Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 31 december 2015

Profetia om tidens slut, av A. W. Tozer.Avgudadyrkan
Den kände bibelläraren A. W. TOZER skriver detta profetiska tal för över 50 år sedan.

”Låt mig nu gå utanför mitt mönster lite och profetera. Jag kan se en tid komma när många heliga som har fått sina ögon öppnade en gång av Anden kommer en efter en att överge det sanna ordets evangelium. Deras hus kommer att bli öde och det kommer att bli svårt att finna någon som har Anden kvar inom sig.

Jag hör Jesus säga:
– Matt. 23:37: ”Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.
38 Se, ert hus kommer att stå öde.”

När det här kommer i Kyrkan, så kommer de som ser och förstår att man har övergett evangeliet, att kallas för fanatiska dårar. Men tiden kommer då det blir ett sånt avfall från tron på det sanna evangeliet att det inte finns en enda kvar bland dem som är fylld av Gud.
Jag skulle själv vilja leva tillräckligt länge för att få se hur det här kommer att utvecklas. Jag ser en tid komma då heliga kvinnor och män, upplysta och uppfyllda av Den Helige Ande vandrar ut från den (organiserade) en gång evangeliska kyrkan. 
De formar sina egna grupper, de liksom formar en egen ark. De kommer att stiga på den när de stiger av det sjunkande skeppet och låter det gå under fylld av världslighet och smörja.”

Han sa att det skulle komma tider då människor skulle får svårt att hitta evangeliska kyrkor där de kunde tillbe i sanning. Världen skulle ta över kyrkan inifrån och genomsyra församlingarna och de skulle sjunka ner i djupet.

37 "Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte.
38 Nu ska ert hus lämnas öde.” 

**********************************

lördag 26 december 2015

Det är längesen du knäppte dina händer, av Curt & Roland

 
Tron på Guds Son

1 Joh. 5:1 ”Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom.
2 När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn.
3 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.
4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.
5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?
6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen.

Om en vecka startar NWO = Agenda 2030 = Antikrists rike!Den 1 januari 2016 börjar den Nya Världsordningen att gälla, som är Agenda 2030. 

Vad håller på att hända i världen just nu?

 
Citat: "FN har planer på att dela in jordens alla länder i tio regioner för att kunna etablera en ny världsregering - NWO (New World Order)!
Sluta med de där konspiratoriska idéerna nu! - säger du kanske, men jag vill ändå be dig lyssna och titta på nedanstående material så att Du själv kan bilda dig en uppfattning.

fredag 18 december 2015

Nyheter från Israel 2015-12-18

Judisk profetia från 1700 talet om Messias ankomst "När du hör att ryssarna har intagit staden Krim, ska du veta att Messias tid har börjat." År 1720 föddes den judiske rabbin Eliyahu i Vilnius, Rabbi Elijah ben Shlomo Zalman, mera känd som Gra, eller "Vilna Gaon". Han dog 1797.

Profetia om Messias ankomst Han blev känd redan som barn för att vara ett geni. Strax innan sin död frambar han denna profetia: "När du hör att ryssarna har intagit staden Krim, ska du veta att Messias tid har börjat, att hans steg har hörts.

måndag 14 december 2015

Ormens tre lögner, av Janne Ohlin

Källa"Jag tror att det är just de här sakerna ormen attackerade Eva med i Eden som gjorde att han själv kastades ut ur Eden i Hes 28. Han gjorde uppror mot ljuset och tog med sig de fallna änglarna (Demoner) och senare får han nu tillåtelse att pröva människan. För att försöka få henne att göra samma sak som han själv gjort emot Gud. 

Mot slutet av denna tidsålder kommer kulmen på hans attacker och de som gör sig ett med honom kallas för “de laglösa“. Det är de som dras med i “den laglöses” (2 Tess 2)  stora uppror mot Gud och slutdestinationen för dem är Eldsjön.
Matt. 25:41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.

Profetia om invandring och det tredje världskrigetProfetior om ett tredje världskrig.
Allvarlig profetia om vår tid mer aktuell än någonsin! 
Läs profetian längre ner på sidan
En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget och tiden som skulle föregå detta kriget. Den kände predikanten Emanuel Minos berättade på ett möte i Malmö om denna syn.

"Jag hade kallelse att besöka en dal i Norge som heter Valdres och det var statskyrkan som inbjöd mig. Jag besökte den ena lutherska kyrkan efter den andra och så kom jag till en i Valdres och där var det en gammal kvinna. Det var 1968, lägg märke till årtalet. Hon var 90 år den gången men fullständigt klar.

lördag 12 december 2015

Antikrist kommer som "mänsklighetens frälsare"Påven ledde en konferens i FN med Agenda 2030 som är en agenda för att kunna styra hela världen, där man vill att ALLA ska vara med och ALLA ska registreras. 
1 jan. 2016 ska detta börja träda i kraft. Ang. b.la. vilddjurets märke

Sverige har tyvärr utsetts till föregångsland bl.a. när det gäller det kontantlösa samhället.

