Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 23 februari 2015

Släpp nu lite solsken in, av J.A. HultmanSläpp nu lite solsken in

1. Fruktar du för farorna uppå din stig
är det mörkt inom och mörker utom dig?
Rena hjärtats fönster och slå upp din dörr
släpp nu lite solsken in.

Kör: 
Släpp nu lite solsken in, 
släpp nu lite solsken in.
Rena hjärtats fönster och slå upp dess dörr
släpp nu lite solsken in.


2. Sviktar tron på Gud och är din kärlek matt
får du inte svar på bön den långa natt?
Rena hjärtats fönster och slå upp dess dörr
släpp nu lite solsken in.

3. Vill du gå med glädje till din Faders hus
och beständigt vandra i Hans kärleks ljus?
Rena hjärtats fönster och slå upp dess dörr
släpp nu lite solsken in.

Text:  J.A. Hultman
*****************
Fil. 4:4 "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 
Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.  
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.  
Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er."

Inga kommentarer: