Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 28 juni 2010

Klippa du som brast för mig, Lapp-Lisa.Psalm 18:2-4 "Herre, vad jag älskar dig, för du har gjort mig stark!
Herren är min borg, och i den är jag trygg. Ingen kan förfölja mig in i den och döda mig.
Herren är min klippa, där jag kan gömma mig. Han är min Frälsare, ett berg där ingen kan nå mig, ett torn där jag är säker.
Han är min sköld, min kraft och min styrka. När jag ropar till honom om hjälp, då vet jag att han räddar mig från alla mina fiender.
Därför prisar jag dig, Herre!"

(Handbok för Livet)

måndag 21 juni 2010

How Great Thou Art!Psalm 66: 1-12 "Höj jubel till Gud, alla länder! Lovsjung hans namns ära, ge honom ära och pris.
Säg till Gud: Hur förunderliga är ej dina gärningar! Så stor är din makt att dina fiender kryper för dig. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn. Sela.

Kom och se vad Gud har gjort, gärningar som väcker förundran bland människors barn.
Han förvandlade havet till torrt land, de gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom.
Genom sin makt härskar han för evigt, hans ögon ger akt på hednafolken. De upproriska skall inte kunna resa sig. Sela.

Prisa, ni folk, vår Gud, låt hans lov ljuda högt, ty han har givit vår själ liv, han har inte låtit vår fot vackla. Väl prövade du oss, Gud, du luttrade oss som silver luttras.
Du lät oss fastna i nätet, du lade en tung börda på vår rygg.
Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten.
Men du förde oss ut och gav oss överflöd."

torsdag 17 juni 2010

Se till att ingen förvillar er!

Matt 3:11 ”Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.”

Mark 16:16 ”Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.”

2 Tim. 4:3-5 ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.”
********************************

Vill här dela ett mycket allvarligt budskap av evangelist Roger Larsson. Se länken.
mms://stream.bahnhof.net/livetsord/Onsdag/Sve/WednesdayRL0804231900_sv.asf 

********************************

tisdag 15 juni 2010

If we newer meet again.Hebr.11:13-16 "I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat.
Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden.
De som talar så visar därmed att de söker ett hemland.
Om de hade menat det land som de gått ut ifrån, hade de tillfälle att vända tillbaka dit.
Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska.
Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem."

lördag 12 juni 2010

Dikt: Herre, Du bär mig på solskenets vingar.Herre, Du bär mig på solskenets vingar
genom hotfull mörknande sky,
Din kärlek den värmer, och liv till mig bringar
den ljusnande morgon skall gry.

Din ljuvlighets mättnad omsluter min själ,
och glädjen nu fyller mitt hjärta,
Du helar det brustna och gör allting väl,
befriar från sorg och från smärta.

Allt blir så stilla, all oro den viker,
Du ger mig ny kraft och vingar som bär,
Din kärlek är trofast, Du aldrig mig sviker
Min Fader i himlen, Du är mig så kär.

/Anna

fredag 11 juni 2010

All to Jesus I Surrender! (Video)Psalm 32

Vilken lycka för dem som fått sin skuld förlåten! Vilken glädje när synderna plånas ut! Vilken befrielse det blir för dem som har bekänt sina synder och fått dem utplånade av Gud.

Det fanns en period i mitt liv, när jag ville hålla det hemligt vilken syndare jag var. Men min oärlighet gjorde mig olycklig, och varje dag blev en missräkning.

Både dag och natt straffade du mig. Min livskraft torkade upp som vatten en varm sommardag.

Till slut bekände jag alla mina synder för dig. Jag ville inte längre tiga med allt orätt jag gjort. Jag sa för mig själv: "Jag ska bekänna allt inför Herren."Och du förlät mig verkligen, och all min skuld försvann.

Därför ska alla som tror bekänna sina synder inför Gud, medan det ännu är tid att få förlåtelse. Då kommer domen inte att drabba dem.

torsdag 10 juni 2010

Bröderna Gardells attacker, både mot Israel och Guds församling!

Det finns ett starkt samband mellan Israel och Guds Församling, då frälsningen kommer från judarna och Jesus själv var jude.

Israel och den Levande Gudens församling är ju två ting som ligger mycket nära Guds eget hjärta, så därför är de också två områden som fienden riktar in sig särskilt mycket på, och nu verkar det som just dessa bröderna Gardell medvetet har gått in för att gå fiendens (satans) ärenden, och attackera var sitt av dessa områden.

onsdag 9 juni 2010

När Herren Gud räddar sitt folk, Israels barn, från deras fiender!Hebr. 11:29 ”I tron gick folket genom Röda havet som på torr mark, men när egyptierna försökte, dränktes de.”

