Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

tisdag 31 juli 2012

Brevet till församlingen i Laodikeia

(Text och förklaringar är hämtade från Handbok för Livet)
Laodikeia
Upp.3:14 ”Skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia: ’Detta är ett budskap från honom som man kan lita på, från honom som troget berättar sanningen, härskaren över Guds skapelse. Han säger till församlingen:
(Se även: Joh.1:3; 2 Kor.1:20; Kol.1:15-18; Upp.1:5; 21:6).
Förklaring: Laodikeia var den rikaste av dessa sju städer, känd för sitt bankväsende, sin ullbearbetning och en skola för medicinsk utbildning, där man också tillverkade en ögonsalva. Vattenförsörjningen var ett ständigt problem. Vid ett tillfälle byggdes en akvedukt för att leda fram vatten från heta källor. När det väl nådde fram till staden var det ljummet – varken varmt eller uppfriskande kallt. Församlingen liknas vid stadens vatten.

måndag 30 juli 2012

In the GardenI come to the garden alone
While the dew is still on the roses
And the voice I hear, falling on my ear
The Son of God discloses

And He walks with me
And He talks with me
And He tells me I am His own
And the joy we share as we tarry there
None other has ever known

Full of Hope! av David Wilkerson


Ps. 16:8 ”Jag har alltid haft HERREN för ögonen, han är på min högra sida, jag skall inte vackla.
9 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet.
10 Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall ej låta din fromme se förgängelsen.
11 Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.”
*******************************
FULL OF HOPE


by David Wilkerson
July 18, 2012

“Joshua and Caleb were among the twelve spies sent to spy out the Promised Land. They didn't shed tears, bemoaning the conditions they had found. Rather, they rejoiced after searching out the land and came back full of hope, faith and vision.

söndag 29 juli 2012

Brevet till församlingen i Filadelfia

(Text och förklaringar är hämtade från Handbok för Livet)
Filadelfia
Upp.3:7 ”Skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia: ’Detta är ett budskap från honom som är helig och sann och har kung Davids nyckel. När han öppnar, kan ingen stänga, och när han stänger, kan ingen öppna.

Brevet till församlingen i Sardes

(Text och förklaringar är hämtade från Handbok för Livet)
Sardes
Upp.3:1 ”Skriv till ängeln för församlingen i Sardes: ’Detta är ett budskap från honom som har Guds sjufaldiga Ande och de sju stjärnorna. Han säger till församlingen: Jag känner till allt om era liv. Jag vet att ni är kända som en levande församling, men ni är döda!
(Se även: Upp.1:4,11,16; 3:8,15).
Förklaring: Det rika Sardes var egentligen två städer, en gammal, som låg uppe på berget, och en nyare i dalen nedanför. Den yngre stadsdelen hade man börjat bygga när den gamla staden började bli för trång.

”Guds sjufaldiga Ande” är ett annat namn på Guds Ande (se noten till 1:4).

Problemet i Sardes var inte villolära utan andlig död.
Trots sitt goda rykte om att vara en aktiv församling, var den smittad av synd. Dess handlingar var onda och dess kläder solkiga.
Anden har inget gott att säga om denna församling med sitt vackra yttre och ruttnande inre.

Krister Renard: Sverige – ett bedraget land

Källa: http://gluefox.blogspot.se/2012/07/sverige-ett-bedraget-land.html 
Publicerad 27:e juli 2012

Sverige
Citat: När det gäller den kontroversiella frågan om invandring är det inte bara Avpixlat.info som har icke politiskt korrekta synpunkter. I dagens Världen idag (27/7 2012) fanns en mycket välskriven (som vanligt) artikel skriven av Nasrin Mosavi Sjögren (all heder åt denna modiga och ärliga kvinna).

Titeln var ”Ett bedraget land”. 

(En mycket läsvärd artikel skriven av Nasrin Sjögren: )

Citerat ur artikeln:
"Vi invandrare ses ständigt som ömkansvärda välgörenhetsprojekt att förbarma sig över. Som första generationens invandrare har dessa frågor varit mitt naturliga fokus.

Brevet till församlingen i Thyatira

Thyatira
(Text och förklaringar hämtade från Handbok för Livet)
Upp.2:18 ”Skriv till ängeln för församlingen i Thyatira:’Detta är ett budskap från Guds Son, han som har ögon som flammar likt eldslågor och fötter som liknar skinande brons. Han säger till församlingen:

(Se även: Upp.1:11,14; 2:24).

