Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 31 mars 2013

Min Jesus lever!Min Jesus lever
1. Gud sänt sin Son, hans namn är Jesus.
Han kom till oss, med en kärlek ren.
Han gav sitt liv för att ge oss frälsning,
Hans tomma grav den visar att han lever än.

Kör: Min Jesus lever, därför vill jag leva,
Min Jesus lever, därför är jag trygg.
Jag säkert vet, att han mig leder,
Mitt liv är värt att leva för han älskar mig!

Korset - mer än en symbol.

Källa: Hemmets Vän
Debatt Publicerad: 2013-03-28 15:23
Citat:"...den protestantiska arbetsetiken, som enligt Max Weber lade grunden till kapitalismen, till investerings- och tillväxtvilja (jämför Jesu liknelse om talenterna).

Den kristna idétraditionen har på en rad sätt skapat grunden för de nordiska välfärdssamhällena. Det finns skäl till varför World Economic Forum’s jämlikhetsrapport har de nordiska länderna i topposition.
Korsen på flaggorna är mer avslöjande är många anar."

Kjell O. Lejon Teologie doktor, filosofie doktor, professor i religionsvetenskap
Tuve Skånberg, Teologie doktor, riksdagsledamot (KD)

Sven Nilsson: "Kristenhetens allvarligaste problem"

Källa: Hemmets Vän
Debatt Publicerad: 2013-02-28 16:54

Citat: "Ett dynamiskt församlingsliv handlar om att processa Guds ord genom en ”andesmord” förkunnelse. Pastorns ansvar som Ordets tjänare är att hålla församlingen kvar i det ord Gud ger för varje särskild tid till dess att det blir mottaget och bär frukt i erfarenhet och trons lydnad.

Idag finns det få mötesplatser mellan Ordet och församlingen som ger tillräcklig kontinuitet för att Ordet skall få tid att verka. Ämnena växlar från den ena gudstjänsten till den andra, vilket leder till ett ytligt förhållningssätt där man inte förväntar sig mer än ett andaktsmoment. Predikan måste vara något mer än teologiska föreläsningar eller sporadiska betraktelser. Predikan är till sin natur en proklamation av Ordet med anspråk på åhörarna, inte en filosofisk betraktelse av en viss text.

Sveriges statskassa på väg att ta slut?

Tom statskassa hotar efter valet 
Publicerad 2013-03-27 17:24
Källa: Dagens Industri
"Det kan mycket snart vara slut på de skattesänkningar och satsningar som regeringen presentat i budget efter budget de senaste åren. Vinnarna efter valet 2014 löper stor risk att i stället behöva komma med bistra besked.

fredag 29 mars 2013

måndag 25 mars 2013

Endast den Helige Ande kan överbevisa en människa om behovet av att bli frälst!

Guds eld brinner i Sverige
Av Sven Nilsson
Publicerad: 2013-03-21 17:13
Källa: Hemmets Vän
Citat: ”Vi måste ha respekt för att endast den helige Ande kan överbevisa en människa om behovet av att bli frälst. En bedjande församling, driven av Jesu kärlek till de förlorade förlöser alltid Guds närvaro.

Vi är inne i ett kritiskt skede i Sverige just nu. Så mycket står på spel. Vi vet att Gud vill folkväckelse i Sverige. Han har talat, hans eld brinner, han vill! – Men vill vi?

lördag 23 mars 2013

Från Birger Claessons bok: "Dom över Sverige"

Från Birger Claessons bok
DOM över Sverige
Källa: http://www.algonet.se/~allan-sv/UPPENB.HTM 
"Jag brukar bedja till Gud mellan fyra på morgonen och klockan sex. Sedan går jag till vila en stund igen och det har blivit en vana. Jag vaknar utan vidare på morgnarna och just när jag hade legat vaken en stund vid fyratiden den tolvte december (1950) och var färdig att stiga upp, fick jag se en stor, vit gestalt. När jag fick se den komma emot mig, blev jag förskräckt och skälvde till i hela kroppen. Jag var nämligen i fullt vaket tillstånd. Men då hörde jag honom säga:

— Frukta icke! Du är högt benådad mitt i din andliga fattigdom. Och jag vill visa dig, vad som skall ske med Nordens folk den sista tiden i denna nådeshushållning.

Så fick jag se och höra följande:

torsdag 21 mars 2013

Bileam var både profet och trollkarl.

(Bibelställen och citerade förklaringar är hämtade ur Handbok för Livet)
Berättelsen om Bileam återfinns i 4 Mos. kap. 22-24
Bileam och den
talande åsnan
Vad kan vi lära av berättelsen om Bileam?

Berättelsen om Bileam är intressant även för vår tid. Gud använde Bileam till att profetera välsignelse över Israel, trots att Bileam var en trollkarl. Bileam hade en delad håg där betydelsen av makt och pengar hade en starkare dragningskraft på honom än vad Gud hade.

Det visar att Gud har full kontroll över både onda och goda och han använder vem han vill och när han vill.

