Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 30 maj 2013

torsdag 23 maj 2013

torsdag 16 maj 2013

torsdag 9 maj 2013

Seek Ye first The Kingdom of God.Matt. 6:24 "Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. * 
25 Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? 

26 Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? 
27 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? 

Kristi Himmelfärdsdag


Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen!

Löftet om den helige Ande
Apg. 1:1 ”I min förra skrift,* käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde,* 
2 fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den helige Ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt.

3 Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. 
4 Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. 
5 Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.

Jesu himmelsfärd
6 När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?" 7 Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. 
8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." 

9 Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 
10 Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 
11 Och de sade: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen."

Nyheter från Israel 2013-05-09

Anpassning räddar inte kyrkan!

Källa: Dagen Opinion
Av Per Ewert
Mycket tänkvärt!
"Utmaning – inte anpassning – är kyrkans vinnande väg. Kyrkor som däremot vågat gå mot strömmen vinner med tiden både förtroende och människor, anser Per Ewert."

Citat: "Flera kyrkor och samfund i Sverige och Europa kämpar med sviktande medlemssiffror. Den västerländska kristenheten söker ivrigt sin framtidsväg i en sekulariserad miljö. För många kyrkor står vägvalet mellan att antingen – som det formuleras i en aktuell platsannons från Stockholms stift – anpassa sig ”efter omvärldens förväntningar”, eller att sätta sig till tydligt motvärn mot en gudsfrånvänd samtid.
Tidskriften Time beskrev nyligen tio nutidstrender, varav en var en rörelse i kristenheten, där vägen framåt går via att förtydliga budskapet – inte mjuka upp det. Stärka ansträngningen att utföra missionsbefallningen – inte tona ner den. Trenden pekar tillbaka till Apostlagärningarna, där evangeliet förkunnades i en tydligt fientlig kultur, och vann framgång trots att – eller kanske just för att – budskap gick emot tidsandan."

fredag 3 maj 2013

Nyheter från Israel 2013-05-02

I Sverige är det ingen självklarhet att arbeta mot islamistisk terrorism

”Sverige långt efter i arbetet mot terrorism”
Av Johanna Eklund
Publicerad 3 maj 2013 - 13:00

Citat: ”Nationell samordnare föreslås Sverige kan lära sig av andra länder när det gäller att arbeta mot islamistisk terrorism. Det visar en rapport som presenterades för demokratiminister Birgitta Ohlsson i dag.

– Vi ligger långt efter länder som Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Danmark, säger professor Magnus Ranstorp från Försvarshögskolan, en av författarna till rapporten.

Släckte ryssarna ner svensk radar under långfredagen?

Fredrik Antonsson:
Släckte ryssarna ner svensk radar under långfredagen?
Publicerad: 2013-04-24 14:04, Uppdaterad: 2013-04-30 09:04

Citat: "Fd officer: Samtidigt som två ryska bombplan eskorterade av fyra jaktplan övade på att slå ut våra luftförsvarscentraler så släckte någon ner de radarstationer som finns på Gotland för att övervaka luftrummet. Ytterligare ett flygplan, en A-50 Mainstay, som kan utföra elektronisk krigsföring, flög bakom huvudstyrkan."

Citat: “Samma källor som berättat om radarstörningen berättar också om att det bakom de ryska övande bombplanen också fanns en A-50 Mainstay eskorterad av ännu fler ryska stridsflygplan. A-50 Mainstay är ryssarnas flygande luftförsvarscentral, en flygande radarbas som dessutom kan utrustas för elektronisk krigföring – som att störa ut fiendens radarstationer.”
Läs hela artikeln här >>>

Sverige går mot ett åsiktskontrollsamhälle

Ingela Bel Habib om Övervakningssamhället

Sverige går mot ett åsiktskontrollsamhälle
Publicerad: 2013-04-29 09:04, Uppdaterad: 2013-04-29 09:04

Citat: "Forskare: Steget från kritisk granskning till åsiktsdiktatur och åsiktstotalitarism är kortare än man tror. Det är därför av största vikt att massmedia och politiska partier inte intar ett totalitaristiskt förhållningsätt , där partimedlemmars åsikter och handlingar endast kan karakteriseras på ett av två sätt, antingen som goda eller onda.