Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 27 december 2012

Endast Gud är min Klippa!

Ps. 62:6 ”Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer ditt hopp.
7 Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla.
8 Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.
9 Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela.

10 Människobarn är bara en vindpust, myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är de för lätta, tillsammans väger de mindre än luft.
11 Lita inte på våld sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer.

Du fallna stjärna - Curt & RolandFör varje gång jag ser en stjärna falla,
och glimmar icke mer på himmel blå,
Min tanke går till syndens fångar alla,
som vilse uti främlingslandet gå.

Kör:
Du fallna stjärna i fjärran land,
O vänd tillbaka till hemmets strand,
Dig Jesus älskar och kallar än,
Du fallna stjärna bliv ljus igen.

Här nere ofta möter jag på färden,
en själ som en gång ägde frid och ljus,
Men nu har irrat bort i mörka världen,
en fallen stjärna ifrån Faderns hus.

USA på väg mot konkurs?

SvD: ”USA riskerar konkurs i februari ”
Publicerad den 27 december 2012
Citat: ”USA:s president Barack Obama har avbrutit sin julledighet på Hawaii för att försöka förmå kongressen att rädda landet undan det fruktade finansstupet. Samtidigt varnar finansministern för konkurs inom två månader.”

Citat: ”Bråda dagar väntar kongressledamöterna, som före jul uppmanades av Obama att lugna ner sig och fundera på lösningar. Om inget görs kommer det nya året föra med sig ett fall från finansstupet, då tidigare beslutade nedskärningar och skattehöjningar kommer att slå mot amerikanernas plånböcker.
Finansminister Timothy Geithner spädde ytterligare på oron på onsdagen genom att meddela att USA kommer att slå i lånetaket på nyårsafton och riskerar konkurs inom två månader. Mängden pengar som USA får låna är reglerad i lag och på måndag nås maxsumman: 16 400 miljarder dollar.”

tisdag 25 december 2012

Ärkebiskopens antisemitiska utspel

Utifrån en artikel i tidningen Aftonbladet använder ärkebiskopen Anders Wejryd julevangeliet i ett mycket tvivelaktigt syfte, att rikta obefogad kritik mot Israel.

Han använder dagens konflikt Israel/Palestina på ett sätt som gör att julens fokus flyttas från det centrala i julevangeliet, om Messias födelse, till hur synd det är om terrororganisationen Hamas, som misslyckats i sina planer att utplåna landet Israel. Detta är ett demoniskt angrepp, både på julevangeliets budskap och på det heliga landet Israel och judarna.

söndag 23 december 2012

O Holy Night!O helga natt, o helga stund för världen,
Då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
För oss han dödens smärta led
Och hoppets stråle går igenom världen,
Och ljuset skimrar över land och hav

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav

Julens evangelium om Messias födelse!

Jesu födelse
Luk. 2:1 ”Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus* utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.
2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius* var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad.

4 Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judéen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit
5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande.
6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda.
7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

8 I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten.
9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta.
10 Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren*.
12 Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."
13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

14 "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag."*

SvD: "Våga värna det kristna kulturarvet"

Källa: SvD Opinion
Skrivet av: Andreas Carlson (KD) och Ola Mårtensson (KD).
22 december 2012 kl 09:36

Citat: ”Vårt samhälle står på de värderingar som är de mest centrala i Bibeln, det är inget som vare sig går att förringa eller nonchalera. Tio guds bud och omtanken om nästan är i mångt och mycket grunden för vårt rättsmedvetande och grunderna i vår lagstiftning.

Han ger mera nåd när min börda blir större1.
Han ger mera nåd när min börda blir större
när arbetet växer, mer kraft han mig ger
med ökade trångmål hans kärlek fördubblas
när prövningar möter, sin frid han mig ger

Kör:
Hans kärlek är gränslös
Hans nåd är oändlig
Hans kraft ingen människa utforskat än
Ty av sina eviga väldiga skatter
Han giver och giver och giver igen

torsdag 20 december 2012

Nyheter från Israel 2012-12-20Sak. 12:1 "En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne:
2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat.
3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne."

Församlingen fortsätter att leka medan världen förblöder

Pingst vill se mer kreativa församlingar
Det sjunkande skeppet
"En negativ trend ska vändas inom pingst. Nu ska dans och drama, sång och skrivande ta större plats i gudstjänsten hoppas Pingst FFS..."
****************
Människans andliga hunger kan INTE mättas med ”bröd och skådespel”.
Församlingen fortsätter att leka medan världen förblöder och ondskan tilltar i vårt land.

En sann kristen församling ska inte ha som mål att göra sig populär med hjälp av s.k. kreativa aktiviteter.
Den sanna kristna församlingen har som uppgift att följa de ”urgamla stigarna” som de gamla kristna kämparna en gång vandrat, ”den heliga vägen” den går inte att modernisera, för Gud själv är densamme i går, i dag och till evig tid.
I stället för modernisering behövs en sann gudsfruktan.

