Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 28 juni 2012

In Moment Like ThisSjung till Herrens ära
Ps. 13:6 ”Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty han är god mot mig.”

Ps. 68:33 ”Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, lovprisa Herren, sela,
34 honom som far fram på urtidshimlarnas himmel. Se, han låter sin röst höras, en mäktig röst.
35 Ge Gud makten, hans majestät är över Israel, hans makt är i skyarna.
36 Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom. Israels Gud ger makt och styrka åt sitt folk.
Lovad vare Gud!”

Bibelläsningsplan för Juli månad

Juli
1.   Psalt 130,              2 Kung 19-20,        Apg.10:1-23
2.   Psalt 131,              2 Kung 21-22,        Apg.10:24-48
3.   Psalt 132,              2 Kung 23-24,        Apg.11
4.   Psalt 133,              2 Kung 25,             Apg.12
5.   Psalt 134,              1 Krön 1-2,            Apg.13:1-23

tisdag 26 juni 2012

GP Debatt: ”Dags ändra kursen på asylinvandringen”

Gunnar Sandelin skriver en mycket tänkvärd debattartikel i GP:
”Internationella jämförelser visar tydligt att Sveriges politiska elit kör sitt eget race i asylinvandringsfrågan.
Ska vi på allvar kunna värna asylrätten för dem som verkligen flyr för sina liv och har skyddsbehov, så måste Sverige ändra kurs, skriver socionom och journalist Gunnar Sandelin... ”
Läs vidare här >>
********************
Läs också vad danskarna skriver om Sverige: ”Sverige exploderar...”

fredag 22 juni 2012

RIL News: Video - Psykologi inom kyrkan. (6 delar)


Del 1 i artikelserien om psykologins inflytande inom den kristna kyrkan.
Publ: 2012-01-25 http://rilnews.org/article/video-psykologi-inom-kyrkan

”Observera att videon inte berör alla delar av psykologin, den riktar sig främst mot psykoterapin, eller psykologisk rådgivning.

Har psykologi och psykoterapi blivit en modern blandreligion? Allt fler kritiska röster hörs bland psykologer och psykiatrer mot vår tids uppfattningar om vad som är kliniskt sjukt och vad som är varje mogen människas moraliska ansvar och personliga karaktär.

Grundarna av den moderna psykologin var ateister. De hatade kristendomen. Videon nedan, med svensk textning av RIL News berättar mer utförligt om bakgrunden till en märklig sjukdomskultur som snabbt har vuxit till sig de senaste decennierna…”

tisdag 19 juni 2012

Gud kommer att föra dig igenom de svåra tiderna, av David Wilkerson

Ett budskap från 1990-talet av David Wilkerson
January 16, 2012

"När jag skriver detta är hela världen förskräckt, förbryllad och förvirrad. Till och med de mest hängivna kristna undrar över alla de snabba händelseutvecklingarna. Är de profetiska?

Jag hör från troende överallt vilka ställer en fråga jag själv undrar över: ”Är vi i de allra sista åren av människans historia?” Jag vet inte – alla tankar om det ämnet är endast spekulation. Men en sak är säker: Vi har sett en ökning av världshändelser som vi aldrig sett förr.

En bild av stillhet

Det var en gång en kung som erbjöd en belöning till den konstnär som kunde måla den bästa bilden om stillhet.
Många konstnärer deltog i denna tävling.
Kungen tittade på alla tavlorna, men det var bara två som han verkligen tyckte om och valet stod mellan dom.

En bild föreställde en lugn sjö blank som en spegel som de omgivande höga bergen speglade sig i. Himlen var klarblå sånär som på några fluffiga vita moln.
Alla som såg denna bild tyckte att det var en perfekt bild av stillhet och frid.

måndag 18 juni 2012

What a Day That Will Be - Det skall komma en dag!1. Det skall komma en dag,
då all smärta skall bli glömd.
Inga mörka skyar mer,
inga tårar där vi ser.
Där är frid och evig vår,
glädjen evigt där består.
Vilken underbar dag det skall bli.

Kör:
Vilken dag det skall bli,
när min Jesus jag får se.
När för hans fot jag faller ner.
Han som döden för mig led.
Då han tar mig i sin hand
och leder mig till löftets land.
Vilken underbar dag det skall bli.

Skillnaden mellan Bibelns kärlek och Koranens kärlek


Krister Renard:
Citat: ”Det påstås ju ofta (i stort sett sägs detta varje gång någon i Godhetskören uttalar sig om islam) att Koranen talar (minst) lika mycket (förmodligen mer) om kärlek som vad Bibeln gör. I detta syndrom ingår påståendet att islam har en motsvarighet till Jesu befallning, att vi skall älska vår nästa som oss själva.

Jag har mycket noga undersökt Koranens syn på kärlek (vilket redovisas här).
Min undersökning visar att påståendet inte stämmer.
Jesu definierar vem som är vår nästa i bl a liknelsen om den barmhärtige samariern.

Det framgår där klart att alla människor (oavsett ras, religion, nationalitet etc) är vår nästa. Av islams heliga dokument framgår lika klart (vilket jag visar i min artikel) att ordet ”nästa” där betyder andra muslimer och inte alla människor.

söndag 17 juni 2012

Ingen kan komma till Jesus om inte Fadern DRAR HONOM!

Ps. 40:3
Joh. 6:41 "Judarna var mycket förargade över att han hade sagt: "Jag är det bröd som har kommit ner från himlen."
42 De sade: "Den här Jesus, är han inte Josefs son, och känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: Jag har kommit ner från himlen?"
43 Jesus svarade: "Var inte så upprörda.

