Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 27 mars 2016

Predikan av Kim Westdahl: "Se till så att INGEN bedrar dig!!!"Lyssna till denna, mycket viktiga och högaktuella predikan av pastor Kim Westdahl!

 
************************


Templet skall brytas ner

Matt. 24:1 ”När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna.
2 Men han sade till dem: "Ni ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner."


Nöd och förföljelse

3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?"
4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er.
5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.
6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 

7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.
8 Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.[a]
9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 

10 Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra.
11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.
13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.
14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

söndag 6 mars 2016

lördag 27 februari 2016

lördag 20 februari 2016

söndag 14 februari 2016

lördag 6 februari 2016

söndag 31 januari 2016

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus, av Einar Ekberg 

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus

1 Finns det kors allt för tunga att bära,
Blir prövningen stundom för svår?
Finns det ingen som ser dina tårar,
Och ingen som nöden förstår?

Kör: Någonstans bland alla skuggorna står Jesus,
För att hjälpa dig i nöden är han där.
Ser du efter, skall du finna att där står han,
För att lätta alla bördor som du bär.

fredag 29 januari 2016

lördag 23 januari 2016

lördag 16 januari 2016

tisdag 12 januari 2016

'Til the Storm Passes By
Jes. 25:4 ”Du är ett skydd för den svage, ett skydd för den fattige i hans nöd, en tillflykt undan storm, en skugga undan hetta. Ty de skoningslösas andedräkt är som en storm mot en vägg.”

Klarsynt analys av Peter Krabbe, angående islams utbredande i Sverige och världen.Genom att be på gator och torg demonstrerar man sin tro på att islam står över västerländska lagar om krav på ordning och rätt. (Se bild)
 
Franska muslimer
Citat: "Under de gångna 40 åren har alla avtal mellan EEC/ EU och Arabförbundet innehållit försäkringar från båda parterna om att Europa skall öppna sina dörrar för den muslimska kulturen, att islam skall kunna spridas över Europa med européernas bifall och understöd. Detta är Europas betalning för det givande ekonomiska samarbetet. Sida upp och sida ner talar om införandet av islam i Europa och mycket har redan gjorts i det tysta. 
Att denna kulturrevolution kräver utökad censur, inskränkt yttrandefrihet och historierevisionism har hittills inte bekymrat våra företrädare. Nu när resultatet börjar bli påtagligt skruvar man på sig och skyller på sina föregångare.

Problemet är att begreppet religion inte alls nämns i protokollen, istället talar man om islamisk kultur. Vem kan invända mot att någon sprider kultur, och mångkultur kan väl inte vara så farligt? Och de där byggnaderna med kupoler och minareter är ju inga moskéer, det kallas numera Islamic Centers istället. Kulturspridare.

Låt oss då tala i klartext. Önskemålet är att islam skall bli den ledande och överordnade religionen i Europa, precis som i de muslimska länderna.  
Problemet är att våra egna kristna religioner nöjer sig numera med att vara trossamfund i ett sekulärt samhälle, medan islam är ett statssystem som inte bara inbegriper tron på en Gud, utan också omfattar samhällssystemet i sin helhet med lagar och rättsskipning, regler för äktenskap och sexuellt uppträdande, könsapartheid och olikheter i arbetslivet m.m.

Högaktuell undervisning ur Uppenbarelseboken, av Sven Reichmann 
Vi lever nu i den allra yttersta tiden !
Sven Reichmanns undervisning om de yttersta tiderna i serien om "Uppenbarelseboken" från 1989 är mer aktuell än någonsin. Lyssna och se hur alla pusselbitar faller på plats när vi ser händelserna i världen som just nu utspelar sig framför våra ögon. 

Var alerta och följ utvecklingen som kommer att eskalera t.ex. genom att FN's Agenda 2030 (alltså ett 15 års projekt) startas från årsskiftet, utvecklingen i Syrien etc etc. 

Utvecklingen kommer som Sven Reichmann beskriver det att bli otroligt rörig/svår på alla områden - politiskt, ekonomiskt, miljö, religion - allt för att få mänskligheten att ropa efter en person som ställer allt tillrätta! - antikrist.

Men var vid gott mod! Herren har allt under kontroll!
Sök Herrens vägledning och bed om vishet och beskydd - och du ska erfara bönesvar. 

***************************

måndag 11 januari 2016

Video: Obama and Pope Francis Will Bring Biblical END TIMES?
Obama o Påven
Barak Obama har tidigare uttryckt att han vill få en tredje presidentperiod, vilket inte är möjligt enligt amerikansk grundlag.

Kommer vi istället att få se honom som generalsekreterare i FN, direkt efter det att han avgått som president?

Är han den person som Bibeln talar om som Antikrist? 
Se denna video från 26 augusti 2015!

Publicerades den 26 aug. 2015
Cit. "The Antichrist Obama and The False Prophet Pope Francis will bring biblical end of days according to bible prophecy. I have documented all the evidence and facts to prove that these two evil are working for their master Satan to bring one world order and one world religion. 

fredag 8 januari 2016

Pressen ökar på judar och kristna, av Elvor OhlinSe det avslöjande videoklippet längre ner på sidan, där påvens antikristliga agenda avslöjas! 

Hämtat från: Elvor o Jannes hemsida
Citerat: "Vatikanens erkännande av en palestinsk stat blir officiell (Eng). Påven och Vatikanen har tidigare ställt sig bakom att Palestina fick observatörsstatus i FN och bekräftar nu sitt beslut. 

Kristna fängslades – vägrade bli katoliker
"Sju evangelikala kristna i den mexikanska delstaten­ Chiapas fängslades den 15 december sedan­ de vägrat att bli katoliker. Det uppger en kristen människorättsorganisation i USA. ...–I dag är hundratals män, kvinnor och barn hemlösa i Mexiko på grund av att de har valt att stå fast i sin tro och på grund av att deras regering inte har agerat. 
Vi vädjar till den federala regeringen i Mexiko att omedelbart ingripa och stoppa det olagliga fängslandet av medlemmar av den evangelikala gruppen i Leyva Velazques."

De här två rubrikerna får representera den pågående förföljelsen mot Guds folk och påtryckningarna för delning av Israel som ingår i den globala Agendan för världsfred. Det är en viss skillnad mot ekumeniken i Europa, när Romerska Katolska Kyrkan tydligt visar sitt rätta ansikte i andra delar av världen.