Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 24 april 2014

God Will Take Care of You!En hängiven liten "sångfågel"!

Allvarliga profetiska ord om Sverige och Norden!

Angeläget angående Kristinebergsprofetian!
(Har tidigare haft ute denna profetia på bloggen men den är värd att påminna om återigen.)

Det behövs människor som vill ställa sig i gapet inför Gud till försvar för landet om vi inte vill se Guds dom gå i uppfyllelse för Sverige och Norden.
(Se längre ner i profetian: ”Gudlösheten tilltar” och ”På synd följer dom”.)

Hes. 22:30 ”Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.
31 Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittrings eld. Deras gärningar skall jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, HERREN."

Det är av största vikt att Guds folk inser det allvarliga läget, och Guds dom, som Nordens folk, och kanske särskilt Sverige, med stor sannolikhet kommer att få möta. Detta på grund av den tilltagande gudlösheten och likgiltigheten hos Guds folk.
Det behövs en tid av djupgående förkrosselse med syndanöd och ånger bland Guds folk, och hjärtan som ödmjukar sig och ber och söker Guds ansikte och omvänder sig från sina onda vägar så Gud kan skaffa läkedom åt Sverige och Norden.

Nyheter från Israel 2014-04-24


söndag 20 april 2014

Anmärkningsvärt ang. Bibel 2000-översättningen!

Något om Bibel 2000
Hämtat från ett dokument, skrivet av Evy Juneswed.
”När Bibel 2000 hade kommit ut så ringde en av mina vänner till ordföranden för Bibelkommissionen och frågade varför det inte står ”Den Heliga Skrift” i den nya Bibeln, som i tidigare Biblar. Svaret var: ”Det är helt korrekt att det inte står så eftersom denna nya Bibel är ett kulturdokument, som ska passa alla!” (Obs: Ordf. och vice ordf. i Bibelkommissionen för Bibel 2000 var Frimurare i högsta graderna!)

Vid invigningshögtiden då Bibel 2000 officiellt gavs ut, hade man fest med pomp och ståt, med representanter bl.a. från kyrkor och samfund. Man hade fler än ett glas på bordet, man sjöng inte ur psalmboken utan bordsvisor av Evert Taube m.fl. I det rika underhållningsprogrammet förekom bl.a. en spelad sketch för att ge exempel på hur Bibeln skulle kunna användas för barn. Två män läste då om när Jesus stod inför Pontius Pilatus, men man bytte ut namnen till Pelle Svanslös och Måns. ”Så är du dock en konung?” frågade Måns. Och Pelle Svanslös teg.....

När jag skulle göra en jämförelse mellan Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln, upptäckte jag att en del verser inte var översatta och saknades helt i Bibel 2000. Det lär vara ett 60-tal verser, som inte finns med i Bibel 2000.....

Ja, HERREN är verkligen uppstånden!Jesus uppstår ur graven

Mark. 16:1 ”När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom.

2 Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. 

3 De sade till varandra: "Vem skall rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?" 

4 Men när de såg upp, fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. 

5 De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta.

 6 Men han sade till dem: "Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. 

torsdag 17 april 2014

lördag 12 april 2014

torsdag 3 april 2014