lördag 15 december 2012

Nyheter från Israel 2012-12-13Intressant profetia om Egypten Syrien och Israel.
Jes. 19:18 ”På den dagen skall det finnas fem städer i Egyptens land som talar Kanaans språk och som svär vid HERREN Sebaot. En av dem skall heta Ir-Haheres.*
19 På den tiden skall ett altare vara rest åt HERREN mitt i Egyptens land och en stod åt HERREN vid landets gräns.
20 De skall vara till tecken och vittnesbörd om HERREN Sebaot i Egyptens land. Ty när de ropar till HERREN på grund av förtryckarna, skall han sända dem en frälsare, en stor frälsare, och han skall befria dem.
21 HERREN skall göra sig känd för egyptierna, och egyptierna skall på den tiden lära känna HERREN. De skall tjäna honom med slaktoffer och matoffer och avge löften åt HERREN och infria dem.
22 Så skall HERREN slå Egypten - slå, men också hela. När de omvänder sig till HERREN, skall han bönhöra dem och hela dem.
23 På den dagen skall det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna skall tjäna HERREN tillsammans med assyrierna.
24 På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden.
25 HERREN Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel!"

onsdag 12 december 2012

Ifrågasätt flockbeteende även om det kan innebära att du får stå ensam

Dmitri Vasserman från sitt tal utanför Aftonbladets dörr den 9/12:
Mycket bra och viktigt tal!
Ifrågasätt flockbeteende även om det kan innebära att du får stå ensam
“Därför vill jag be er alla: gå ut ur er komfortzon, ifrågasätt flockbeteende, även när flockdrivaren är Skandinaviens största antisemitiska tabloid med kommersiell ”antirasistisk” renommé.
Att alltid vara okontroversiell är att göda rasism.
Men att vara en riktig antirasist betyder ofta att gå emot flocken, att ifrågasätta konsensusbildande, öronbedövande propaganda.
Ibland handlar det om att vara mycket ensam.
Ha mycket mod, bekämpa antisionism och antisemitism, ifrågasatt medier, stöd Israels kamp för överlevnad i en fientlig omgivning!”

Läs hela talet här: >>>

tisdag 11 december 2012

Barnen i Sverige introduceras i demoniska aktiviteter medan Gud är portförbjuden.

SVT:s julkalender förför barnen och leder dem in i den demoniska världen, vilket allvarligt kan skada barnens andliga hälsa. Det är ingen oskyldig lek med ”anden i glaset” utan istället en lek med mycket farliga onda krafter.

Hon anmälde SVT:s julkalender för andelek
Sara Strålin har helt rätt i det hon säger:
Citat: ” - Jag tror att det är något mer än en oskyldig lek. Jag tror att det finns en andevärld, och jag tror att man ska skydda barn från att försöka komma i kontakt med den. Jag tror att det kan skada barns andliga hälsa, säger hon.”

Citat: - Att tillbe Gud är alltid rätt, men att försöka få kontakt med andar kan leda oss in i en vilsenhet. Jag tycker inte att SVT ska väcka nyfikenhet så att barn försöker göra anden i glaset till exempel, säger hon.”

Underbar Frid!Jag funnit en Frälsare mäktig och god
En Mästare härlig och blid
Försonad från synden igenom Hans blod
Jag nu har förblivande Frid

Underbar Frid underbar Frid
Frid som ej världen kan ge
När Han förde min själ ifrån mörker till ljus
Fick jag underbar underbar Frid

Sållade heliga av David Wilkerson

Predikan av David Wilkerson
December 13, 2010
Utdrag ur predikan:
"Herren sade, “Simon, Simon! Se, Satan har begärt att få eder i sitt våld, för att kunna sålla eder såsom vete; men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder" (Lukas 22:31-32).
När Jesus vandrade på jorden kände han alltför väl till ondskans våldsamma krafter. Satan kom med vartenda vapen i helvetet för att sålla Kristi lärjungar. Och han kom för att fresta Jesus också.

Jag tror inte någon av oss någonsin skulle kunna till fullo förstå den enorma konflikt som rasar i det andliga riket. Inte heller skulle vi kunna inse hur fast besluten djävulen är att förgöra sådana lärjungar som Petrus. Han har målat en måltavla på ryggen på varje troende vars hjärta är fast beslutat att följa Kristus.

torsdag 6 december 2012

söndag 2 december 2012

Helt rätt av Benjamin Netanyahu att bygga nya bostäder i sitt eget land!

3 000 nya bostäder på Västbanken
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har gett klartecken
till att bygga 3 000 bostäder i östra Jerusalem och på Västbanken.
Det rapporterar israeliska medier.

Eftersom Västbanken tillhör Israel, så har Israel
därmed också full rätt att bygga så många bostäder
de själva vill!

lördag 1 december 2012

"Skolverkets ledning har kristendomsfobi"

Källa: Höglandsnytt opinion
Publicerad 2012-11-30
”Den fundamentalistiska trångsynthet och kristendomsfobi som Skolverkets ledning odlar är verklighetsfrämmande myndighetstrams”, skriver landstingspolitikern Esse Petersson (fp) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Citat:”Visst får Gud vara med när skolan väljer en kyrka för att fira en högtid och/eller avslutning enligt ansvarig utbildningsminister Jan Björklund (FP) uttalande och nyhetsbrev i veckan. Han skriver att ”En del debattörer verkar tycka att det är okej att vara i kyrkan om man inte ägnar sig åt religion. Men det är naturligtvis omöjligt. Kyrkan är inte vilken klubblokal som helst. Prästen kan berätta om varför julen firas, till exempel genom att läsa ur julevangeliet och reflektera över det. När allt kommer omkring är julen en religiös högtid. Vi omger oss av religiösa symboler i juletid; julstjärnan i fönstret i klassrummet är en symbol för Betlehems stjärna. Den bör inte heller förbjudas.”