Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 26 september 2013

söndag 22 september 2013

De kristna martyrernas antal växer där islams antikristliga härar drar fram.

Stefanos stenas
72människor har dödats och över hundra skadats i en självmordsattack mot en kyrka i pakistanska staden Peshawar.
SvD 22 september 2013 kl 16:04

Dessa fruktansvärda terrordåd som händer i vår omvärld, borde väcka politikerna från deras godtrogenhet vad det gäller hotet från radikala islamister och deras våldsideologi och förföljelse av kristna och andra oliktänkande. 
Många politiker ser bara det som de vill, eller väljer att se, verkar det som.

Citat: ”- Vi kommer att fortsätta våra attacker mot ickemuslimer på pakistansk mark, säger gruppens talesman Ahmed Marwat.
- De är islams fiender, därför attackerar vi dem.”

Citat: ”Det är inte den första attacken i Pakistan mot kristna men aldrig i modern tid har dödstalen varit så höga, skriver AFP. Det ökande religiösa våldet är en strategi utifrån en extrem jihadistisk ideologi och målet är att sprida skräck, säger Rumi.”

Var och en skall pröva sina egna gärningar!

Ps. 139:23 ”Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar.
24 Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.”

Ords. 17:3 Degeln prövar silvret och ugnen guldet, HERREN prövar hjärtan.
4 En ond människa lyssnar till onda tungor, en lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt tal.”

Klag. 3:40 ”Låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem, låt oss vända om till HERREN!”

Rom. 12:2 ”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. ”

1 Kor. 3:16 ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?
17 Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.”

Gal. 6:2 ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv.
4 Var och en skall pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra.”

Våra gärningar visar vilken herre vi tillhör.
Den som älskar lögn mer än sanning har lögnens fader till sin herre.

Einar Ekberg: "Mitt hem bortom bergen!"1. 
Jag är så nöjd här med bara en hydda
fast guld och silver ej blivit min del
i himlastaden jag ska få än bättre med
silvermurar och guldpanel

Kör:
Jag har en boning där strax bortom bergen
i livets land där vi åldras ej mer
där finns ej tårar allt i fullkomling strålar
ett härligt land där ej solen går ner

"Storebror ser dig", av Per Danielsson.

ANGELÄGET Publicerad: 2013-08-08 16:57


Citat: "Bibeln talar om att Gud känner varje människas innersta tankar. Det uppfattar många som hotfullt. Men han har denna kunskap som vår Skapare utifrån ett kärleksperspektiv, där han vill utveckla en personlig relation med var och en av oss, därför att han vill oss alla väl. 

Ändå kan vi välja gemenskap med honom eller att vända honom ryggen. Den valmöjligheten erbjuder inte en diktaturstat eller maktfullkomliga ”demokratiska” politiker. Det finns en oerhörd trygghet i att vara känd av någon, som enbart älskar mig och vill mig väl.

Men behöver jag då frukta alla dessa avlyssningssystem? Egentligen inte, även om de för tillfället kan framstå som skrämmande. 

Aposteln Paulus ord i Romarbrevet 8:31-39 att för oss som vill tillhöra Gud kan absolut ingenting skilja oss från Guds kärlek. Eller Jesus ord i Johannes 10:27-29 att vi är innesluta i Fadershanden och ingen kan rycka oss ur den. 

Det är för mig trygghet och vila, som vida överglänser de mest raffinerade politiska eller militära övervakningssystem.

lördag 21 september 2013

Kommer Livets Ord att konvertera till katolicismen?

Mariadyrkan?
Trosrörelsen på väg att bli katolsk?

Det finns tecken sen lång tid tillbaka, som tyder på att trosrörelsen dras mot en konvertering till katolicismen och blir en del i det interreligiösa samhället som är kännetecknande för den tid vi lever i nu.
Alla religioner kommer i den sista tiden att samlas under ett och samma tak som en förberedelse inför Antikrists framträdande.

Frågan är om alla trosrörelsens församlingar kommer tillåta sig att dras med i denna förändring.
I denna tid gäller det mer än någonsin att inte följa minsta motståndets lag utan vara noga med att stå för vad Guds Ord säger, även om det kanske kan kosta en del uppoffringar och vänskapsrelationer.fredag 20 september 2013

The Blood Will Never Lose Its Power!The blood that Jesus shed for me,
way back on Calvary,
the blood that gives me strength from day to day,
it will never lose its power.

Profeten Jesaja skriver om en stor hemsökelse som ska komma över jorden före Jesu tillkommelse.

Den stora hemsökelsen över jorden
Jes. 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare.
2 Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen. 

3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta.
4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar.
5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 

lördag 14 september 2013

Bön om läkedom för landet! 2 Krön. 7:14If my people will humble themselves,
humble themselves and pray,
if they seek my face and humble themselves
and turn from the wicked ways;
I will hear from heaven and forgive their sin,
I will hear from heaven and heal their land.

He Will Carry You!

Underbar sång!

He will carry you, 
He will carry you;
bring your burdens to the Lord, 
He will carry you.
Cast your cares on Him, 
He cares for you;
put your trust in Him, 
He's faithful and true;

bring your burdens to the Lord, 
He will carry you. 

Psalm 55:23 "Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla."

torsdag 12 september 2013

onsdag 11 september 2013

Den som litar till Herren får ny kraft och nya vingfjädrar som örnen...


De som litar till Herren får ny kraft!

Herren är en evig Gud
han har skapat hela jorden
Vem ser djupet av hans vishet?
Han blir inte trött
han vacklar inte
Han ger den trötte kraft
den svage får ny styrka

Unga män kan bli trötta och matta
ynglingar kan falla
Men de som litar till Herren får ny kraft
de får vingar som örnen

De som litar till Herren får ny kraft...


söndag 8 september 2013

Herren vår Gud går framför oss och strider för oss som är hans barn!

5 Mos. 1:29 ”Då svarade jag (Herren) er: "Ni skall inte bli förskräckta och inte vara rädda för dem.
30 HERREN, er Gud, som går framför er, skall själv strida för er, alldeles som han gjorde för er i Egypten, inför era ögon,
31 och i öknen där du såg hur HERREN, din Gud, bar dig, så som en man bär sin son, hela den väg ni vandrade tills ni kom till denna plats."
32 Men trots detta trodde ni inte på HERREN, er Gud,
33 som gick framför er på vägen för att utse lägerplatser åt er - om natten i eld för att visa den väg ni skulle gå och om dagen i molnskyn.”

Herren vår Gud går framför oss och strider för oss, som är hans barn.
Mitt i det ökenland som många kristna upplever i dag, när avfallet bland Guds folk blivit så stort att det är svårt att finna den sanna kristna gemenskapen, så går Herren Gud själv framför oss och strider för oss. Han bär oss genom de trånga passagen när vi inte orkar själva längre.
Han går med oss genom ökenvandringen.

torsdag 5 september 2013

onsdag 4 september 2013

Reinfeldts och Obamas gemensamma agenda, islamiseringen av Sverige?

Den islamvänliga regeringsmakten i vårt land kan mycket väl vara en bidragande orsak till att Obama beslutat sig för att besöka Sverige.
Då Obama själv stöder det Muslimska Brödraskapet så är han naturligtvis angelägen om att uppmuntra och påskynda islamiseringen i de länder där han tror sig ha en chans att vinna gehör. 
Detta bådar inte gott för Sverige!