TIDEN ÄR KORT! JESUS KOMMER SNART!!!  

Påvens talade också inför den amerikanska kongressen där han nu framträder som ”mänsklighetens frälsare” vilket tydligt avslöjar att han är antikrists företrädare som vill förföra  hela mänskligheten in i den Nya Världsordningen som är Antikrists rike.  


Citat från påvens tal inför den amerikanska kongressen:

Citat: ”Vi måste vara särskilt uppmärksamma på alla typer av fundamentalism, vare sig religiös eller någon annan typ. En delikat balans krävs. 
Men det finns en annan frestelse som vi särskilt måste skydda oss mot, den förenklade reduktionismen som ser bara gott eller ont, eller om man så vill, de rättfärdiga och syndare
Den moderna världen med så mycket öppna sår som påverkar så många av våra bröder och systrar kräver att vi konfronterar varje form av polarisering som skulle dela upp det i dessa två läger!” Slut på citat.

Här talar påven rakt emot Guds Heliga Ord!

fredag 11 december 2015

måndag 7 december 2015

Jag slipper sörja, av Lapp-Lisa

 
Fil.4:4 ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.
5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.
6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 

7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
8 För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. 

9 Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.”

fredag 4 december 2015

Den smala vägen, av Frank MangsFrank Mangs (1897-1994) Ett allvarligt budskap till svensk kristenhet.

”Det hände en ganska tidig morgon för en del år sedan. Utan att tända lampan drog jag upp rullgardinen och slog mig ned vid skrivbordet. Ute var det grådager. Egentligen tänkte jag inte på någonting. Utan fanns bara till och lyssnade till det stilla böneljudet från mitt väsens innersta. 

Då hände det. Helt plötsligt såg mitt inre öga en väg. Inte en körväg och inte heller en stig. Det var närmast någonting som liknande en bättre promenadväg på några meters bredd. Nej, det var ingen andesyn. Jag var inte i trans eller hänryckning, utan alldeles klarvaken. Och ändå såg jag vägen så tydligt och klart att jag närhelst jag vill alltjämt kan se hela bilden framför mig. Jag ser den just nu. 

Jag såg att vägen började vid en trång port och visste att den slutade i härlighetens värld. Men av det målet såg jag ingenting. Jag såg bara porten och början av vägen. Och längs vägens mitt låg en strimma av ljus, som tycktes komma från en ändlös ljuskälla av ett slag som jag aldrig skådat. På vägens båda sidor var det kolmörker.
Vägen hade inga diken och inga staket. Men gränsen utmärktes av det konturlösa område, som fanns där ljuset och mörkret möttes. 

Nyheter från Israel 2015-12-04

torsdag 3 december 2015

Manipulativa maktmänniskor i Guds församling drivs av mörkrets krafter!Reflektion: En mycket läsvärd artikel! Den som någon gång råkat ut för sådana människor känner mycket väl igen denna beskrivning! Maktmissbruk hör inte hemma i Guds församling, men ändå förekommer det tyvärr ganska ofta. Församlingen är enligt Bibeln, Kristi kropp här på jorden, där alla är lemmar varandra till tjänst och uppbyggnad! Rom. 12

Maktmissbruk
Citerat: "Makt en fråga om liv och död
RIL News vill belysa ämnet makt för att lyfta fram hur maktbegäret är avskyvärt för Bibelns Gud.
Gud visar i Bibeln, genom sin son Jesus, tydligt hur han själv avstod från att bruka sin enorma gudomlig makt. Genom att avstå från att bruka denna makt verkar han vilja visa någonting mycket viktigt, nämligen att man under inga omständigheter får använda övermakt på ett själviskt sätt.

Genom att avstå från makt visar Jesus på en motsatt attityd jämfört med hur hans fiende gärna gör med människor - Satan älskar att bruka makt. Att härska är en lockelse för en människa som behärskas av en satanisk anda och attityd. Kontrasten mellan människans fiende Satan och människans rätte Herre, dvs Jesus, blir mot denna bakgrund extrem - som dag och natt och ljus och mörker och som liv och död.

Vänliga sätt att härska
I förordet till boken skriver Birgit Karlsson att:
Särskilt plågsam är upptäckten att den generositet och omsorg som vissa  människor har så  lätt att utöva  inte sällan visar sig ha en mörk avigsida. Viljan och förmågan att ge och  ta hand om blir ett medel för att dominera och göra den mottagande beroende och ur stånd att hantera sitt liv.