Befrielse ur fångenskapen
Jer. 16:14-15 ”Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: "Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land", utan: "Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem." Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder.”

Turkiets överdrivna fördömanden av Israel.

Här kommer ett utdrag ur nyhetsbrev från Dick Haas :
Den amerikanske krönikören Charles Krauthammer är en av tidningen Washington Posts mest provokativa och välinformerade krönikörer. Åsiktsmässigt och i stilen har han knappast någon motsvarighet i Sverige eller Norge eller i något annat nordiskt land, för den delen. Bara en sån sak!
Häromdagen skrev han:

tisdag 8 juni 2010

Ulf Nilson: De var ute för att skada och skandalisera Israel!

http://www.expressen.se/Nyheter/1.2016309/ulf-nilson-de-var-ute-for-att-skada-och-skandalisera-israel 

Mycket bra artikel, skriven av Ulf Nilson! Läs den gärna!
All heder åt Ulf Nilson som har modet och viljan att vara en sanningssägare, och inte av feghet stämma in i alla lögnhalsars högljudda hatpropaganda!

måndag 7 juni 2010

Dessa israeliska varor finns att köpa i svenska butiker, för att stödja Israel!

Läste ett inlägg från Vakna Sverige om att handla israeliskt. Här kommer fler förslag på israeliska varor som finns att köpa i svenska butiker.
Gud har all makt att förvandla förbannelser till välsignelser för sitt folk!

 5 Mos. 23:5 ”Men HERREN, din Gud, ville inte lyssna på Bileam, utan HERREN, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty HERREN, din Gud, älskade dig.”

Softly and Tenderly Jesus Is Calling!Ps 14:2
HERREN blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud.

Jes 55:6
Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.

söndag 6 juni 2010

Bed för Sverige!

Den som beder han får står det skrivet! 

Läkedom åt landet!

2 Krön. 7:14 ”…men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.
15 Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats.”

Nationaldagsönskan för Sverige! Låt Ditt rike komma Gud, och låt Din vilja ske i detta land!

 ...men (om) mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats.
2 Krön 7:14-15

Detta valår, då politiker tävlar med varandra för att kunna presentera förslag som drar väljare, kommer här några förslag som tveklöst skulle gagna vårt land!
*Återinför kristendomen som huvudreligion i vårt land med kristendomsundervisning i skolorna!
*Prioritera tio Guds bud som rättesnöret att leva efter!
*Värna om full frihet att predika Guds Ord ur HELA bibeln! Vi behöver allt Guds Ord!
*Ta krafttag mot antisemitismen!
*Återinför bibelns syn på äktenskapet, att det bara är till mellan man och kvinna!
*Verka för en betydligt mer restriktiv abortlag, till försvar för det ofödda barnet och dess rätt att leva!
*Det förnämsta budet: Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta...och din nästa som dig själv....

5 Mos. 6:5-9  "Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar."

Matt. 22:36-40  "Mästare, vilket är det största budet i lagen?" Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."

lördag 5 juni 2010

För Gud är ingenting omöjligt!

http://kellporten.wordpress.com/2010/06/05/aterblicken-gud-ar-stor-och-gud-gor-under/

Tog mig friheten att kopiera länken från Källporten  här ovan. Just det budskapet passar väldigt bra i den här tiden.
Gud har en plan för Sverige och vi behöver be som aldrig förr att Guds vilja ska ske i detta land!
Med tanke på allt ont som sker i dag, i Sverige och världen, så kan det vara lätt att gripas av fruktan. Men vi har en stor Gud, som är större än allt annat vi ser omkring oss. Han har all makt att göra allt vad Han vill, och Han kan förändra varje situation, hur omöjligt det än ser ut!
Det är så viktigt att inte stirra sig blind på på de höga vågorna, som verkar så hotfulla, utan att istället lyfta vår blick och se på Jesus. Det är bara där vi finner friden och tryggheten, i förtröstan på Honom.
Endast hos Jesus har vi vår framtid och vårt hopp, endast Han är vår fasta klippa, i medgång såväl som motgång!

Vad är din dolda agenda, Carl Bildt? Varför så hatisk till judar?

http://www.aftonbladet.se/ledare/article7248085.ab

Carl Bildt visar mer och mer sitt rätta ansikte, tillsammans med Wanja Lundby-Wedin.
Man känner bara iskalla vindar blåsa, från svunnen nazi-tid, när man läser vad han står för.

fredag 4 juni 2010

Lögnens budbärare hyllas som nationens hjältar i Sverige!

