Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

måndag 24 maj 2010

Gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, men idag hjälper Herren!

Återigen har vi fått en ny dag med nya möjligheter.
Det som var igår är historia, och oavsett vad som har varit, så räcker Guds oändliga nåd till att hjälpa oss att kunna lämna allt det gamla bakom, leva i nuet och lägga vår framtid tryggt i Herrens händer.
Hans barmhärtighet mot oss är ny varje morgon och Han är alltid trofast, vad som än händer!
****************************************
Klag 3:22-26 ”HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss,
ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. HERREN är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom.
HERREN är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom.
Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN”

Matt 6:34 ”Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

2 Kor.6:2 ”Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.”

Fil. 3:13-14 ”…men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.”

2 kommentarer:

ÅKE MÖLLESJÖ sa...

TACK FÖR DESSA HÄRLIGA OCH RADIKALA SANNINGAR.
JA, DET ÄR UNDERBART ATT VI FÅR LÄGGA VÅRA LIV OCH VÅR FRAMTID I HERRENS HÄNDER. ALLTING ÄR SÅ OSÄKERT OCH OVISST I DAG. MEN ATT VETA ATT VI ÄR PÅ VÄG TILL STADEN MED DE FASTA GRUNDVALAR, OCH ATT VÅRA NAMN ÄR SKRIVNA I LIVETS (LAMMETS) BOK OCH ATT VI EN DAG SKALL SE JESUS SOM HAN ÄR, DET ÄR INGET SOM ÄR VARKEN OVISST ELLER OSÄKERT. HÅLL UR - JESUS KOMMER SNART!!

Anna sa...

Tack Åke, för din kommentar! Ja, det är sannerligen en god Gud vi har!
Var välsignad!