Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 4 september 2016

Betydelsen av att kunna förlåta och be om förlåtelseFörlåtelse

Livsviktigt att kunna be om förlåtelse när man handlat fel mot någon. Det handlar mycket att kunna ödmjuka sig. 
Stoltheten kan stå som ett stort hinder mot att kunna be om förlåtelse. Det är också livsviktigt att kunna förlåta. Det handlar om vårt förhållande till både Gud och människor. ”Såsom och vi förlåta dem som står i skuld till oss…”
Om vi inte förlåter andra kan Gud inte förlåta oss våra skulder, det står tydligt i Guds Ord.

Herrens bön

Matt.6:5 ”Och när I bedjen, skolen I icke vara såsom skrymtarna, vilka gärna stå i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att bliva sedda av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.
6 Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.
7 Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.

8 Så varen då icke lika dem; eder Fader vet ju vad I behöven, förrän I bedjen honom.
9 I skolen alltså bedja sålunda: 'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;
10 tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;
11 vårt dagliga bröd giv oss i dag;
12 och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
13 och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

14 Ty om I förlåten människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske Fader förlåta eder;
15 men om I icke förlåten människorna, så skall ej heller eder Fader förlåta edra försyndelser.”

2 Kor. 2:10 ”Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte,
11 för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till.”

lördag 3 september 2016

Sjung Halleluja! av Carl Öst
1 Om du känner bördor trycka, sjung halleluja
är du full av fröjd och lycka, sjung halleluja
om din väg är brant och svår, vet att den till himlen går
där du evig vila får, sjung halleluja.

Kör: Sjung halleluja, det blir bättre och bättre dag för dag
Synes vägen stundom lång, så stäm upp en jubelsång
sjung ja sjung halleluja

2 Om ditt hjärta glädje rymmer, sjung halleluja
Är det fullt utav bekymmer, sjung halleluja
Om det motstånd är och hårt, sjung en sång låt bli att gråt
Då blir det ej alls så svårt, sjung halleluja

3 Uti både mot- och medgång, sjung halleluja
uti både upp- och nedgång, sjung halleluja
känner du dig kall nån gång, värm då upp dig med en sång
Sången lättar livets gång, sjung halleluja

lördag 20 augusti 2016

Vilken VÄN vi har i JESUS !!! 

Hebr. 3:12 ”Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud.
13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.
14 Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt.

tisdag 19 juli 2016

"Gud - Ta INTE din Ande ifrån mig", predikan av Kim Westdahl"Gud - Ta INTE din Ande ifrån mig!" av Kim Westdahl

Från Församlingen Korsets Kraft, juni 2016

Klicka på länken nedan och lyssna till denna allvarliga och viktiga predikan!

 
*******************************

Lyssna gärna till ytterligare en bra predikan av Kim Westdahl:

”Vänskap med världen ÄR fiendskap med Gud"


******************************* 

söndag 15 maj 2016

Viktig undervisning från temadag i Alingsås 2016 !"Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta!" (Apg 4:12)

En Temadag om den kristna trons kärna och centrum: JESUS KRISTUS!Citat: "Det känns mycket gott att vi kunnat genomföra ännu en temadag, denna gång i Alingsås! Med tanke på utvecklingen i världen och avfallet i kristenheten, ville vi under denna dag sätta ett särskilt starkt fokus på det helt unika med Jesus Kristus och den kristna tron. Till denna samling kom ca. 220 besökare. Tillsammans fick vi uppleva en underbart fin gemenskap, dessutom parat med ett ovanligt vackert väder! Tack alla ni som bidrog med er närvaro på denna temadag!"

Nedladdningsbar undervisning av Anders Pihl, Sven Reichmann och Lennart Jareteg:


 
http://bibelfokus2.se/media/audio/temadag_2016/temadag_2016_Lennart_Jareteg.mp3

Varning för en falsk jesus!EN ANNAN JESUS DEL 1

EN ANNAN JESUS DEL 2 DEN EUKARISTISKE KRISTUS

Another Spirit av Roger Oakland  


Citat: ”OHLINS: Älskade vänner bibeln säger att vi skall pröva allt, och det särskilt nu när villfarelsens andemakt tycks vara helt lössläppt. Vilken "väckelse" gäller nu den här profetian ogräsets eller vetet det är frågan?”

”…uppgifter om Colin Urquhart är att han tycks gilla den Eukaristiske jesus (den Katolska). Vilket definitivt inte är samme som bibelns Jesus. Det här verkar istället bekräfta Ohlins fundering ovan och vad många bedjare senaste tiden upplevt: Villfarelsen ökar i kraft!
ALL OVER THE WORLD THE SPIRIT (?) IS MOVING (Men vilken?) >>  (Den här verkar dra till Påvens)

Han är ledare för Kingdom Faith och det tycks höra samman med "Kingdom Now" "Dominionism" som tycks sprida sig så oerhört fort. >> / >> /

söndag 27 mars 2016

Predikan av Kim Westdahl: "Se till så att INGEN bedrar dig!!!"Lyssna till denna, mycket viktiga och högaktuella predikan av pastor Kim Westdahl!

 
************************


Templet skall brytas ner

Matt. 24:1 ”När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna.
2 Men han sade till dem: "Ni ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner."


Nöd och förföljelse

3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?"
4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er.
5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.
6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. 

7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.
8 Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.[a]
9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 

10 Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra.
11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.
13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.
14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

söndag 6 mars 2016

lördag 27 februari 2016

lördag 20 februari 2016

söndag 14 februari 2016

lördag 6 februari 2016

söndag 31 januari 2016

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus, av Einar Ekberg 

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus

1 Finns det kors allt för tunga att bära,
Blir prövningen stundom för svår?
Finns det ingen som ser dina tårar,
Och ingen som nöden förstår?

Kör: Någonstans bland alla skuggorna står Jesus,
För att hjälpa dig i nöden är han där.
Ser du efter, skall du finna att där står han,
För att lätta alla bördor som du bär.

fredag 29 januari 2016

lördag 23 januari 2016