Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 15 november 2018

ENDAST I GUD har min själ sin ro!


Ps. 62:6 ”Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från Honom kommer ditt hopp.
7 Endast Han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla.
8 Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.
9 Förtrösta alltid på Honom, du folk, utgjut era hjärtan för Honom. Gud är vår tillflykt. Sela.

10 Människobarn är bara en vindpust, myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är de för lätta, tillsammans väger de mindre än luft.
11 Lita inte på våld sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer.
12 En gång har Gud sagt det, två gånger har jag hört det: Hos Gud är makten,
13 och hos Dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar.”

Jesus är ENDA VÄGEN till FADERN.
Joh. 14:1 "Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 
3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

måndag 12 november 2018

Snart är Sverige som nationalstat ett minne blott!


Vad innebär FN:s migrationsramverk Global Compact for Migration för Sverige?
Skrämmande utveckling som Sverige står inför!


  


Denna information är det ganska tyst om, både från regeringen och från vanliga media. Kan undra varför man vill att detta ska genomföras så snabbt, och obemärkt som möjligt, utan att Sveriges folk får veta vilka enormt stora och negativa förändringar som väntar inom kort. 

Fundering: Är detta början på Guds dom över ”Sodom-Sverige” och över det stora avfallet som skett, och som sker bland Guds folk i detta land?

+++++++++++++++

onsdag 24 oktober 2018

Falsk och äkta andlighet, av Sven Reichmann.Textad version:

När bibeln talar om ande, själ och kropp, så talas det på något sätt om att vi lever i två världar. En skapad synlig värld och en skapad osynlig värld. Vi är medborgare i båda, och vi kan leva för den ena världens skull eller för den andra världens skull. När Paulus talar om att vandra efter köttet, att leva i köttet, så menar han att leva för denna världen, att leva för min egen skull

När han talar om att vandra i Anden, så talar han om att leva för Kristi skull, för den tillkommande världens skull, och i viss utsträckning med den tillkommande världens krafter. Men det viktiga är motivet, det handlar inte om att vi delar upp kroppen i bitar, såsom en bit själ och en bit ande, och att man frågar sig själv: ”Gör jag det för Kristi skull eller gör jag det för min egen skull?” För det är den skillnaden mellan kött och ande som Paulus talar om. 

Att vandra efter köttet är att leva för sin egen skull, sig själv till behag. Att vandra i Anden är livsfarligt för köttet, alltså för den fysiska kroppen här och nu. När jag börjar vandra i den rättfärdighet, som Gud ger mig,  genom sin Helige Ande, med den tillkommande världens krafter, och för den tillkommande världens skull, så reses det ett kors över mitt liv. Det är ingen smärtfri eller riskfri vandring. Jesu eget liv ger oss exempel på det.

Frågan idag om vad som är andligt eller inte andligt är väldigt förvirrande, när den s.k. nyandligheten väller in på bred front. Enligt bibelns sätt att förklara vad som är andlighet så skulle all nyandlighet bedömas som nyköttslighet. Därför att detta är något som jag går in i för min egen skull där jaget är i centrum och vad jag kan vinna på det, och vad jag ska styra över i min framtid.  Ockultism är inte andligt, utan det ät är köttsligt, därför att man gör det för sin egen skull, för att bli berömd, för att bli tillfrågad, för att få makt, för att få pengar, för att få ryktbarhet.

När vi läser Bibeln så ser vi att vi varnas för att vid tidens slut kommer ”andligheten” d.v.s. köttsligheten, att koka över. Den andlighet som är kött och inte ande, kommer vi att få i parti och minut, innan tiden tar slut.

fredag 19 oktober 2018

BEKRÄFTAT: Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk – och öppna gränserna


FN:s Generalförsamling
https://samnytt.se/bekraftat-sverige-ska-skriva-under-fns-migrationsramverk-och-oppna-granserna/
 
Citat: "Den 10 december kommer FN att anta ”Global compact for safe, orderly and regular migration”. Ramverket har som huvudmål att luckra upp nationella barriärer mot migration och införa nya vägar in. Migranterna ska särbehandlas på ett positivt sätt: få hjälp med lån, sänkta avgifter för överföring av pengar till hemlandet, särskild tränad vårdpersonal och höjda straff för brott mot migranter. Samtidigt beläggs medier med munkavle – ingen negativ rapportering om invandringen kommer att tillåtas. Nu bekräftar Regeringskansliet till Samhällsnytt att Sverige ska skriva under ramverket. ”Frågan om införlivande (i nationell lagstiftning – anm.) kommer att aktualiseras när ramverket är antaget”, kommenterar Justitiedepartementets kansliråd till oss.

