Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 28 februari 2013

Nyheter från Israel 2013-02-28

Sanning byts ut mot lögn och orättfärdighet

När värderingar förändras
Av Lucas Berggren
2013-02-21
Mycket läsvärt! 
Citat: ”Att konstatera att våra värderingar har förändrats över tid borde inte vara kontroversiellt. Som Berit skriver: ”Det som var otänkbart för några år sedan är inte bara tänkbart i dag, utan applåderas och påhejas”. Det här kan vi konstatera på många områden. Även det omvända kan vi observera. Att det som tidigare påhejades och applåderades nu är fullständigt otänkbart. Våra värderingar förändras över tid.”

Citat: ”Som människor måste vi alltid lyssna till vårt samvete och inte bara acceptera allt som sker. Det majoritetskulturen tycker är inte alltid rätt. Som kristna är vi kallade att lyda Gud mer än människor. Det betyder att när den omgivande kulturens värderingar krockar med kristna värderingar, så väljer jag kristna värderingar. Det finns behov av urskiljning i all förändring.”

”…Som kristna har vi vår utgångspunkt i Bibeln, det är vår kompass….”

Europas säkerhet hotad av illegala flyktingar

Illegala flyktingar hotar Europas säkerhet
Av Zulmay Afzali
Publicerad: 2012-05-08 14:05

Tidigare regeringstjänsteman i Afghanistan: "Jag är själv flykting, men jag är bekymrad över att många människor som kommer till Sverige och söker asyl, gör det på falska grunder."

Citat: “Idag, just nu när jag skriver detta, korsar tusentals migranter Europas internationella gränser illegalt för att söka asyl. Dessa illegala migranter är ofta från Afghanistan, Pakistan, Somalia, olika arabländer och även många andra. Min oro kring detta är:
Hur många av de här människorna talar sanning? Med ”sanning” menar jag att de presenterar sanna och korrekta, inte fabricerade, asylhistorier och att de visar äkta, inte falska identitetshandlingar eller på annat sätt vilseleder de länder de kommer till.
Om asylsökande tar sig in på bedrägligt vis kan det snart eller på sikt leda till stora problem för Europa.”

söndag 24 februari 2013

Jag älskar dig Jesus!1. Jag älskar dig, Jesus, jag vet du är min,
och trots vad jag är i mig själv är jag din.
Du frälst mig från döden och hjälper ännu,
och ingen, nej ingen har älskat som du.

Försiktighet, av Nils Bolander


Det finns ett ord så dyrt och kärt
för många Herrens vänner,
så ljuvt och efterföljansvärt,
det bästa ord de känner:
Försiktighet.

Polisen får kritik för att den gör sitt jobb

Polisen gör sitt jobb    
Källa: NWT Ledare 
Publicerad: I går: 07:30

"Att inte lagföra så kallade ”papperslösa” personer är att göra undantag från lagen. Kritiken mot polisernas arbete att upprätthålla lagen gynnar i slutändan inte någon."

En f.d. åklagare skriver om arroganta politiker och journalister

Arrogans väcker politiker- och journalistförakt
Rolf Hillegren om Politikerförakt
Publicerad: 2012-06-04 05:06, Uppdaterad: 2012-06-04 17:06

“F d åklagare: Förtroende för journalistkåren är redan lågt och så länge vi har alltför många journalister som inte gör ett publicistiskt gott arbete finns det skäl att fråga sig om inte även dessa bör drabbas av allmänhetens förakt...”

torsdag 21 februari 2013

söndag 17 februari 2013

Lead me Lord!Lead me Lord
Lead me by the hand and make me face the rising sun
Comfort me through all the pain that life may bring
There's no other hope that I can lean upon
Lead me Lord
Lead me all my life

Walk by me
Walk by me across the lonely road of everyday
Take my arms and let your hand show me the way
Show the way to live inside your love
Lead me Lord
All my life

fredag 15 februari 2013

Klarläggande reportage om Rick WarrenGuds församling har inte fått i uppdrag att förbereda sig för ett samarbete med Antikrist.
Därför är det beklämmande att många församlingar i dag använder Rick Warrens bok "Leva med mål och mening" i sin undervisning.
Denna undervisning bygger på ett "newage-evangelium", där "godheten" förespråkas, men det sanna, frälsande evangeliet lyser med sin frånvaro. Detta är mycket allvarligt då många människor invaggas i en falsk säkerhet att tro att allt är väl, när det inte är det.
Återigen blir William Booths profetia om den yttersta tiden mycket aktuell!

torsdag 14 februari 2013

fredag 8 februari 2013

Mekane Yesus-kyrkan tar avstånd från orättfärdigheten

Mekane Yesus-kyrkan bryter med Svenska kyrkan 
Publicerad 2013-02-08
”Svenska kyrkans beslut att godkänna samkönade äktenskap blev för mycket. Nu väljer Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien att avbryta det mångåriga samarbetet…”

Det känns uppmuntrande att läsa om att det på vår planet fortfarande finns kristna som vill stå upp för Bibelns sanningar och ta avstånd från orättfärdigheten.

