Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 12 april 2020

Kampen mot det onda, av Janne Ohlin

"Vargen i fårakläder"

Mycket viktig  undervisning, inte minst till församlingen idag, där det stora avfallet från Sanningen, är så påtagligt och sorgligt. 
"Kampen mot det onda, av Janne Ohlin 14 mars, 2020

"Kampen mot det onda"
När det gäller kampen mot det onda eller mörkret, säger bibeln att det inte är mot kött och blod, utan den fallna änglavärldens påverkan över det som är i mörker.
Mörker kan med andra ord beskrivas med Syndens konsekvens.
 Vi lever i en fallen värld och syndens konsekvens kommer inte lösas förrän vid den sista basunens ljud. Det är vid Jesu tillkommelse, som är mänsklighetens stora hopp, Gud själv kommer att ta hand om det onda.
Bibeln säger att den onde har syndat från begynnelsen, så därför finner vi också mörkret från begynnelsen. Bibeln säger också att hela världen är i den ondes våld 1 Joh.5:19. Människan föds andligt blind och måste födas på nytt för att kunna se, och kunna gå in i Guds Rike. (Joh.3). Ingen människa har Guds ljus i sig från födseln.
Hos de judiska ledarna på Jesu tid var det yttre viktigare än det inre. Han kallade dem för "hycklare", det betyder att "uppträda bakom en mask". Jesus varnade sina lärjungar för deras surdeg, hyckleriet.
Luk. 12:1 "Under tiden hade människor samlats i tiotusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina lärljungar: "Ta er i akt för fariséernas surdeg, hyckleriet! = Det yttre skenet! Prestigen!

Lyssna till undervisningen på mp3:
Janne: Kampen mot det onda (mp3) Text >> (15/3-20) fredag 28 juni 2019

KÄRLEK till Sanningen eller SKEN av gudsfruktan?


2 Tim. 3:1 ”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma,
gudlösa,
3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda,

4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!”Skenet av en falsk gudsfruktan, kan man se idag, där villfarelser och falska läror tar allt större plats i kyrkor och församlingar. Detta leder till att människor förlorar Kärleken till Sanningen och avfaller från de sanna Gudstron.
Det vilar ett tungt ansvar på de församlingsledare som verkar vara helt blinda inför det som pågår.
I all denna villfarelse som drar fram över världen idag kan förekomma mycket profeterande och många stora tecken och under, men låt er inte luras, för bibeln varnar för att detta ska komma att ske vid tidens slut.