Brevet till församlingen i Pergamon

(Text och förklaringar är hämtade från Handbok för Livet)
Pergamon
Upp.2:12 ”Skriv till ängeln för församlingen i Pergamon: ’Detta är ett budskap från honom som har det skarpa, dubbeleggade svärdet. Han säger till församlingen:
(Se även: Upp.1:16; 2:16).
Förklaring: Staden Pergamon var byggd på en kulle, cirka 300 meter över det omkringliggande landskapet, och utgjorde en naturlig befästning. Det var en fin stad, centrum för grekisk kultur och lärdom, och med ett stort bibliotek på över 200.000 böcker. Men det var också ett centrum för olika religioner och jämförbart med Efesos när det gällde avgudadyrkan.

tisdag 24 juli 2012

God Will Take Care of You!Jes. 49:13 "Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord, brist ut i jubel, ni berg. Ty HERREN tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta."

Ps. 92:2 "Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
3 att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet
4 med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa.
5 Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar, jag vill jubla över dina händers verk.
6 Hur stora är inte dina verk, HERRE! Hur djupa är inte dina tankar."

söndag 22 juli 2012

Brevet till församlingen i Smyrna

Smyrna
(Text och förklaringar är hämtade från Handbok för Livet)

Upp.2:8 ”Skriv till ängeln för församlingen i Smyrna: ’Detta är ett budskap från honom som är den förste och den siste, från honom som var död men nu lever igen. Han säger till församlingen:

Brevet till församlingen i Efesos

Efesos
(Text och förklaringar är hämtade från Handbok för Livet)
Upp.2:1 ”Skriv till ängeln för församlingen i Efesos: ’Detta är ett budskap från honom som håller de sju stjärnorna i sin högra hand och går omkring bland de sju lampställen av guld. Han säger till församlingen:
(Se även: Upp.1:11-16).

Islam förföljer oliktänkande. Stor dokumentation.


Källa: Tidens tecken
"Islam är bra på att förfölja oliktänkande, och inte minst de som bekänner sig till kristen tro. Här följer ett antal länder och exempel på hur de tillämpar sin muslimska tro gentemot andra trosutövare.
Jag har här sammanställt en del av det som hänt de senaste åren.
Sammanställningen är inte på något sätt komplett, men visar ändå på ett skrämmande sätt hur illa ställt det är med religionsfriheten i länder där det finns en övervägande muslimsk befolkning.

lördag 21 juli 2012

Ulf Nilson: ”Sverige Sluten Anstalt!”

Ladda ner och läs hans bok i PDF-format
En sanningssägare som fick sparken i det starkt likriktade Sverige.
Källa: http://www.gluefox.com/kontr/demokrati.shtm

Citat: "Ulf Nilson…”fick sparken från Expressen när Christina Jutterström tog över som chefredaktör (hon tycks höra till en av partiapparatens lakejer). Ulf Nilsson är idag bannlyst från de stora tidningarna. Han skriver ibland i Metro (som är en uppstickare och inte helt politiskt korrekt) och regelbundet i Världen Idag.
Ulf Nilsson har skrivit en bok Sverige Sluten Anstalt (titeln säger allt), som inget förlag vågat ta i med tång ens. Han lade därför ut den i pdf-format på Internet. Internet är i alla fall underbart ur tryckfrihetssynpunkt. Jag misstänker att makthavarna i Sverige inte är speciellt glada åt denna spricka i den mur av likriktning man byggt upp runt vårt land..."

Ladda ner och läs boken här:
http://www.gluefox.com/min/slutenanstalt.pdf  

Krister Renard: "Sverige — en totalitär demokrati?"

Källa: http://www.gluefox.com/kontr/demokrati.shtm 
Senast ändrad: 2012 06 13 14:12
Inget se - inget höra - inget säga.
Citat: Vad är en totalitär demokrati?
"Den konventionella uppdelningen av länder i demokratier och diktaturer är inte längre relevant. Det är dags att införa ytterligare ett begrepp — den totalitära demokratin. Ett uttryck som jag inte själv kommit på, men som jag tycker är väldigt passande. Låt mig i några punkter försöka definiera vad som karakteriserar ett totalitärt demokratiskt land:

Ship to Gaza undanhåller sanningen om Gaza, och övergreppen mot de palestinska barnen.


