Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 30 augusti 2015

Softly and Tenderly Jesus is calling!

 
Bed och ni skall få

Matt. 7:7 ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.
8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Jesus är livets bröd

Joh. 6:32 "Då sade Jesus till dem: "Amen, amen säger jag er: Det är inte Mose som har gett er brödet från himlen, utan det är min Fader som ger er det sanna brödet från himlen.
33 Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv."
34 De sade till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet!" 

35 Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.

Ett förkrossat hjärta förskjuter du inte Gud, av Kim WestdahlMycket angeläget väckelsebudskap!

Den återfunne sonen
Liknelsen om den återfunne sonen
Luk. 15:11 ”Vidare sade han: "En man hade två söner.
12 Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem.
13 Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. 
14 Men när han hade gjort slut på allt, kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd.
15 Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin.
16 Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något.

17 Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält.
18 Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig.

När du inte vet dig någon levandes råd, av David Wilkersonav David Wilkerson | November 5, 2012


I psalm 38 möter vi David när han vet vare sig ut eller in. Han var nedslagen och modfälld, och hans kamp hade tömt honom på all styrka. David ropade, ”Jag går krokig och mycket böjd, hela dagen går jag sörjande ... Jag är maktlös och helt sönderslagen, jag klagar i mitt hjärtas oro ... Mitt hjärta slår häftigt, min kraft har övergivit mig. Mina ögons ljus, också det är borta” (Psaltaren 38:7, 9, 11).

Det här var densamme som höll Guds Ord i ära och skrev jublande psalmer för att lovprisa Herrens härlighet. Men i detta deprimerade tillstånd gjorde David vad många modfällda kristna idag gör: Han drog slutsatsen att Gud höll på att tukta honom. Han ropade, ”HERRE, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din vredesglöd. Ty dina pilar har träffat mig, din hand har drabbat mig” (38:2-3).

This World Is Not My Home

 
Jesus är den ENDA vägen till Fadern

Joh. 14:1 ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.
2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?
3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."
5 Thomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?"
6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
7 Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom."

fredag 28 augusti 2015

Bidrar du till avfallet? Av Kim Westdahl 
Viktigt! Varje kristen borde lyssna till detta viktiga väckelsebudskap, 
och förstå allvaret i denna sista tid vi lever i nu. 
(Obs! Ljudet är lite svagt de första 4 minuterna sen blir det bättre.)

Nyheter från Israel 2015-08-28

fredag 21 augusti 2015

lördag 15 augusti 2015

måndag 10 augusti 2015

Du kan veta om du är redo, av David WilkersonDen heliga vägen
Hämtat ur boken: ”Festen är över”, av David Wilkerson

Joh. 8:32 ”Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra eder fria”, står det i Bibeln.
Detta innebär att vi inte blir verkligt fria förrän vi förstår sanningen i frälsningen. Få förstår vad det innebär att vara frälst. Låt oss samtala om detta!
Det räcker inte att bli gripen av en predikan, fälla några tårar, ”avgöra sig” för Kristus, i hemlighet be en liten bön, tänka goda tankar och liksom vända upp ett nytt blad i medvetandet. Jag vill, enkelt och klart, visa hur du måste samarbeta med Gud för att du ska veta att du är frälst, så att inte satan kan komma efteråt och försöka stjäla din upplevelse från dig.

Ett folk som inte är berett, av David Wilkerson.Hämtat från boken: ”Festen är över” av David Wilkerson
Domen över Sodom
”Amerika kommer att drabbas av en gudomlig straffdom, och dess folk är totalt oförberett. De flesta människor vill inte tro på någon domspredikan under goda tider.
Medan jag predikar om dom, så förkunnar falska profeter i vår regering och bland finansmän ”goda tider framöver”. Företrädare för landets ekonomi förutspår en lång period av framgång.

En resa genom helvetet börjar de närmaste månadernaKälla: Tidens tecken


   Larry Edelson säger att en finansiell katastrof börjar nu och kommer att nå en kritisk punkt i höst.
   I ett nyligen inspelat
telefonsamtal, sa Weiss Research senior finansanalytikern Larry Edelson att en finansiell kris har precis börjat som kommer att förändra allt om hur vi lever, arbetar, sparar och investerar i många år framöver. Telefonsamtalet spelades in mellan Larry Edelson och Mike Burnick, forskningsdirektör för Weiss Research. Han gör följande uttalande: 

   "Den 7 oktober 2015 kommer den första ekonomiska supercykeln sedan 1929 att utlösa en global finansiell kris av episka proportioner. Det kommer att föra Europa, Japan och USA på knä, skicka nästan en miljard människor på en berg-och dalbana genom helvetet för de kommande fem åren. En resa som ingen generation någonsin har sett tidigare. Jag är 100% säker på att det kommer att drabba oss inom de närmaste månaderna." 

James Bailey Plötslig ekonomisk kollaps kommer år 2015
Källa: Tidens tecken 


   Den 7 juli 2014 hade jag en profetisk dröm där jag såg en plötslig ekonomisk kollaps komma över hela världen. I denna dröm var jag i en stor festsal, som var fylld med representanter från olika länder. Varje land hade ett långt träbord där deras företrädare satt.
   Sedan såg jag bordet för Förenta staterna. Det var kanske sex eller åtta företrädare som satt på ena sidan av bordet, men jag kunde inte se vilka som satt mittemot dem på andra sidan. Sedan såg jag hur alla de amerikanska representanterna som jag kunde se stod upp samtidigt. Detta orsakade en stor uppståndelse i hela hallen och representanter från andra nationer började skrika till det amerikanska bordet och på varandra. Det fanns en hel del förvirring och skrikande i hela hallen. De andra länderna krävde att de amerikanska representanterna skulle sitta ner men deras krav ignorerades och de amerikanska delegaterna fortsatte att stå.

torsdag 30 juli 2015

Ängel uppenbarade sig i Finland, med budskap till de kristna.
Ängel uppenbarade sig i Finland med ett speciellt budskap.

Detta hände den 22 januari 2011, kl. 23 på kvällen, på vägen mellan Virrat och Alavus. Ängeln hade ett budskap från Gud, speciellt till de kristna. 
På ängelns högra vinge stod det:

"Sädesfälten vitnar!"

Marita fick där uppleva en stark förnyelse i sitt tidigare ljumma kristna liv, och tungotalet förlöstes!
************************
Reflektion: I Bibeln står det om skördetiden i tidsålderns avslutning:

Skörden är mogen

Att söka Herrens ansikte, av David Wilkersonby David Wilkerson | November 7, 2005
 
Sök Herren medan det finns tid!
I psalm 27, bönfaller David Gud i en allvarlig, innerlig bön. Han vädjar i vers 7, "Hör, Herre, när jag ropar, visa mig nåd och svara mig." Hans bön är fokuserad på en längtan, en ambition, något som helt har uppfyllt honom: "Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag." (27:4)

David vittnar. "Jag har en bön, Herre, en begäran. Det är det viktigaste målet i mitt liv, min ständiga bön, det enda jag längtar efter. Och jag vill söka efter det med allt som är i mig. Detta enda mål förtär mig."

Vad var denna enda sak som David längtade efter mer än allt annat, det som hans hjärta strävade efter att vinna? Han säger oss: "att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel". (27:4)

måndag 27 juli 2015

Just som jag är ej med ett strå, av egen grund att bygga på...
Jesus är Guds vishet

Matt. 11:25 ”Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.
26 Ja, Fader, detta var din goda vilja.
27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. 
28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.
29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.
30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Joh. 6:33 ”Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv."
34 De sade till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet!"
35 Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”