Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 14 september 2013

He Will Carry You!

Underbar sång!

He will carry you, 
He will carry you;
bring your burdens to the Lord, 
He will carry you.
Cast your cares on Him, 
He cares for you;
put your trust in Him, 
He's faithful and true;

bring your burdens to the Lord, 
He will carry you. 

Psalm 55:23 "Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla."Matt.11: 25 ”Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.

26 Ja, Fader, detta var din goda vilja.
27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. 

28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.
29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.
30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Inga kommentarer: