Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 6 februari 2016

söndag 31 januari 2016

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus, av Einar Ekberg 

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus

1 Finns det kors allt för tunga att bära,
Blir prövningen stundom för svår?
Finns det ingen som ser dina tårar,
Och ingen som nöden förstår?

Kör: Någonstans bland alla skuggorna står Jesus,
För att hjälpa dig i nöden är han där.
Ser du efter, skall du finna att där står han,
För att lätta alla bördor som du bär.

fredag 29 januari 2016

lördag 23 januari 2016

lördag 16 januari 2016

tisdag 12 januari 2016

'Til the Storm Passes By
Jes. 25:4 ”Du är ett skydd för den svage, ett skydd för den fattige i hans nöd, en tillflykt undan storm, en skugga undan hetta. Ty de skoningslösas andedräkt är som en storm mot en vägg.”

Klarsynt analys av Peter Krabbe, angående islams utbredande i Sverige och världen.Genom att be på gator och torg demonstrerar man sin tro på att islam står över västerländska lagar om krav på ordning och rätt. (Se bild)
 
Franska muslimer
Citat: "Under de gångna 40 åren har alla avtal mellan EEC/ EU och Arabförbundet innehållit försäkringar från båda parterna om att Europa skall öppna sina dörrar för den muslimska kulturen, att islam skall kunna spridas över Europa med européernas bifall och understöd. Detta är Europas betalning för det givande ekonomiska samarbetet. Sida upp och sida ner talar om införandet av islam i Europa och mycket har redan gjorts i det tysta. 
Att denna kulturrevolution kräver utökad censur, inskränkt yttrandefrihet och historierevisionism har hittills inte bekymrat våra företrädare. Nu när resultatet börjar bli påtagligt skruvar man på sig och skyller på sina föregångare.

Problemet är att begreppet religion inte alls nämns i protokollen, istället talar man om islamisk kultur. Vem kan invända mot att någon sprider kultur, och mångkultur kan väl inte vara så farligt? Och de där byggnaderna med kupoler och minareter är ju inga moskéer, det kallas numera Islamic Centers istället. Kulturspridare.

Låt oss då tala i klartext. Önskemålet är att islam skall bli den ledande och överordnade religionen i Europa, precis som i de muslimska länderna.  
Problemet är att våra egna kristna religioner nöjer sig numera med att vara trossamfund i ett sekulärt samhälle, medan islam är ett statssystem som inte bara inbegriper tron på en Gud, utan också omfattar samhällssystemet i sin helhet med lagar och rättsskipning, regler för äktenskap och sexuellt uppträdande, könsapartheid och olikheter i arbetslivet m.m.

Högaktuell undervisning ur Uppenbarelseboken, av Sven Reichmann 
Vi lever nu i den allra yttersta tiden !
Sven Reichmanns undervisning om de yttersta tiderna i serien om "Uppenbarelseboken" från 1989 är mer aktuell än någonsin. Lyssna och se hur alla pusselbitar faller på plats när vi ser händelserna i världen som just nu utspelar sig framför våra ögon. 

Var alerta och följ utvecklingen som kommer att eskalera t.ex. genom att FN's Agenda 2030 (alltså ett 15 års projekt) startas från årsskiftet, utvecklingen i Syrien etc etc. 

Utvecklingen kommer som Sven Reichmann beskriver det att bli otroligt rörig/svår på alla områden - politiskt, ekonomiskt, miljö, religion - allt för att få mänskligheten att ropa efter en person som ställer allt tillrätta! - antikrist.

Men var vid gott mod! Herren har allt under kontroll!
Sök Herrens vägledning och bed om vishet och beskydd - och du ska erfara bönesvar. 

***************************

måndag 11 januari 2016

Video: Obama and Pope Francis Will Bring Biblical END TIMES?
Obama o Påven
Barak Obama har tidigare uttryckt att han vill få en tredje presidentperiod, vilket inte är möjligt enligt amerikansk grundlag.

Kommer vi istället att få se honom som generalsekreterare i FN, direkt efter det att han avgått som president?

Är han den person som Bibeln talar om som Antikrist? 
Se denna video från 26 augusti 2015!

Publicerades den 26 aug. 2015
Cit. "The Antichrist Obama and The False Prophet Pope Francis will bring biblical end of days according to bible prophecy. I have documented all the evidence and facts to prove that these two evil are working for their master Satan to bring one world order and one world religion. 

fredag 8 januari 2016

Pressen ökar på judar och kristna, av Elvor OhlinSe det avslöjande videoklippet längre ner på sidan, där påvens antikristliga agenda avslöjas! 

Hämtat från: Elvor o Jannes hemsida
Citerat: "Vatikanens erkännande av en palestinsk stat blir officiell (Eng). Påven och Vatikanen har tidigare ställt sig bakom att Palestina fick observatörsstatus i FN och bekräftar nu sitt beslut. 

