Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 30 januari 2011

Önska Jerusalem Frid!Ps. 122:6-9 ”Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För dina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid.” 
För HERRENS, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda."

Ps. 25:22 ”Gud, befria Israel, ur all dess nöd.”

Ps.121:4 ”Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.”

Ps.135:4 ”HERREN har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom… vers:12 …och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel.”

Jes. 14:1-2 ”HERREN skall förbarma sig över Jakob och ännu en gång utvälja Israel och låta dem få ro i deras eget land.
Främlingar skall sluta sig till dem och hålla sig till Jakobs hus. Folken skall ta dem och föra dem hem. Och Israels hus skall få dem som sin egendom i HERRENS land som tjänare och tjänarinnor. Så skall deras fångvaktare bli deras fångar, och de skall råda över sina förtryckare.”

Jes. 27:6 ”I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt.”

Jes. 44:21-23 ”…Israel, du blir inte bortglömd av mig. Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig.
Jubla ni himlar, ty HERREN har gjort det, höj glädjerop, ni jordens djup, brist ut i jubel, ni berg, du skog med alla dina träd. Ty HERREN har återlöst Jakob, han visar sin härlighet i Israel.”

Apg. 13:22-25 ”Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han skall utföra min vilja i allt.
Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som Frälsare för Israel. Innan Jesus trädde fram, hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes stod vid slutet av sitt lopp, sade han: Det ni tror att jag är, det är jag inte. Men se, efter mig kommer en som jag inte ens är värd att knyta upp sandalerna på.”

Hebr. 8:8-10 ”Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund, brydde jag mig inte om dem, säger Herren.
Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk."

Den nya himlen och den nya jorden.
Upp. 21:1-4 "Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.
Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.
Och jag hörde en stark röst från tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem.
Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta."

söndag 23 januari 2011

Sök Herren medan Han låter sig finnas!

Ps. 14:2 ”HERREN blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud.”

Ps. 65:5 ”Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära, han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel.”

Jes. 55:6 ”Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.”

fredag 21 januari 2011

Ingen är helig som Herren!

Hannas lovsång
1 Sam. 2:1-2 ”Hanna bad och sade: "Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN, mitt horn är upphöjt genom HERREN. Min mun är vidöppen mot mina fiender, ty jag gläder mig i din frälsning. Ingen är helig som HERREN, ty ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud.”
 
Ords. 3:5 ”Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta,
förlita dig inte på ditt förstånd.
Räkna med honom på alla dina vägar,
så skall han göra dina stigar jämna.”

onsdag 19 januari 2011

Gemenskap med Herren!

Psalm 27 Av David.

HERREN är mitt ljus och min frälsning,
för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt försvar,
för vem skulle jag vara rädd?
När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig,
mina motståndare och mina fiender, då skall de själva stappla och falla.
Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta.
Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg.

Ett har jag begärt av HERREN, det längtar jag efter:
Att få bo i HERRENS hus i alla mitt livs dagar
för att se HERRENS ljuvlighet och betrakta hans tempel.
Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag.
Han beskyddar mig i sin boning, han för mig upp på klippan.

söndag 16 januari 2011

Lovsång till Gud, öppnade fängelseportarna!

Apg. 16:25-34 ”Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar.

I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av.
Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna, drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt.
Men Paulus ropade högt: "Gör dig inte något illa! Vi är alla här." Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: "Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?" De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj."

Vad säger Bibeln om "den andliga gudstjänsten"?


Den andliga gudstjänsten.
Rom. 12:1-21 ”Eftersom Gud har visat oss så mycket nåd, uppmanar jag er nu, kära syskon, att tjäna Gud av hela hjärtat. Använd era kroppar på ett sådant sätt att de blir ett levande offer till Gud som gläder honom.

Följ inte världens värderingar, utan låt Gud ändra ert sätt att tänka, så att ni blir som nya människor. Då ska ni förstå vad Gud vill: vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullständigt gott i hans ögon.

lördag 15 januari 2011

Löftena kunna ej svika!2 Kor. 1:20-22 ”Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.
Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en handpenning i våra hjärtan.”

***************************

1. Löftena kunna ej svika, Nej, de stå evigt kvar:
Jesus med blodet beseglat Allt, vad han lovat har.

Kör: Himmel och jord må brinna, Höjder och berg försvinna,
Men den som tror skall finna, Löftena de stå kvar.

söndag 9 januari 2011

Fler av Guds sanna profeter behövs i vårt land i dag!


Ords. 29:18 ”Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning.”

Apg. 2:17-18 ”Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.”

1 Kor. 12:28 ”Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål.”

1 Kor. 14:1-3 ”Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst.”

1 Kor. 14:24-25 ” Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: "Gud är verkligen i er!"

1 Kor. 14:39-40 ”….var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning”

Ge inte upp!

När livet ibland blir alltför tufft kan det vara lätt, även för en kristen, att frestas till att ge upp. När man upplever detta, och har svårt att se någon utväg, så har Gud, i Sitt Ord ,något väldigt viktigt att säga till oss.

lördag 8 januari 2011

Islossning!


Snösmältning och islossning pågår för fullt utanför fönstret.
Det får mig att tänka på det som jag tror att många längtar efter i vårt land, en Andens islossning, där den Helige Andes vind får blåsa bort allt det frusna och hårda i våra liv, så att Guds liv får börja växa och blomma ut i oss, och där Han får rensa bort allt ogräs så att Hans Rike fritt kan växa till i oss..
Det som sker, sker inte genom vår egen kraft, utan genom Guds Helige Ande.

Ps. 147:18 ”Han sänder sitt ord och det frusna smälter, han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar.”

Jes. 58:11 ”Och HERREN skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter.”

Joh. 10:10 ”… Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.”

Ingen "kattastrof" - bara en blöt puss!

Söt liten historia i
Expressen!

http://www.expressen.se/husdjur/1.2282735/nej-det-ar-ingen-kattastrof-bara-en-blot-puss

Guds visdom!

Gud, vår Fader i himmelen, talar i dag, till dig och mig, genom Sitt Ord, Bibeln.
(Där det i texten står ”son” är lika mycket till en ”dotter”.)

Ljusets och mörkrets väg

Ords. 4:10-27 ”Hör, min son, tag emot mina ord, så skall dina levnadsår bli många. Jag undervisar dig om vishetens väg, jag leder dig på det rättas stigar.
När du går skall inget hindra dina steg, när du springer skall du inte falla.
Håll fast vid min förmaning, överge den inte, bevara den, ty den är ditt liv.

fredag 7 januari 2011

Ang. Pelle Hörnmarks uttalande i Dagen om församlingen.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=241701
Pelle Hörnmark konstaterar att alla som är med i medlemsmatrikeln inte är med i den gudstjänstfirande församlingen. Och många i den gudstjänstfirande församlingen finns inte med i matrikeln.
Han menar att det funnits en föreställning om att församlingen på jorden är en kopia av den himmelska. Därför fanns förr en "församlingstukt", alltså att man kunde bli utesluten om man inte följde reglerna.
-Men vi har övergett den synen och nu välkomnar vi människor. Vi måste se på medlemskapet utifrån ett mycket mer praktiskt, pragmatiskt sätt, utifrån hur människor har det i dag. De behöver komma med, känna trygghet och uppleva gemenskapen.
------------------------------
Min kommentar: Om Pingst bara vill ha en plats, dit människor kan komma och få gemenskap då ska det inte vara in i en församling utan det kan t.ex. ordnas med en utökad social verksamhet för människor i samhället, en verksamhet som har som mål att föra ut Guds evangelium till de icketroende.