Det föreslagna ramverket är relativt okänt i Sverige – inga större medier har rapporterat om det eller om Sveriges ståndpunkt i frågan. 
Samhällsnytt har gått igenom det slutgiltiga utkastet till dokumentet som kommer att antas av FN den 10 december och har funnit att dokumentets förslag ligger väldigt långt från den nya ”restriktiva” migrationspolitik som de flesta av de etablerade partierna aviserat."


 Citat: "…..”Sverige har uttryckt stöd för ramverket under förhandlingsprocessen, välkomnar den balanserade sluttexten och har för avsikt att ge stöd till dokumentet vid en högnivåkonferens i december. Frågan om införlivande av denna icke-bindande  generalförsamlingsresolution aktualiseras först när ramverket är antaget.”…..


Läs mer här: >>

++++++++++++++++++++


Läs även: Landsförräderiet av Peter Krabbe:

Citat: ”Fullt upptagna med att slåss om regeringsmakten, visar våra sjuklöverpolitiker inte 
minsta intresse för valets latenta huvudfråga – migrationsproblematiken. Ändå läcker 
uppgifter som är omöjliga att hemlighålla ut från kanslierna, både här och utomlands.  

Vi står på tröskeln till ett systemskifte som sannolikt inte under överskådlig tid kommer att kunna stoppas – om man inte gör det NU. ”

++++++++++++++++++++ 


Se även detta filmklipp om sanningen bakom FN:s ockulta agenda (engelskt tal)  

FN och den ockulta agendan https://www.youtube.com/watch?v=fSNU-jlHkDs

tisdag 14 augusti 2018

Mycket VIKTIG undervisning, om Lydnadens välsignelser, av Elvor Ohlin!

Lyssna till denna Mp3 undervisning, om lydnadens välsignelser, av Elvor Ohlin, från det senaste Parousia-missionens möte i Göteborg:


http://elvorochjanne.se/wp-content/uploads/2018/08/EO_12_8_18_Lydnadens_valsignelseLydnadens-valsignelse.mp3  (En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget och tiden som skulle föregå detta kriget. Den kände predikanten Emanuel Minos berättade på ett möte i Malmö om denna syn.)

Här kommer ett utdrag ur profetian:  

Ljumhet och avfall i kristenheten

onsdag 27 juni 2018

Vilka är Guds sanna barn?


Utdrag från Bibelfokus:  http://bibelfokus.se/blogg/170716
 
Den gode Herden
”Det finns ingen annan väg till Gud än via evangeliets erbjudande, och den går då alltså via Jesus Kristus. Det räcker inte med att tycka evangeliet är fint och rätt, man måste underställa sitt liv Gud och hans evangelium för att få del av evangeliets löften. Och det främsta löftet är då det om ett evigt liv som ett Guds barn tillsammans med Gud.

Joh 10:9: "Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete."

Joh 14:6: ”Jesus sade till honom: ’Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.’ ”

Apg 2:38: ”Petrus svarade dem: ’Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.’ ”

1 Kor 6:19: ”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud”
Att leva i enlighet med evangelium kallas också för att leva ”i Kristus”. Om vi förblir ”i Jesus” skall han förbli i oss, dvs med sin Ande.
Joh 15:4: ”Förbli i mig, så förblir jag i er.”

söndag 24 juni 2018

Evangelikal fundamentalism borde vara pingströrelsens drivkraft!


Daniel Alm
Läsvärd artikel hämtad från Aletheia:
Citat: ” I ett blogginlägg den 7/6 totalsågar nya pingstledaren Daniel Alm fundamentalism. Något han även aktivt varnat för när han undervisar pingströrelsen predikanter. Tidningen Dagen verkar också tycka detta är viktigt då de lyfter fram bloggposten dagen efter.

Alm: ”Jag tror att fundamentalismen och galenskapen är två av den sanna pingstväckelsens största fiender. När vi luras att tro att kristen tro är en samling åsikter rinner det andliga livet som av oss. Den församling som fylls av helig Ande frågar inte efter att döma utan letar efter tillfällen att älska.”

Tyvärr är Alm ute och seglar här. Huruvida fundamentalism är ‘den sanna pingstväckelsens största fiender’ eller ej har utan tvekan att göra med vem man låter definiera fundamentalism.

lördag 16 juni 2018

Kärleken har sin glädje i Sanningen! Viktig undervisning av Elvor Ohlin!


Sanningens väg är den Heliga Vägen!
 
Citat: ”1Kor 13:4  Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, 5  den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. 6  Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen.

