Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 31 mars 2013

Korset - mer än en symbol.

Källa: Hemmets Vän
Debatt Publicerad: 2013-03-28 15:23
Citat:"...den protestantiska arbetsetiken, som enligt Max Weber lade grunden till kapitalismen, till investerings- och tillväxtvilja (jämför Jesu liknelse om talenterna).

Den kristna idétraditionen har på en rad sätt skapat grunden för de nordiska välfärdssamhällena. Det finns skäl till varför World Economic Forum’s jämlikhetsrapport har de nordiska länderna i topposition.
Korsen på flaggorna är mer avslöjande är många anar."

Kjell O. Lejon Teologie doktor, filosofie doktor, professor i religionsvetenskap
Tuve Skånberg, Teologie doktor, riksdagsledamot (KD)

Inga kommentarer: