Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 26 december 2015

Om en vecka startar NWO = Agenda 2030 = Antikrists rike!Den 1 januari 2016 börjar den Nya Världsordningen att gälla, som är Agenda 2030. 

Vad håller på att hända i världen just nu?

 
Citat: "FN har planer på att dela in jordens alla länder i tio regioner för att kunna etablera en ny världsregering - NWO (New World Order)!
Sluta med de där konspiratoriska idéerna nu! - säger du kanske, men jag vill ändå be dig lyssna och titta på nedanstående material så att Du själv kan bilda dig en uppfattning.

Materialet som här presenteras har jag hittat genom att "Googla" på internet. Den hela började med att jag såg en karta på FN´s tänkta regionindelning på www.elvorochjanne.se och sen utvecklade det sig till det som visas på denna sida.

Mycket av det som sägs är på engelska men jag hoppas att det inte ska ställa till med för stora bekymmer. Man behöver heller inte förstå alla detaljer som det berättas om (det gör inte jag heller) utan försök att få en helhetsbild - att komma så pass långt från skogen så att man inte bara ser enskilda träd utan ser själva skogen.

Att vi lever i den allra yttersta tiden framgår med all önskvärd tydlighet och det går i ett rasande tempo! Var stadigt rotade i Herren och bed om att få olja i lampan (Matt 25:1-13). När det blåser hårt gäller det att vara fast förankrad i det mest stabila som finns - Jesus Kristus (Ef 3:14-17 Joh 15:5 Matt 24:3-8). Min förhoppning är att Du ska få en liknande Aha-upplevelse som jag själv fick av denna information. Sök Herrens vägledning och vishet för att förstå skeendet i dagens värld (Ef 5:8-17). "

Matt 24:37 "Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 38 Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer."

Guds profetiska pussel (Janne Ohlin - elvorochjanne.se)

*******************************

2030 Agenda och Den Nya Världsordningen NWO – en sammanfattning.

Av Peter Krabbe 24 oktober, 2015  
 
Citat: ”De veckor som har gått efter FN:s offentliggörande av medlemsländernas undertecknande av 2030 Agenda i New York under de sista dagarna i september, har varit turbulenta för de flesta i världen som har möjlighet att följa händelseutvecklingen. 
I Sverige vet 90 % av befolkningen fortfarande inte vad Agendan är för något och media tiger som muren. Samtidigt gnäller svenskarna över det som sker i landet inför deras ögon och som framstår som obegripligt.

I USA har debatten pågått i höga vågor de senaste fem åren och mediakontrollörerna har fått lägga enorma belopp och ansträngningar för att tysta opinionen.”

Läs mer: >>> 
 
****************************

Källa 
Av Peter Krabbe
Här kommer dock det viktigaste:
Citat:
"I artikel 45 åläggs de nationella parlamenten att genom egen lagstiftning och budgetarbete arbeta för genomförandet av ”the effective implementation of our commitments”. 

De nationella regeringarna skall alltså vara direkt underställda FN:s överhöghet och kommer att kunna jämföras med en kommunstyrelse i fortsättningen. 

Detta betonas också i artikel 47, där det fastläggs att de nationella regeringarna har ansvaret för genomförandet av Agendan, medan övervakningen av att så sker skall utövas av FN:s generalförsamling genom Det Högsta Politiska Rådet (The High Level Political Forum) och något man kallar ”The Economic and Social Council”. 

Är det någon som känner kalla kårar utefter ryggraden?”


************************************

 
UR INNEHÅLLET:  "I Jesuiteden ger Jesuiterna ett löfte om, att de skall inleda krig och omvälvningar samt bruka alla medel, för att bryta ned protestantismen och de självständiga nationerna. (Se videon på www.endtime.net som heter Pave Frans i Vatikanet – en Jesuit.) 

Vi upplever denna strategi både i Afghanistan, Irak, Syrien, m.fl. länder. Bibeln uppenbarar alltså, att Katolska Kyrkan orsakat all blodsutgjutelse på jorden. De gömmer sig bakom andra, för att förverkliga sina mål. 

Nu gör de sammalunda genom FN, och vi kommer snart att se, vilka straff och blodbad denna Agenda 2030 skall medföra i en när framtid! Men för oss är det viktigt, att vi nu ödmjukar oss inför Gud, erkänner vår synd och lägger våra liv i Herrens händer. Vi måste ha ett rent hjärta och sinne, så att Gud kan vara med oss på ett helt speciellt sätt under dessa avslutande händelser. 

Dessa globala makthavare tror, att de skall förvandla vårt klot efter sitt mönster. Men de tar grundligt fel. De räknar inte med Gud, som vakar över det hela. Vi har denna uppenbarelse från Danielsboken, som berättar hus det kommer att gå till slut: «Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. 
Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv[t] skall det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. 
Den store Guden har nu uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden». – Daniels boken  2:44-45. Läs om Vatikanen och jesuiterna! "

http://varstundisverige.blogspot.se/2015/09/fns-agenda-2030-slaveri-elitens-plan.html

http://www.bakom-kulisserna.biz/news/a2030-agenda-denna-manad-lanserar-fn-len-plan-for-en-ny-varldsordning-med-hjalp-av-paven/

http://gospel.jesuslever.eu/agenda-2030-jag-tror-jesus-kommer-ater-langt-innan-dess/


2 kommentarer:

Maria sa...

Hej, det är så otroligt att världen är som den är, jag är så tacksam att Jesus lever.Spännande tider väntar, javisst, det är otroligt det med. Och Jesus skall komma tillbaka, Det är det största och bästa och underbart!Tiden är kort.
/Maria

vdb sa...

Tack Maria, för din kommentar!
Ja, tiden är verkligen kort men i tron på Jesus har vi det bästa framför oss!
Gott nytt år önskar jag dig!
/Anna