Kärlek på grekiska är agape, som är gudomlig kärlek, osjälvisk, uppoffrande, utgivande, ren kärlek och välvilja. Det innebär att Gud ger det som är bäst till oss människor. Det kanske inte är det vi vill ha eller tycker vi ska ha men Gud vet vad vi behöver bäst.
Vi ska också ha med vers 2, Kärlekens lov, som talar om att om vi har all kunskap och all tro men inte har kärlek, då är vi ingenting.”
Citat: ” Allt som Jesus sa och gjorde var sanning!
Sanningen är grunden och en förutsättning för kärleken – och för att ta emot (Guds) kärlek.
  • Äkta kärlek bygger på sanning.
  • Sanningen är kunskap om Gud och Guds rådslut, Guds vilja.
  • Sanningen – läran – för oss till Guds kärlek.
  • Sanningen avslöjar oss som syndare men erbjuder också förlåtelse och befrielse av nåd.
  • Kärlek (agape) är att vandra i sanningen, i lydnad till Guds vilja.
  • Utan sanning finns ingen Guds kärlek och ingen kraft att leva för Gud. Inte heller någon enhet, för
    kärlek och sanning går inte att skilja åt.

måndag 14 maj 2018

Yoga är ingen religionsneutral övning!


Sanningen om yoga!                                     

Hämtat från  http://bibelfokus.se/yoga 
 
"Yoga marknadsförs idag i Västvärlden som en metod för att lindra stress, öka koncentration, stärka tankeförmågan, öka kroppslig fitness och välmående, osv. Yoga blir genom detta allt vanligare på arbetsplatser, skolor, inom rehabilitering, m.m. Nyligen beslutade t.ex. Skolinspektionen i Sverige att yoga inte har något med religion att göra, och därför är det helt i sin ordning att erbjuda elever yoga i den svenska skolan. Detta har vi sett redan tidigare. I Skolverkets författningssamling 2011:13 - "Skolverkets föreskrifter om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i förberedande dansarutbildning för årskurs 4.9 i grundskolan” rekommenderas just yoga som en övning:
Centralt innehåll - Kompletterande dansträning:
Övningar som ger fysisk kroppskännedom, till exempel yoga och pilatesteknik”.
Men sanningen om yoga är att den inte alls kan skiljas från religion eftersom yoga är en del av hinduismen. Här är några relevanta, intressanta och tydliga uttalanden om yoga och hinduism:
  • Professor Johannes Aagard vid Dialogcentret i Århus Danmark har varnat för yoga och sagt: ”Det finns inga neutrala tekniker i yoga”.

torsdag 20 juli 2017

Gammaltestamentliga profetior om ändens tid, går nu i uppfyllelse!Hämtat från Elvor o Jannes hemsida: Skrivet av Janne Ohlin

Lyssna även till mp3: "Varningar till Guds folk"
 
Citat: Jag börjar med en kort profetisk uppdatering kring världsläget, vi ser hur Ryssland upprättar samarbete med Iran och Libyen exakt som Hesekiel säger.

Hes 38:1 "HERRENS ord kom till mig. Han sade: 
2 Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom 
3 och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal.
4 Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. 
5 Perser, nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm. 
6 Gomer och alla dess härskaror, togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig."

lördag 20 maj 2017

Frank Mangs predikan : AvfällingenPredikan från 1967 av Frank Mangs

Vänd om:
Jer. 3:12 ”Gå bort och predika så norrut och säg: Vänd om, Israel, du avfälliga, säger HERREN, så vill jag icke längre med ogunst se på eder; ty jag är nådig, säger HERREN, jag behåller icke vrede evinnerligen.
13 Allenast må du besinna din missgärning, att du har varit avfällig från HERREN, din Gud, och lupit hit och dit till främmande gudar under alla gröna träd; ja, I haven icke velat höra min röst, säger HERREN.

14 Vänden om, I avfälliga barn, säger HERREN, ty jag är eder rätte herre; så vill jag hämta eder, en från var stad och två från var släkt, och föra eder till Sion.
15 Och jag vill giva eder herdar efter mitt hjärta, och de skola föra eder i bet med förstånd och insikt.

söndag 11 december 2016

Kärlek till Sanningen är kärlek till Jesus Kristus och Hans Ord!Att ha kärlek till Sanningen är avgörande för var vi kommer att tillbringa evigheten. Den som förvränger Guds Ord har inte kärlek till Sanningen utan föraktar Guds Ord. Förakt för Guds Ord leder till undergång! Jes. 30:8-18

Vi ska i kärlek hålla fast vid Sanningen och växa till i Kristus!
Ef. 4:14 ”Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.
15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.
16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.”

Vi får aldrig förfalska Guds ord utan vara noga med att hålla oss till Ordet som det står i Bibeln!
2 Kor.4:1 ”Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet.
2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.
3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.
4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild.