Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 11 mars 2011

"Frälsarkrans" och "Ljusbärare" har inget med Jesus att göra.

Många kyrkor och frikyrkor idag byter ut talet om Jesus, och korsets betydelse, mot newage-inspirerade företeelser, nya trender och substitut, som verkar bli viktigare än en levande relation med Jesus Kristus själv.
Artikel om "Frälsarkransen" från Bibelfocus:
I ”Frälsarkransen” är JAGET i centrum – man vänder sig inåt för att få mod och kraft att handla rätt.
Det talas inte om frälsning. ”Jag-pärlan” ges stort utrymme men däremot finns det ingen Jesuspärla.

Man kommer till Gud med sin bön, men inget om att man kommer till Honom genom Jesus, som är enda vägen till Gud.
”Frälsarkransen” tar också bl.a. upp om den heliga tystnadens välsignelse och att Guds fullkomlighetskrav är ouppnåeligt, men utövaren får inte veta Bibelns sanning:

”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” Joh 1:12

Radbandet har sina rötter i yogan och måste alltså vara uteslutet för en kristen! Jesus sa: ”Se till att ingen bedrar er!”

1 Kor. 1:17-21 ”Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.”
Världens visdom och korsets dårskap
Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare?* Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.”

"Ljusbärare"
Vi behöver inga ”ljusbärare” i våra kyrkor när Bibeln säger att det är Guds Ord som är våra fötters lykta och ett Ljus på vår stig!

Ps. 119:105: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”

Begreppet ljusbärare kommer sannolikt från den Babyloniska mystisismen där man hyllade elden och solen.
Den stora skillnaden mellan new age och kristendomen handlar om människans position.
New age gör gällande att människan är gudomlig och kan uppnå gudastatus av egen prestation, frälsa sig själv. Således blir Jesu försoningoffer obetydligt.
Kristendom lär att alla människor av nåd genom omvändelse, syndaförlåtelse och tro kan återupprätta den brutna relationen till Gud.

Joh 3.16 ” 16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”
Joh.14:6 ”Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Det som frimureriet bl.a. har gemensamt med New Age är att man tror att det finns ett gudomligt ljus, en ljusbärare, som står över alla olika messiasgestaler som dykt upp. Och man menar att denna gudomliga ljusbärare tagit sin boning i både Krishna, Buddha, Konfusius, Jesus och Muhammed. Därför spelar namnet på messiasgestalterna ingen roll, utan det är den gudomliga ljusbäraren man ytterst dyrkar, och för dem är det Lucifer, som betyder just ljusbärare.

Inom New Age kan ljusbäraren också ha namnet ”Maitreya”. Som kristna måste vi därför vara mycket försiktiga när någon pratar om ”ljuset, ljusets ängel” eller ”ljusbäraren”. Det är inte säkert det handlar om Jesus Kristus, för då kunde man ju säga hans namn rakt ut. Vi måste alltid fråga oss om man i det aktuella sammanhanget har den bekännelsen att Jesus själv är Kristus och Gud, för det gör den stora skillnaden.

Vi läser om detta i 
Joh.1 kap. 4:1-3 "Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen."

..vers 4-6: " Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande."

Evy Juneswed: Frälsarkransen har inte med frälsning att göra

2 kommentarer:

Urban Lundström sa...

Trist att denna falskhet har fått fäste i olika församlingar. Inte minst märks det här uppe i Västerbotten, där den falske profeten Lönnebo är född. Folk vallfärdar till "frälsarkrans-trädgård" och "frälsarkrans-café". Man ser upp till Lönnebo på ett förvånansvärt och mycket tragiskt sätt. Må Herren väcka människorna.

Anna sa...

Tack för din kommentar, Urban!
Du har så helt rätt, det är verkligen tragiskt att människor är så förblindade.