Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 20 april 2014

Anmärkningsvärt ang. Bibel 2000-översättningen!

Något om Bibel 2000
Hämtat från ett dokument, skrivet av Evy Juneswed.
”När Bibel 2000 hade kommit ut så ringde en av mina vänner till ordföranden för Bibelkommissionen och frågade varför det inte står ”Den Heliga Skrift” i den nya Bibeln, som i tidigare Biblar. Svaret var: ”Det är helt korrekt att det inte står så eftersom denna nya Bibel är ett kulturdokument, som ska passa alla!” (Obs: Ordf. och vice ordf. i Bibelkommissionen för Bibel 2000 var Frimurare i högsta graderna!)

Vid invigningshögtiden då Bibel 2000 officiellt gavs ut, hade man fest med pomp och ståt, med representanter bl.a. från kyrkor och samfund. Man hade fler än ett glas på bordet, man sjöng inte ur psalmboken utan bordsvisor av Evert Taube m.fl. I det rika underhållningsprogrammet förekom bl.a. en spelad sketch för att ge exempel på hur Bibeln skulle kunna användas för barn. Två män läste då om när Jesus stod inför Pontius Pilatus, men man bytte ut namnen till Pelle Svanslös och Måns. ”Så är du dock en konung?” frågade Måns. Och Pelle Svanslös teg.....

När jag skulle göra en jämförelse mellan Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln, upptäckte jag att en del verser inte var översatta och saknades helt i Bibel 2000. Det lär vara ett 60-tal verser, som inte finns med i Bibel 2000.....


Många försvarar Bibel 2000 med att den har ett finare språk än Svenska Folkbibeln. Ja, visst kan det vara så , men det är väl innehållet som är det viktiga. Är det då en bättre översättning samtidigt som den inte avviker från sanningen, då är det ju helt klart bättre!

Men det som är farligt med Bibel 2000 är att detta ”kulturdokument” ifrågasätter profetiorna om Jesus och bortförklarar Hans gudom.....

Vid en ”Shalomkonferens” i Mullsjö undervisade bl.a. teol. dr. Göran Larsson från Jerusalem. Han hade Bibel 2000 och i början av undervisningen var allt okey. Men när han skulle läsa 1 Mos. 12:3 sa han: ”Det här stämmer inte med grundtexten, ge mej en annan Bibel!”
Det handlar om Abrahams kallelse och att i honom ”skall alla släkter på jorden bli välsignade”. Vilket är en profetia om Jesus. Men Bibel 2000 bortförklarar detta genom att säga att ”alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.”....

I Bibel 2000 stavas ”Satan” med stort S med motiveringen att det är ett personnamn, medan ”Anden” ofta stavas med litet a..... men Den Helige Ande är ju i högsta grad en person... Den Helige Ande som Hjälparen avpersonifieras i Bibel 2000. I stället för ”han” och ”honom” skriver Bibel 2000 ”den”, vilket hänvisar till en ”kraft” och inte till personen...

När man säger att Jesus är Gud, så diskrimineras Hans gudom genom att man skriver litet g och inte stort G... Se Joh. 1:18 + Rom. 9:5 + 1 Joh. 5:20 + Titus 2:13 + 2 Petr. 1:1....

Ps- 23 avslutas i Svenska Folkbibeln med de underbara orden: ”Och jag skall åter få bo i Herrens hus evinnerligen!” medan Bibel 2000 säger att ”Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever”....

Ordet ”frälsning” används endast 15 ggr i Bibel 2000, jämfört med 117 ggr i 1917 års översättning. Ordet ”frälst” finns inte med och ordet ”frälsta” bara 5 ggr...

Det finns mycket, mycket mer att ta fram men detta räcker som bevis för att Bibel 2000 är ett smygande bedrägeri både för kristna och för ofrälsta människor....

Av Evy Juneswed  ”Se till att du inte blir bedragen!”
**********************************************************


Upp. 22:18-19 ”För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.
19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.”

2 Petr. 1:20-21 ”Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 
21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.” (Svenska Folkbibeln)

Reflektion: Det som förklarar en hel del av denna, sannolikt medvetna förvanskning av Den Heliga Skrift, Guds Ord, är att det sitter frimurare i de högsta graderna, som ordföranden och vice ordföranden i Bibelkommissionen.
Bara detta är anmärkningsvärt eftersom frimurarna i de högsta graderna tillber lucifer som är satan själv, därför kan man ju räkna med att bibel 2000 i flera delar är påverkad av antikristliga andemakter som vill motverka att människor får ta del av det äkta, sanna och livsförvandlade evangeliet.

Hebr. 4:12 ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 
13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.” (Svenska Folkbibeln)

2 kommentarer:

Helene Marguerite Petersson sa...

Ja,vi må se till att vi inte blir bedragna...
I 2000-översättningen står det i PS:23 att Jesus bara förmår fylla vår bägare till brädden...

I 1917-översättningen står det att Han fyller så det flödar över och det är ju en väldigt stor skillnad!!!

Här tar man bort Jesu Gudomlighet och begränsar Honom i 2000-översättningen,,,neej, jag ger ingenting för den...

Hoppas du har/haft en fin och Välsignad Påskhögtid,kära Anna!!!
KRAAAM!!!

vdb sa...

Det är ju bra att vi har Svenska Folkbibeln och 1917 års översättning för dessa stämmer ju mer med grundtexten.
Ha det gott, Marguerite!