Det är beklämmande att läsa om svensk medias otroligt partiska nyhetsrapportering, angående Ship to Gaza-affären. Trots att Israel kan lägga fram ett tydligt bevismaterial, så är det som att man redan bestämt sig för, att det gäller att med alla medel tysta ner, eller helt bortförklara Israels version av det som hände. Det sorgligaste är, att även stora delar av regeringen, tveklöst stämmer in i all denna lögnpropaganda och fientlighet, som riktas mot Israel.
Lögnerna bara hopar sig på varann, och man vill överhuvudtaget inte höra sanningen, p.g.a. att den skulle vara till fördel för Israel. Sverige kommer med stor sannolikhet ganska högt upp på listan över de länder som är mest antisemitiska, i världen. Det finns inga gränser längre för hur man helt tar parti för Hamas och övriga israelhatare. Känner sorg och skam å Sveriges vägnar, som mer och mer liknar ett naziland.

Ur profeten Jesaja kapitel 59 kan vi läsa följande:

Jes. 59: 3-4 ”Ty era händer är fläckade av blod, era fingrar av missgärning.
Era läppar talar lögn, er tunga bär fram orättfärdighet.
Ingen åberopar rättfärdighet, ingen dömer med sanning.
På tomhet förtröstar de och talar lögn,
de går havande med olycka och föder fördärv.”

Jes. 59: 7-8 ”Deras fötter hastar till det som är ont,
de är snara att utgjuta oskyldigt blod.
Deras tankar är fördärvets tankar, förödelse och förstöring råder på deras vägar.
Fridens väg känner de inte, rätten följer inte i deras spår.
De går krokiga stigar, ingen som går på dem vet vad frid är.”

Jes. 59:14-16 ”Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta,
ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram.
Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad.
Detta såg HERREN, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns.
Han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in.”

Lögnens fader.

Joh. 8:44 ”Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.”

torsdag 3 juni 2010

Om inte Herren bygger sin församling är all verksamhet förgäves.

Det hjälper inte att en församling sätter höga betyg på sig själva, mänskligt upphöjande, prestationer och ambitioner har inget värde, om Herrens välsignelse uteblir.
Ps. 127:1 ”Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves.”

Det hjälper inte med fina kyrkor och inte heller med högt medlemsantal, om inte församlingen lever i renhet, lydnad till Guds Ord, överlåtelse till den Helige Ande och är fylld med Guds kärlek och barmhärtighet, som genererar en sann Andens enhet.

Det hjälper inte med massor av verksamhet, om inte verksamheten är inspirerad av den Helige Ande. Jesus Kristus själv är grunden för församlingen.

Det hjälper inte att dra in främmande eld (New Age, främmande religioner o.dyl.) för att locka människor till kyrkan. Församlingen ska lysa som Guds ljus i världen. Ljus och mörker har inget med varandra att göra. Den Helige Ande kan inte verka tillsammans med andra, främmande andar. Vi behöver vara på vår vakt mot alla tveksamma ”gråzoner av nyandlighet” som nu släpps in i våra församlingar.
Hes 5:11 ”Så sant jag lever, säger Herren, HERREN: Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig. Jag skall inte visa skonsamhet eller medlidande.”
Jona 2:9 ”De som håller sig till fåfängliga avgudar överger den nåd de fått.”
2 Kor 6:16 ”Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.”
1 Joh. 1:5-7 ”Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.”
1Joh. 5:21”Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.”

Det hjälper inte med goda talare och snillrika skämt, om inte talaren är ledd av Guds Helige Ande, utan bara talar utifrån sitt eget.
Ja, listan kan göras lång men när allting är på plats, så som Gud vill i en församling, då kan allting hända för då är församlingen ett mäktigt vapen mot ondskans välde i världen.
Matt 16:18 ”Jag (Jesus) säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa (= på den tro och bekännelse som Petrus uttalar) skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.”
Ef. 2:20-22 ”Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.”

onsdag 2 juni 2010

Sanningen om svenska Palestinagruppernas dolda agenda.

Läs sanningen om Ship to Gaza och svenska Palestina grupperna. Direkt från Israel!

http://news.dickhaas.com/news_main.pl?1712


...fortsättning ...."Carl Bildt som simpel knegare."

http://news.dickhaas.com/news_main.pl?1713

Bildbevis från israeliska arme`n har nu släppts, som bekräftar Israels version.

  http://news.dickhaas.com/news_main.pl?1714

tisdag 1 juni 2010

Tänk när släkt och vänner, alla mötas där. På den gyllne stranden, skiljas aldrig mer!Människosonens återkomst
Matt. 24:29-51 "Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.  Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.