Varför tiger Ship to Gaza Sverige om terrororganisationen Hamas extrema övergrepp mot palestinska barn?
2012/07/18
Palestinskt barn som manipuleras
till att bli självmordsbombare
 – var finns kritiken
 från Ship to Gaza Sverige?
"Ship to Gaza Sverige:
Ingen kritik mot terrororganisationen Hamas
Varför kritiserar inte eller bojkottar Ship to Gaza Sverige terrororganisationen Hamas mot terrororganisationens extremt grova övergrepp mot palestinska barn? Istället vill Ship to Gaza Sverige ta bort sjöblockaden mot Hamas Gaza och på så sätt öka vapensmugglingen till Hamas.
Dela gärna artikeln/videon, tack på förhand.
**********************************

måndag 16 juli 2012

Wonderful Peace!När har vi Guds löfte om ofattbar Frid?
Fil. 4:4 ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.
5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.
6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

lördag 14 juli 2012

Seek Ye First!Matt. 6:25 ”…Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?
26 Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?
27 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?

torsdag 12 juli 2012

Band som förenar katolicism och islam.

Läs artikeln i sin helhet här: http://karlektillsanningen.se/wordpress/?page_id=975
"Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! (ni som förlitar er på rättfärdiggörelse genom goda gärningar!) Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in:"
Matteus 23:13-14

Citat:"Islam är den snabbast växande religionen i världen idag. Katolicismen är den största religiösa organisationen bland dem som bekänner sig vara kristna. Om antalet anhängare var ett bra mått för att välja en religion, då skulle islam och katolicism definitivt vara den rätta vägen.

Men bibeln har ingen sådan måttstock. I stället sa Jesus:
”Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den” (Matt. 7:13-14).

onsdag 11 juli 2012

Alf. B. Svensson: "Sluta behandla era barn som kungar."

Rebelliskhet
(Mycket bra artikel av Alf B. Svensson. Bortskämda barn är ett växande samhällsproblem, som avsaknaden av uppfostran har lett fram till.
Detta leder till en rebelliskhet och svårigheter att kunna foga sig under en auktoritet längre fram. I arbetslivet, t.ex. kan detta ha förödande konsekvenser, när människor har svårt att följa direktiv och ta ansvar.)

Sluta behandla era barn som kungar
Källa: http://claphaminstitutet.se/2012/07/10/sluta-behandla-era-barn-som-kungar/
Posted on July 10th, 2012 by tuve
Citat: "Det är lätt att bli engagerad och upprörd över barn som far illa. Det senaste året har debatten mest handlat om barn som växer upp i barnfattigdom. Ett annat och växande problem som vi sällan pratar om är alla bortskämda barn. I mitt arbete som psykolog har jag mött många och de tycks bli fler och fler. Bortskämda barn far också illa och riskerar att som vuxna inte få ett bra liv.

tisdag 10 juli 2012

Turn Your Eyes Upon Jesus!O soul, are you weary and troubled?
No light in the darkness you see?
There's a light for a look at the Savior,
And life more abundant and free!

Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth will grow strangely dim,
In the light of His glory and grace.

Obama och islam

Obamas märkliga förhållande till Islam
Publ: 2009-06-09
Av Mats Tunehag
i Världen idag.
Obama: "USA är ett stort muslimskt land"
Citat: "I torsdags höll president Obama ett tal. Talet vände sig till världens muslimer och innehöll en del märkliga saker.
- Kommer Obama hålla ett tal till världens kristna? Buddister? Hinduer? Troligtvis inte, frågar sig Mats Tunehag i måndagens ledare i den kristna tidningen Världen idag.

Muslimskt USA
Enligt Mats Tunehag har Obama nedtonat USA:s kristna arv, och påpekar även att Obama är den första president som vägrar att vara värd för USA:s nationella bönedag samtidigt som han offentligt betonat att islam "bidragit till USA:s positiva utveckling".

Obama kallade nyligen USA för ett stort muslimskt land…”
*******************************
Obama vill stärka islam i Europa
Publicerat den 15 mars 2012 kl 01:54

"EUROPA. Soeren Kern på Stonegate Institute ger en lång rad exempel på hur USA:s ambassader försöker knyta nära förbindelser med Muslimska Brödraskapet över hela Europa. Det är en viktig del i president Barack Obamas nya proislamistiska strategi..."
 ********************************

måndag 9 juli 2012

Gideon mötte motstånd från sina egna men Herren gav honom seger i striden!

De var trötta, och jagade efter..
Predikan av Gary Wilkerson Februari 6, 2012
(Återger här delar av predikan)

Citat: ”Då nu Gideon kom till Jordan, gick han däröver med trehundra män, som var med honom; och de var trötta, och jagade efter” (Domarboken 8:4, Karl XII bibel, min betoning).

Gideons liv är ett perfekt exempel på hur Gud skapar omöjliga omständigheter för sina tjänare för att demonstrera sin härlighet. Herren kallade denne blyge man till att leda Israel in i en strid mot en överväldigande fiende: 100 000 midjaniter, jämfört med Israels armé på 22 000 man.

