ett stort antal bevis i bibeln på att Gud låter det gå väl för ett land, när ledarna vänder sig om till Gud och söker hans vilja.
När ledarna för ett land vänder Gud ryggen så lämnar man rum för att ondska och moraliskt förfall får allt större utrymme, och den utvecklingen tror jag att de flesta inte vill se. Mediavärlden spelar också en stor roll i att laglösheten bara tilltar, för där verkar inte längre finnas några gränser för vad som får publiceras och sändas.
Vi behöver också fler sanna Guds profeter, som frimodigt står upp för sanningen, och talar ut det Gud har att säga till vårt land, och till församlingen. Tror tyvärr att det är många profetröster som har tystnat, när sekulariseringen har vunnit alltför stort inträde, även i våra kyrkor och samfund, där många verkar helt apatiska.
Min bön till Gud är: Tillkomme Ditt rike och ske Din vilja, i vårt land Sverige!

torsdag 18 mars 2010

Bön är inte tråkigt!

Hebr. 10:19 "Bröder (gäller även systrar), i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som Han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött."
Bön är inte tråkigt - det är en förmån att ha rättighet att få gå in i det allra heligaste och umgås förtroligt med Gud, vår Far. Det ger en så djup frid och glädje, ett sånt välbehag och ljuvlig mättnadskänsla så det går inte att beskriva.
Joh. 7:38 "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger."
Att få vara nära Guds hjärta, och låta sig beröras av dessa strömmar av levande vatten, det är som att bli innesluten i Guds stora,varma och kärleksfulla fadersfamn, där man bara vill dröja sig kvar.
Psalm 103:5 "Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du bliver ung på nytt såsom en örn."
(Bibelverserna är från Folkbibeln)

måndag 15 mars 2010

Den Gode Herden


Herren är min Herde, mig skall intet fattas.Han låter mig vila på gröna ängar, Han för mig till vatten där jag finner ro.

Han vederkvicker min själ, Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty Du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.
Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar,och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen.

Psalm 23 (Folkbibeln)KRISTI VÅR!

Vakna, du frusna hjärta
i solens värmande sken
Vänd dig mot värmen och ljuset,
vänd dig mot Jesus alle´n.

Bara Jesus kan smälta
det infrusna hjärtat till liv.
Endast Han kan dig föda,
på nytt till ett Evigt Liv.

Bara Kristi varma beröring
får det andliga livet att gro,
Och bli till den vackraste blomma,
om vi ger åt Honom vår tro.

/Anna

HAN - Den ende.

Jesus, härlighetens Konung,
Han den bäste Vännen är.
Alltid trofast och barmhärtig,
alltid finns Han hos mig när.

När jag ensam, trött och modlös
vänder mig till Frälsaren,
ser Han på mig med sin kärlek,
och Hans blick är mild och ren.

I Hans ögon finns det ömhet,
väldig nåd och sympati,
mäktig kraft att lyfta själen,
och att sätta fågeln fri!

Han vet om att jag är lerkärl,
skör och svag uti Hans hand,
men när Han får ge mig styrka,
lyftes jag ur bojors band.

/Anna

Den största Sanningen!

Vill börja denna blogg med en mycket viktig sanning ur bibeln (citerat ur Levande bibeln "Handbok för Livet")

Joh.3:16 Gud älskade ju människorna så mycket att Han gav dem sin ende Son, för att de som tror på Honom inte ska gå förlorade utan ha Evigt Liv.