Citat ur förklaring: ”Det är lätt att förstå att israeliterna blev vilseledda. Bileam tycktes alltid ha de rätta orden och det rätta förhållningssättet – åtminstone till att börja med. Inte förrän Bileam hade orsakat stor skada i deras personliga liv och för hela nationen insåg man att han drevs av sin girighet, att han använde sig av spådomskonst och att han var indragen i hedniska religiösa riter.
Vi måste noga pröva både ord och handling hos den som erbjuder andlig hjälp.”

Nyheter från Israel 2013-03-21Demokratiperspektiv måste till i palestinabiståndet

måndag 18 mars 2013

Europas ledare säljer sina länder till islam.

Våra köpta politiker
Källa: Jihad i Malmö
Publicerad 17 mars
"Européerna ser förbryllade på när deras ledare säljer ut sina länder till islam.
De undrar varför det händer.

Men kanske är det inte någon större hemlighet. Deras politiker är köpta..."söndag 17 mars 2013

Det kräver mod att gå mot strömmen

Vara i minoritet kräver mod
Källa: Världen i dag.
Av Berit Simonsson
Publicerad: 2013-03-15 00:03
Mycket bra skrivet av Berit Simonsson!

Citat: "Att tycka som de flesta andra tycker, det man "ska tycka" i dag, till det behövs inget mod. Men det kan fresta på för många att i fikarummet på arbetsplatsen, eller på skolgården, eller i församlingens arbetslag, eller på debattsidorna, hävda en avvikande uppfattning mot de flesta andra. En smidig och diplomatisk hållning är: "Jag säger inget, så har jag inget sagt!"

Påven, Maria och jesuitorden

Avstod att vittna i tortyrrättegångar
Publicerad 14 mars 2013
Källa: SvD
"Den nye påven Franciskus är ett uppskattat val, men kritik har riktats mot honom för hans agerande under juntans skräckvälde i Argentina."

Citat: "Bergoglio avstod två gånger från att vittna i rättegångar som handlade om tortyr, mord och kidnappade barn, en rätt han besatt under argentinsk lag. När han till slut vittnade 2010 var hans svar intetsägande, säger Myriam Bergman, advokat för mänskliga rättigheter, till AP. Enligt henne bevisade Bergoglios uttalande att den katolska kyrkan var medveten om vad diktaturen gjorde och stödde den offentligt."

fredag 15 mars 2013

Tältmöte: "När jag mitt liv åt Jesus gav"1. När jag mitt liv åt Jesus gav
min synd försvann i nådens hav
min själ blev frälst, mitt hjärta fylldes utav fröjd
Det blev förvandling underbar
ty jag som förr på bördor bar
blev löst och fri och kunde sjunga glad och nöjd.

Kör: /:Halleluja, halleluja, min synd försvann i nådens hav vid Golgata:/

Den svenska vården befinner sig i kris!

Törs man bli gammal?
av Bert Stålhammar
Debatt Publicerad 2013-03-14 16:33
Citat: ”Att sjukvården liksom äldrevården befinner sig i en katastrofal kris är väl känt bland alla medborgare som försökt få träffa en doktor eller suttit hela dagar på akuten. Varje dag rapporteras om stora brister när det gäller tillgången på personal, felbehandlingar, överbeläggningar och utarbetade sjuksköterskor som säger upp sig. Stafettläkare lär finnas på vårdcentralerna ibland och på vårdavdelningarna tvingas sjuksköterskor ofta utföra uppgifter som städning och mathantering.

SVT:s partisympatier ett demokratiskt problem

SVT:s partisympatier skiljer sig extremt från allmänhetens.
Källa: Politikfakta
Det är ett demokratiskt problem, enligt Kent Asp, professor vid Göteborgs Universitet.

"52 procent av journalisterna på Sveriges Television sympatiserar med miljöpartiet. Vänsterpartiet har också en starkare ställning i public service än i dagspressen."

***************************
Journalistkårens partisympatier
Citat: "Journalister är en yrkesgrupp med makt. Det är ett skäl till varför det både ur ett vetenskapligt och i ett samhällsperspektiv är av intresse att undersöka journalisternas partisympatier. Den politiska hemvisten utgör ett grundläggande inslag i beskrivningen av den svenska journalistkåren.

torsdag 14 mars 2013

torsdag 7 mars 2013

Nyheter från Israel 2013-03-07

Jan Tullberg om Migrationspolitiken

Svensk invandring i ett globalt sammanhang
Publicerad: 2013-02-28 19:02
Av Jan Tullberg, docent i ekonomi
Citat: Många politiker och journalister påstår att invandringen till Sverige drivs av en vilja att hjälpa flyktingar. Men kräver gängse hövligheten att man okritisk accepterar vad människor påstår om sina avsikter? Min uppfattning är att man bör se på beteendet och utifrån den observationen dra slutsatser om vad politiken faktiskt prioriterar. Man behöver inte vara cyniker för att misstänka att politiker gör en sak, men kallar det för något helt annat."

fredag 1 mars 2013

Pelle & Evie, "Vart leder vägen?"Herre ofta jag undrar
Vart leder den vägen du mig för
Stundom syns allt så dunkelt
Min egen väg du omintet gör

Kör
Tro, tro blott mitt barn
Jag är med var dag