Tala om att inte ha resurser – det här var inte bara förkrossande odds, de gränsade till det omöjliga. Men Gideon trodde och handlade på Guds ord – och gissa hur Herren svarade? Han gjorde omständigheterna ännu mer omöjliga!

Skräckfilm är kopplat till science fiction och fantasy som har sitt ursprung i det sataniska.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Skr%C3%A4ck
Citat: ”Några av de mest förekommande elementen i dagens skräckfilmer inkluderar vampyrer, zombier (och andra former av återuppväckta lik), varulvar, uråldriga förbannelser, spöken, demoner och/eller demonisk besittning, satanism, onda barn, mördare, ondskefulla djur, ting såsom dockor givna liv med hjälp av svart magi eller vetenskap, spökhus, kannibaler, och illvilliga utomjordingar. Thrillerfilmer om seriemördare brukar ibland anses vara en del av skräckgenren.

Genrerna SF science fiction och Fantasy är två genrer som är närbesläktade med skräcken. Man kan kalla dessa genrer kusiner på ett sätt. Framför allt fantasyn och skräcken där det främmande, okända eller annorlunda ofta är något som på ena eller det andra sättet härrör till något övernaturligt…”

lördag 7 juli 2012

Guds beröring, av David Wilkerson

En mycket starkt och läsvärt budskap!! Läs gärna denna predikan i sin helhet!

av David Wilkerson February 27, 2012

Daniel

"Daniel vittnade, ”Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer” (Daniel 10:10). Ordet för ”rörde” här betyder att ”häftigt gripa tag i”. Daniel sa i själva verket, ”När Gud la sin hand på mig böjde jag mig ner i bön. Hans beröring gav mig en iver att bedja, att söka honom med hela mitt allt.”

Detta händer närhelst Gud berör någons liv. Den personen faller ner på sina knän och blir en bönens man eller kvinna, manad att söka Herren. Jag har ofta undrat varför han bara rör vid vissa människor med detta trängande behov. Tjänare som berörts av Gud har en intim relation med Herren, de tar emot uppenbarelser från himlen och njuter av en vandring med Kristus som få andra gör. Varför blir en del hungrande sökare medan andra går sina egna vägar?

Jag tänker på Daniel. Denna hängivna tjänare var berörd av Gud på ett övernaturligt sätt. Det fanns många andra goda fromma människor som tjänade Herren under Daniels dagar: Sadrak, Mesak och Abed-Nego, likaväl som Baruk, en skrivare från Jerusalem. Mängder av andra israeliter bevarade likaså sin tro medan de var slavar i Babylon.

Så varför la Gud sin hand på Daniel och rörde vid honom som han gjorde? Varför kunde denne man se och höra sådant som ingen annan kunde? Han förklarar, ”Jag, Daniel, var den ende som såg synen. De män som var med mig såg den inte” (10:7).

fredag 6 juli 2012

Praise You In This Storm!Praise You In This Storm
I was sure by now
God You would have reached down
And wiped our tears away
Stepped in and saved the day
But once again, I say "Amen", and it's still raining

As the thunder rolls
I barely hear Your whisper through the rain
"I'm with you"
And as Your mercy falls
I raise my hands and praise the God who gives
And takes away

onsdag 4 juli 2012

Svårt sjuka Marita utförsäkras alltmedan t. ex. massinvandringen får kosta hur mycket som helst.

Mycket förvånansvärt är att socialförsäkringsministern tycker att systemet fungerar bra
Publicerad 4 juli 2012 - 09:03 – Uppdaterad 4 juli 2012 - 09:39
Citat: ”Socialförsäkringsministern tycker utförsäkringarna är rimliga.
Fram till årsskiftet kommer 2.500 personer att förlora sin sjukpenning för andra gången. Svårt sjuka Marita Häggström, 62, är en av dem.
Men socialförsäkringsministern tycker att systemet fungerar bra…” Läs vidare här >>

måndag 2 juli 2012

Pray On!Jer. 33:3 "Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till."

Jak. 5:16 "Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön."

Bo Wettéus: "Håller svenska folket på att supa ihjäl sig?"

Källa: http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=4633&coid=6 
Publicerad: 2012-06-28 14:32


Citat: ”Håller svenska folket på att supa ihjäl sig igen som man gjorde på 1800-talet?
Varför skall vin- och spritkulturen förhärligas i diverse matprogram och i andra sammanhang?
Varför kan inte idrottsrörelsen helt förbjuda alkohol i samband med idrottsarrangemang?

Varför tar inte kyrkor och samfund radikalt avstånd från allt vad alkohol heter?
Varför kan inte hela samhället bekämpa alkoholen så som man framgångsrikt bekämpat rökningen?”

Bo Wettéus