Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 25 april 2015

lördag 18 april 2015

fredag 10 april 2015

tisdag 7 april 2015

Det är så underbart det namnet JESUS!Sven Björk och Göran Stenlund sjunger


Det finns ett namn

1. Det finns ett namn jag skattar högst av alla. 
Mitt hjärta grips, när jag det namnet hör.  
Och skulle du så än fantast mig kalla,  
Det namnet mig ändå så lycklig gör.

Kör: Det är så underbart det namnet Jesus.  
För evigt skall det bli min melodi. 
Det borgar för en full och härlig frälsning.  
Det löste mig från syndens slaveri.

fredag 3 april 2015

onsdag 1 april 2015

Sanna och falska profeter, Jeremia och Hananja.

Jeremiah
Intressant Mp3-undervisning av Janne Ohlin:

(Försök till en sammanfattning av Jannes undervisning.)

Profet betyder vägvisare.

Två olika vägledare:
*Hananja – en falsk profet som lockar massorna med en falsk nåd och kraft. Hananja var mycket ansedd bland människor men han predikade avfall från Gud. (Jer. 28)
Falska profeter talar gärna om sådant som ”kliar folk i öronen”. 2 Tim 4:3.
Falska profeter söker egen vinning och egna positioner. De vill bli ärade av människor och strävar efter makt och inflytande.
Jämför fariséerna på Jesu tid. Läs vad Jesus säger om dessa i Matt. 23.
Falska profeter motarbetar och förföljer ofta Guds sanna profeter.

Jeremia hade urskillningsförmåga medan Hananja var andligt blind.
*Jeremia - betyder ” låt Herren bli upphöjd”.  Jeremia upphöjde Fadern men han var utesluten från människor. (1 Kor. 10) Jeremia avslöjade den falske Hananja och sa att hans budskap inte var från Gud. (Jer. 28:15) 

måndag 30 mars 2015

Evy Juneswed, om Jesus återkomst: "Håll koll på fyra områden"Evy Juneswed undervisar om Jesu återkomst och uppmanar oss att hålla koll på fyra viktiga områden:

1 Israel
2 Det religiösa området
3 Det politiska området
4 Det ekonomiska området
Del:1
 
Del:2
 
Del:3

lördag 28 mars 2015

Från new age till kristen tro, av Helena NilssonMycket viktig undervisning, inte minst för alla de kristna i dag som låtit sig förföras av dessa antikristliga krafter som new age står för.

Det finns en väg tillbaka till Jesus Kristus! Lyssna till Helenas gripande vittnesbörd!

 
****************************

Se även denna videoserie om new age, i 4 delar ,av Helena Nilsson 

1 Om new age, del  1 av  4, av Helena Nilsson
-Helena berättar om sig själv och om hur hon kom ut ur new age.

2 Om new age, del 2, av Helena Nilsson
-Alternativmedicin och dess metoder

3 Om new age, del 3, av Helena Nilsson
-Om villfarelse och falskt budskap

4 Om new age, del 4, av Helena Nilsson
-Vad är ett medium, seance, demon? Att leva i befrielse.

Relaterade bibelord:

Mark. 13:5 ”Jesus sade till dem: "Se till att ingen bedrar er.”

fredag 27 mars 2015

onsdag 25 mars 2015

måndag 23 mars 2015

Frank Mangs, Kristus lever i mig!"Kapa av, ge sig hän och ta emot!"

Gal. 2:19 "Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 
20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. 
21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves."

Jes. 30: 15 "Ty så säger Herren Herren, Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka."

onsdag 18 mars 2015

För mig åter till Golgata!

Før meg atter til Golgata1 Jeg kan minnes første gangen når jeg ba til Gud,

da i natten jeg bøyde mine kne.
Men venner, fornøyelser på denne jord,

har lokket meg langt bort fra Gud.
Nå jeg lengter tilbake til den tid i mitt liv

da jeg levde i samfunn med Deg.
Å, jeg kan ikke klare meg lengre.
Før meg atter til Golgata.

Kör:

Før meg atter til plassen der vi møttes.
Ta bort mørket, og gjør Du meg fri.
For jeg kan ikke klare meg lengre,
før meg atter til Golgata.

Profetisk dröm om en plötslig ekonomisk kollaps över hela världen.James Bailey varnar för en plötslig ekonomisk kollaps år 2015
 
economic collapse
    "Den 7 juli 2014 hade jag en profetisk dröm där jag såg en plötslig ekonomisk kollaps komma över hela världen.
    I den här drömmen var jag i en stor festvåning, som var fylld med representanter från olika länder. Varje land hade ett långt träbord där deras företrädare satt. Sedan såg jag bordet för USA. Det var omkring sex eller åtta representanter som satt på ena sidan av bordet, men jag kunde inte se någon som satt mitt emot dem på andra sidan.

lördag 14 mars 2015

Varför ökenvandring? av Andrew StroemÖkenvandring
Mycket läsvärt!

”Öknen” är inte ett begrepp som förstås alltför väl i kristendomen, trots faktumet att det finns överallt genom hela Bibeln. Från första Mosebok ända tills Uppenbarelseboken finns det tydliga referenser till ”öknen” som något Gud använder sig av i sitt handlande med människorna. Mönstret är obestridligt. 

När vi tittar igenom Skrifterna ser vi att öknen ofta är en plats av andlig ”kris” och även förberedelse. Det är stället Gud sänder oss till innan det börjar hända något ”på riktigt” – innan vi kommer in i Guds hela syfte med våra liv. Det måste finnas ”död” innan det kan bli återuppståndelse. Det måste finnas en ödslig plats före det ”förlovade landet”.

Öknen är ett ställe med prövning och test, med förkrosselse och total kapitulation inför Gud. Rekvisitan och aktiviteterna som ständigt hållit igång oss i vår strävan efter att ”få saker att hända” skalas bort. Vår självtillit krossas och ersätts med en total förtröstan på Gud allena. 

Finansiell, global kollaps 2015?Elitens planer för finansiell, global kollaps.

 
Citat ur artikeln: ”När pastor Lindsey Williams i september 2014 presenterade nya uppgifter från sin Elitkälla hade han en framtoning som varslade om att rapporten möjligen kunde var den sista. Han menade bland annat att han nu har presenterat allt det han har tillåtelse att offentliggöra beträffande Elitens planer där den nu springande punkten är att iscensätta en global finansiell kollaps.