-Det är Gud, och inte människan, som spelar den viktigaste rollen när det gäller räddningen, frälsningen. När någon VÄLJER att tro på Jesus Kristus som sin Frälsare sker detta som en reaktion på Guds Andes maning. Det är Gud som närmar sig oss genom sin Helige Ande. Sedan har vi frihet att avgöra om vi vill tro eller inte. Alltså kan ingen komma till tro på Jesus utan Guds medverkan.-

44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

fredag 15 juni 2012

Krister Renard: "Den svenska kulturdräggen – Europas byfånar"

Källa: http://gluefox.blogspot.se/2012/06/den-svenska-kulturdraggen-europas.html
Torsdagen den 14:e juni 2012

Citat: "Idag tänkte jag författa ett litet annorlunda blogginlägg. Ofta använder jag begrepp som politisk korrekthet, Godhetskören och liknande i mina artiklar. Dock handlar det jag skriver sällan direkt om dessa företeelser, utan detta är något jag kommer in på när jag avhandlar mer konkreta ämnen (som Israel, abort etc).
Den här gången tänker jag diskutera den politiska korrektheten själv. Inte så mycket vad den innebär, det har jag förklarat, och gett exempel på, i många andra artiklar, utan mer vad dess bakomliggande orsaker är (observera, elakhetsfaktorn i nedanstående artikel är ganska hög, så tag på säkerhetsbältet och glöm inte hjärtmedicinen).

Frågeställningen är sålunda: Vad kommer det sig att det i en demokrati som Sverige (gäller också många andra europeiska länder) är förbjudet att diskutera vissa frågor? Massmedia, ja hela det offentliga rummet, försöker tiga ihjäl vissa frågeställningar.

torsdag 14 juni 2012

torsdag 7 juni 2012

Avslutning i kyrkan är både välkommet och ofarligt!

Källa: http://claphaminstitutet.se/2012/06/04/avslutning-i-kyrkan-ar-bade-valkommet-och-ofarligt/
Posted on June 4th, 2012 by tuve
Citat: "Lika säkert som att sommaren är här är också att debatten om skolavslutning i kyrkan återigen uppstår.

Det är tråkigt att elevers och föräldrars enkla önskan om att bevara en vacker och högtidlig tradition hamnar i centrum för en proffstyckardebatt om utökad sekularisering. Lite sunt förnuft skulle inte skada.

Nyheter från Israel 2012-06-07

Det andliga mörkret tilltar i Sverige

Dagen: Ulf Ekman: "Biskopsämbete ger stabilitet"
http://www.dagen.se/nyheter/-biskopsambete-ger-stabilitet-/
"Biskopsdrömmen?"
De pingst-karismatiska rörelserna behöver ett biskopsämbete. Det menade Ulf Ekman under ett ekumeniskt seminarium i Bjärka-Säby. Han hävdade också att Petrusämbetet fortfarande har en funktion i dag.

Seminariet "Kyrkan, Anden och ämbetet" på Bjärka-Säby samlade biskopar, teologer och andra kristna ledare för att samtala om frågor som rör framtidens ekumenik.
En av talarna var Livets ords grundare Ulf Ekman och hans föredrag har blivit mycket uppmärksammat och omdiskuterat på nätet, bland annat på bloggen Aletheia

Den spruckna krukan

Det var en gång en vattenbärare som varje dag gick hela vägen ner för berget för att hämta vatten åt sin herre.
Över axlarna bar han ett ok med två stora lerkrukor och dem fyllde han med vatten från floden vid bergets fot. Sedan gick han hela vägen uppför berget igen med de fyllda krukorna.

Den ena lerkrukan var hel och fin, men den andra hade en spricka i sig och under den långa vägen från floden till bergets topp hann hälften av vattnet läcka ut. Så när vattenbäraren kom fram, var krukan bara halvfull.

onsdag 6 juni 2012

Roger Larsson: "Katolicismen är fel rötter".

Av Andréas Glandberger
Källa: Aletheia

Citat: "Det var ett mycket allvarsbetonat budskap som framfördes av Roger Larsson under ett möte i måndagskväll, för skeendet i svensk kristenhet i dag är mycket allvarligt. Undertecknad tillhör dem som menar att vi står mitt i en av de värsta förförelserna i modern kristen tid, och det är min uppriktiga övertygelse.  Larsson sade sig tala på Guds vägnar denna kväll, och det är givetvis upp till var och en att pröva hans budskap inför Gud och Ordet.
Kan man ha gemenskap kring ett nedrivet altare? Ja, det kan man ha, men det brinner ingen eld på det altaret.  

”Vägd på en våg och befunnen vara för lätt”

Vägd på en våg...
Ett lands bästa är beroende av att det står rätt till med Guds folk och i första hand med dess ledare, och jag tror inte att det blir väckelse, hur mycket vi än ber, om vi ändå vägrar att omvända oss från allt det onda som inte är välbehagligt inför Gud.
Om Gud ska sända läkedom över ett land så behöver vi som Guds folk ÖDMJUKA OSS och BE och SÖKA GUDS ANSIKTE och OMVÄNDA oss från alla onda vägar.

2 Krön. 7:11 "Så färdigställde Salomo HERRENS hus och kungshuset. Allt vad Salomo hade föresatt sig att utföra i HERRENS hus och i sitt eget hus lyckades väl.
12 Och HERREN uppenbarade sig för Salomo om natten och sade till honom: "Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats.
13 Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk,
14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.