Kristna fängslades – vägrade bli katoliker
"Sju evangelikala kristna i den mexikanska delstaten­ Chiapas fängslades den 15 december sedan­ de vägrat att bli katoliker. Det uppger en kristen människorättsorganisation i USA. ...–I dag är hundratals män, kvinnor och barn hemlösa i Mexiko på grund av att de har valt att stå fast i sin tro och på grund av att deras regering inte har agerat. 
Vi vädjar till den federala regeringen i Mexiko att omedelbart ingripa och stoppa det olagliga fängslandet av medlemmar av den evangelikala gruppen i Leyva Velazques."

De här två rubrikerna får representera den pågående förföljelsen mot Guds folk och påtryckningarna för delning av Israel som ingår i den globala Agendan för världsfred. Det är en viss skillnad mot ekumeniken i Europa, när Romerska Katolska Kyrkan tydligt visar sitt rätta ansikte i andra delar av världen.

torsdag 31 december 2015

Profetia om tidens slut, av A. W. Tozer.Avgudadyrkan
Den kände bibelläraren A. W. TOZER skriver detta profetiska tal för över 50 år sedan.

”Låt mig nu gå utanför mitt mönster lite och profetera. Jag kan se en tid komma när många heliga som har fått sina ögon öppnade en gång av Anden kommer en efter en att överge det sanna ordets evangelium. Deras hus kommer att bli öde och det kommer att bli svårt att finna någon som har Anden kvar inom sig.

Jag hör Jesus säga:
– Matt. 23:37: ”Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.
38 Se, ert hus kommer att stå öde.”

När det här kommer i Kyrkan, så kommer de som ser och förstår att man har övergett evangeliet, att kallas för fanatiska dårar. Men tiden kommer då det blir ett sånt avfall från tron på det sanna evangeliet att det inte finns en enda kvar bland dem som är fylld av Gud.
Jag skulle själv vilja leva tillräckligt länge för att få se hur det här kommer att utvecklas. Jag ser en tid komma då heliga kvinnor och män, upplysta och uppfyllda av Den Helige Ande vandrar ut från den (organiserade) en gång evangeliska kyrkan. 
De formar sina egna grupper, de liksom formar en egen ark. De kommer att stiga på den när de stiger av det sjunkande skeppet och låter det gå under fylld av världslighet och smörja.”

Han sa att det skulle komma tider då människor skulle får svårt att hitta evangeliska kyrkor där de kunde tillbe i sanning. Världen skulle ta över kyrkan inifrån och genomsyra församlingarna och de skulle sjunka ner i djupet.

37 "Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte.
38 Nu ska ert hus lämnas öde.” 

**********************************

lördag 26 december 2015

Det är längesen du knäppte dina händer, av Curt & Roland

 
Tron på Guds Son

1 Joh. 5:1 ”Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom.
2 När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn.
3 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.
4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.
5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?
6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen.

Om en vecka startar NWO = Agenda 2030 = Antikrists rike!Den 1 januari 2016 börjar den Nya Världsordningen att gälla, som är Agenda 2030. 

Vad håller på att hända i världen just nu?

 
Citat: "FN har planer på att dela in jordens alla länder i tio regioner för att kunna etablera en ny världsregering - NWO (New World Order)!
Sluta med de där konspiratoriska idéerna nu! - säger du kanske, men jag vill ändå be dig lyssna och titta på nedanstående material så att Du själv kan bilda dig en uppfattning.

fredag 18 december 2015

Nyheter från Israel 2015-12-18

Judisk profetia från 1700 talet om Messias ankomst "När du hör att ryssarna har intagit staden Krim, ska du veta att Messias tid har börjat." År 1720 föddes den judiske rabbin Eliyahu i Vilnius, Rabbi Elijah ben Shlomo Zalman, mera känd som Gra, eller "Vilna Gaon". Han dog 1797.

Profetia om Messias ankomst Han blev känd redan som barn för att vara ett geni. Strax innan sin död frambar han denna profetia: "När du hör att ryssarna har intagit staden Krim, ska du veta att Messias tid har börjat, att hans steg har hörts.

måndag 14 december 2015

Ormens tre lögner, av Janne Ohlin

Källa"Jag tror att det är just de här sakerna ormen attackerade Eva med i Eden som gjorde att han själv kastades ut ur Eden i Hes 28. Han gjorde uppror mot ljuset och tog med sig de fallna änglarna (Demoner) och senare får han nu tillåtelse att pröva människan. För att försöka få henne att göra samma sak som han själv gjort emot Gud. 

Mot slutet av denna tidsålder kommer kulmen på hans attacker och de som gör sig ett med honom kallas för “de laglösa“. Det är de som dras med i “den laglöses” (2 Tess 2)  stora uppror mot Gud och slutdestinationen för dem är Eldsjön.
Matt. 25:41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.