Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdagen den 17:e april 2014

lördagen den 12:e april 2014

torsdagen den 3:e april 2014

torsdagen den 27:e mars 2014

torsdagen den 20:e mars 2014

torsdagen den 13:e mars 2014

torsdagen den 6:e mars 2014

torsdagen den 27:e februari 2014

torsdagen den 20:e februari 2014

torsdagen den 13:e februari 2014

torsdagen den 6:e februari 2014

torsdagen den 30:e januari 2014

torsdagen den 23:e januari 2014

måndagen den 20:e januari 2014

Det finns en källa!


Det finns en källa
1 En kvinna kom till brunnen
för att få sin kruka fylld.
Hennes liv var helt förfelat
och hjärtat fyllt av skuld.
Så fick hon möta Jesus som sa:
"Din synd jag ser.
Men drick av livets vatten.
Du törstar aldrig mer"

Kör: Det finns en källa,
från Gud den flödar fram.
Det finns ett vatten,
Guds kärlek är dess namn.
Drick av det vattnet
och evigt liv du får.
Det finns en källa
från Golgata den går.