Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 31 december 2010

Guds makt har INGA begränsningar!Jes. 55:6-9 ”Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.
Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.
Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.”

Mark. 10:27 ”Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt."

Joh. 11:40 ”Jesus sade till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?"

Underbar Frid!

 

Fil. 4:4-7 ”Gläd er alltid i Herren.
Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.”

Nyårsönskan!

2 Krön. 7:14-15 "...men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.
Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats."

tisdag 28 december 2010

Jag är med dig!

Ps. 28:6-7 ”Välsignad vare HERREN, ty han har hört mina böner om nåd. HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång.”

Jes. 41:10 ”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.”

Luk. 12:4-7 ”Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.”

Hamna inte i jämförelsens förbannelse!

Hittade en predikan på internet från 2007 av Christofer Holst . Valde att här återge sista delen av den.
Tror att många kan känna igen sig i det som han här skriver om, bl. a. hur viktigt det är att inte hamna i jämförelsens förbannelse, det leder aldrig till något gott, utan slutar i stället många gånger i en bitter avundsjuka. Avundsjuka förekommer hos alla kategorier av människor, även kristna.

Motsatsen till avundsjuka kan man väl säga är förnöjsamhet och tacksamhet över det man har. Med andra ord: Man ska glädja sig över det man har och inte sörja över det som man inte har. Allting på denna jorden är ju ändå förgängligt och inget av det jordiska får vi med oss när vi dör. Vi ska tacka Gud för våra medmänniskor och välsigna dem, liksom Gud har välsignat oss.

torsdag 23 december 2010

En riktigt Fridfull och God Jul tillönskar jag er, alla bloggvänner och övriga!

Sänder en liten julhälsning till er alla, både bloggvänner och övriga!

En särskild hälsning och uppmuntran vill jag dock tillägna dig som kanske sitter helt ensam i jul.

Hebr. 13:5 ”… Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.”

Jos. 1:8-9 ”Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart än du går."

Jes. 41:10 ”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.”

onsdag 22 december 2010

Han blev lagd i en krubba för det fanns inte plats i härbärget!

Luk. 2:7-12 ”Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget. I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."

**********************

Varje människas eget val, himlen eller helvetet!

Varje människa har ett eget val att göra under sitt liv här på jorden. Du som väljer att inte göra något val alls kommer till slut att hamna under Guds dom till evig död i helvetet.
Å andra sidan, du som vill bli räddad från en evig död måste fatta ett eget beslut om att ta emot Jesus Kristus i ditt liv, be Honom om förlåtelse från all synd, tro på Honom som Guds Son och be att Han blir Herre i ditt liv.

Ett jagande efter denna världens lycka och rikedom är ett jagande efter vind.
Den Ende som verkligen kan mätta våra inre begär på djupet är Jesus Kristus. Inget annat i världen kan ge oss den frid och djupa glädje och tillfredsställelse som Han.

Prövningar möter vi alla, men när vi har Jesus som Herre i våra liv då har vi en som går med oss och hjälper oss igenom svårigheterna. Han är livets mening, och den Ende som kan ge oss Evigt Liv.
******************************** 

onsdag 15 december 2010

Den gudfruktiges glädje i Herrens gårdar!

Ps. 84:2-13 ”Hur ljuvliga är ej dina boningar, HERRE Sebaot!
Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar,
min själ och min kropp jublar mot levande Gud.
Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig,
där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, HERRE Sebaot,
min konung och min Gud.
Saliga är de som bo i ditt hus, de lovar dig ständigt. Sela.
Saliga är de människor som har sin styrka i dig,
de som har dina vägar i sitt hjärta.
När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor,
och höstregnet höljer den med välsignelser.
De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.
HERRE Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud! Sela.
Gud, se vår sköld, ge akt på din smordes ansikte!
En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra.
Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus
än vistas i de ogudaktigas boningar.
Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och ära.
Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet.
HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.”

De som hoppas på Herren får ny kraft!

Jes. 40:28-31 ”….HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 
 
Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 
Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.”

måndag 13 december 2010

Gläd er i Herren!

Ps. 112:1 ”Halleluja! Salig är den människa som fruktar HERREN och har sin stora glädje i hans bud.

Matt. 2:10-11 ”När de såg stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra.”

Luk. 6:20-23 ”Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: "Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta.
Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er*, allt för Människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.”

Ords. 12:20 ”De som smider onda planer har falskhet i hjärtat, de som främjar frid får glädje.”

Jes. 11:3 ”Han skall ha sin glädje i HERRENS fruktan. Han skall inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör,”

söndag 12 december 2010

Ha inte din längtan till förgiftad svinmat när du är inbjuden till en festmåltid!


Liknelsen om den återfunna sonen
Luk.15:11-24 ”Vidare sade han: "En man hade två söner. Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem.
Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde.
Men när han hade gjort slut på allt, kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin.* Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor* som svinen åt, men ingen gav honom något.
Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält.
Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far.
Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son.
Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter! Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Och festen började.”

söndag 5 december 2010

Herrens nåd är var morgon ny!

Ps.25:5 ” Led mig och undervisa mig, för du är en Gud som räddar mig! Det är bara på dig jag kan hoppas!

Ps. 103:6-12 ”Han står vid sitt ord, och därför ger han rättvisa åt alla som behandlas orättvist.
Han är vår Gud, som uppenbarade sin vilja och natur för Mose och Israels folk.
Han är barmhärtig och kärleksfull, också mot dem som inte förtjänar det. Hans kärlek är gränslös. 

Det dröjer innan han blir vred. Han är fylld av godhet och kärlek. Han går aldrig omkring med ett horn i sidan till någon. Han är inte långsint.
Han har inte bestraffat oss även om vi varit förtjänta av det.
Hans kärlek till oss som fruktar och ärar honom är lika stor som himlen är hög över jorden.
Och våra synder har han kastat bort, lika långt bort som öster är från väster."


(Handbok för Livet)

Den nya himlen och den nya jorden!


Upp. 21:1-8 ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.
Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."

 
Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." Han sade också till mig: "Det har skett. Jag är A och O, Begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.

Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."