Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 21 juli 2014

Intervju med Benjamin Netanyahu 2014-07-20Netanyahu's Full Interview in CNN: July 20, 2014

Publicerades den 20 jul 2014
Prime Minister of Israel in an interview with CNN about the Gaza conflict.

Gud välsigne Israel!

söndag 20 juli 2014

Hamas, Hitler - och den växande svenska antisemitismen.

Hamas och Gaza
Källa:Tidskriften Flammor 
Publiceringsdatum: 2014-07-15 Författare: Holger Nilsson

Citat:"Terroristorganisationen Hamas är återigen aktuell genom konflikten kring Gaza. Deras mål är att utplåna Israel. Hur någon kan stödja dem är obegripligt.

Hamas är arvtagare till Hitlers arabiska vänner.” Dessa ord är inte våra. Det är rubriken på en artikel skriven av Lisbeth Lindeborg som är fil. dr i statsvetenskap.
******* 
Reflektion: Det är en stor skam för Sverige att Hitlers arabiska arvtagare tillsammans med övriga antisemitiska grupperingar, fritt får demonstrera sitt judehat och sitt ensidiga stöd för Gaza och terrororganisationen Hamas. 
Detta är helt klart hets mot folkgrupp!
Svensk nyhetsrapportering bemödar sig inte om att ta reda på sanningen om 
Israel-Gaza-konflikten, utan styrs av vad som är tillåtet att rapportera om enligt den 
"politiskt korrekta maffian". 

*******

Löftena kunna ej svika!1. Löftena kunna ej svika, Nej, de stå evigt kvar:
Jesus med blodet beseglat Allt, vad han lovat har.

Kör: Himmel och jord må brinna, Höjder och berg försvinna,
Men den som tror skall finna, Löftena de stå kvar.

Profetia om att avfallet i Sverige kommer att tillta!

Babel
Delar av denna profetia stämmer tyvärr in redan med hur det ser ut i många kyrkor och församlingar i dag. 

Bill Stenberg berättar i Skylight Missions nyhetsbrev för april 1999 hur han i en vision fick se följande:

"Jag fördes i anden ut till att bese det stora avfall som kyrkan genomgått. Ett urholkande av det av Gud givna ordet, samt en öppning för nyandliga krafter hade lett till att somliga före detta frikyrkor nu leddes av Newage-grupper. 

Gudstjänsten blev alltmer främmande och orenade, främst genom de kloakliknade villoandar man beblandat sig med ända upp till riksdagshuset.

Islam anses av många vara det största hotet mot Sverige!

Mona Walter
Källa: Dagen
Före detta muslimen Mona Walter avslöjar Erik Ullenhags totala okunskap när det gäller islam.
 
"Integrationsminister Erik Ullenhag manade i en debattartikel i SVD (10/6 2014) till ”samling mot islamofobi”, och har efter detta stött ett antal proislamska demonstrationer."


Citat: Ullenhags debattartikel är anmärkningsvärd på flera punkter. Det första man reagerar på är att statsrådet uppvisar inte bara tecken på naivitet, utan också på en viss okunnighet om islam som lära, religion och politisk ideologi. 
Av en integrationsminister och jurist borde man kunna vänta sig mer.
Han skriver: ”Vi måste vara uppmärksamma på bilden som sprids av islam och muslimer. Det är ofta en gravt förenklad och negativ bild som med kraft förmedlats allt sedan terrorattackerna i New York 2001. Muslimer skildras alltför ofta i en negativ kontext, till exempel i samband med våldsamheter och kvinnoförtryck.”
Det stämmer att det sprids en negativ bild av islam, men då borde man fråga sig i stället; varför sprids det en negativ bild av islam? Det steget i resonemanget verkar Ullenhag inte ha tagit.

lördag 28 juni 2014

Einar Ekberg: Hela vägen går HAN med mig!Hela vägen går Han med mig,
o, vad kan jag önska mer?
Kan jag tvivla på Hans godhet,
när jag på Hans ledning ser?
Himmelsk frid, gudomlig trygghet
uti Honom har min själ,
ty jag vet: vadhelst mig möter,
Jesus gör dock allting väl.
Ty jag vet: vadhelst mig möter,
Jesus gör dock allting väl.

Hela vägen går Han med mig,
är på branterna mitt stöd,
ger mig nåd för varje prövning,
styrker mig med livets bröd.
Och om hjärtat skulle törsta,
vägen kännas tung och lång,
fröjdekällor strax ur klippan
springa fram som förr en gång.
Fröjdekällor strax ur klippan
springa fram som förr en gång.

tisdag 17 juni 2014

Mycket viktig och allvarlig predikan av Owe Lindeskär!Högaktuellt budskap i dessa dagar, av Owe Lindeskär!

Församlingens frihet!

Församlingens frihet utifrån Guds Ord
Detta inlägg är inspirerat av och delvis hämtat från skriften
Församlingensfrihet” av Kjell Sjöberg


Friheten i Kristus
Gal. 5:1 ”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.”

På Mose tid befriade Herren sitt folk ut ur slaveriet i Egypten, och förde dem till löfteslandet för att de skulle tillhöra och tjäna Honom. Idag har Jesus friköpt oss ut från denna världens antikristliga system som satan använder för att hålla människor fångna i sitt grepp. Herren vill genom sitt folk predika frälsning och frihet för de fångna och betryckta.

Luk. 4:18 Jesus säger: "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet *
19 och predika ett nådens år från Herren."

Joh. 10:10 ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.”

torsdag 12 juni 2014

torsdag 5 juni 2014

torsdag 29 maj 2014

fredag 23 maj 2014

Kärlek vid som oceaner, av Lars AnderssonKärlek vid som oceaner,
nåd så väldig som en flod,
när vår Herre för oss alla offrar sig,
sitt dyra blod.

Vem kan avstå sådan kärlek,
motstå nådens verklighet?
Hjärtats sång om Jesu kärlek
sjungs var dag i evighet.

Ifrån korsets fot det flödar
fram en källa klar och ren.
Från Guds hjärtas djup den väller,
bär hans liv till var och en.

Nåd och kärlek strömmar alltid
ifrån höjden till var tid
Den vill fylla hela jorden,
kyssa den med Herrens frid.

**************************

torsdag 22 maj 2014

torsdag 15 maj 2014

torsdag 8 maj 2014