Christoffer Meakin, enhetschef för ekumenik i Svenska kyrkan, beklagar djupt beskedet, men det som verkligen är väldigt sorgligt och tråkigt” är istället den orättfärdighet som Svenska kyrkan ger sig hän åt. Mekane-Jesus-kyrkan gör helt rätt som bryter med svenska kyrkan då Bibeln är väldigt tydlig på detta område.

torsdag 7 februari 2013

Mansion Over The HilltopI´m satisfied with just a cottage below
A little silver and a little gold
But in that city where the ransomed will shine
I want a gold one that's silver lined

Chorus
I’ve got a mansion just over the hilltop
In that bright land where we'll never grow old
And some day yonder we will never more wander
But walk on streets that are purest gold

Nya himlar och en ny jord!

SVT: ”En andra jord - närmare än du tror” 
Publicerad 7 februari 2013 - 10:49
”Kanske bara 13 ljusår bort Sannolikheten att det finns en planet som liknar jorden i vårt närmaste rymdkvarter är större än vad forskarna tidigare vågat drömma om…”

Denna artikel i SVT får mig osökt att tänka på Bibelns ord om nya himlar och en ny jord – detta kan också vara oss närmare än vi tror!

Nya himlar och en ny jord
Detta kapitel handlar troligtvis om tusenårsriket där Herren själv ska regera i tusen år, innan den yttersta domen.

Det nya Jerusalem
Jes. 65:17 ”Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det.
18 Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar, ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd.
19 Jag skall jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk. Där skall inte mer höras gråt eller klagan.

Urdålig kontroll på statens finanser.

"Omvärlden": Bedrövlig hantering av pengar på UD
Publicerad: den 4 februari 2013
Vart tar UD:s pengar vägen?
Granskare på Riksrevisionen träder fram:
Citat: ”Utrikesdepartementet har så dålig kontroll på sitt bistånd att de inte borde hantera några pengar. Det anser f.d. revisionsdirektör Mats Alentun som för första gången träder fram. Två gånger har han fått i uppdrag att granska UD:s bistånd, men båda gångerna har locket lagts på.”
*********************
Reflektion: Skötsamhet, ordning och reda, samt ärlighet, blir mer och mer en bristvara i dagens samhälle. Förr i tiden när tio Guds bud var ett rättesnöre fanns också en högre grad av etik och moral bland landets ledare och tjänstemän.

Den ruggiga verkligheten

Importerad laglöshet???
..eller?
Hur "blind" kan man vara?
Om man sätter skygglappar för ögonen och bara väljer att se de ”goda” effekterna av invandringen då blir det bara ett osunt glorifierande utan urskillningsförmåga. Man kan inte referera till ett ”barmhärtigt kristet tänkande” om man samtidigt blundar för att den egna befolkningen i landet på många håll far illa när otryggheten och orättvisan ökar markant.

Astronomiska belopp frigörs från regeringen så att invandrare ska kunna leva en helt bekymmerslös tillvaro och få nästan allt vad de pekar på medan många av Sveriges egna t.ex. åldringar får vända på slantarna för att få det att räcka till.

Du blir prövad, av David Wilkerson

Du blir prövad 
Predikan av David Wilkerson
July 2, 2012

"Om du har en längtan efter att vandra rättfärdigt inför Herren, var förvissad om att du kommer att bli prövad. Faktum är att ju grundligare din vandring med Kristus är, desto mer intensiv kommer din prövning att bli. Bibeln är tydlig med detta: ”De av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut ... Men när de faller skall de inte lämnas utan hjälp … En del av de förståndiga skall falla, och de skall luttras så att de blir rena och fläckfria intill ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden” (Daniel 11:32, 34-35).

Nyheter från Israel 2013-02-07Likud-politiker vill annektera omstritt område 
Publicerad: 2013-01-09 00:00
Citat: "Israel bör annektera Område C, den största delen av Judeen och Samarien (även kallat Västbanken), menar de framträdande Likudpolitikerna Yuli Edelstein och Zeev Elkin. Utspelet ses som ett sätt att vinna röster från högerväljare inför det stundande nyvalet."

Citat: "– Så länge vi inte gör anspråk på det här området styrks det internationella samfundets krav på att vi ska dra oss tillbaka till gränserna från 1967, sade Edelstein på nyårsdagen, enligt Jerusalem Post."

måndag 4 februari 2013

I väntan på Herrens ankomst

Jak. 5:7 ”Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn.
8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.
9 Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Se, domaren står utanför dörren.
10 Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden.
11 Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.”

Globaliseringens förbannelse.

Globaliseringshysterin gränsar till nära nog en besatthet av att till varje bris utplåna nationalstaten Sverige med alla dess värderingar och kultur. Globalisering har blivit som en ”helig ko” för många inom samhällseliten och detta kommer bara att tillta i den här sista tiden som vi lever i, före Jesu återkomst.
Denna globaliseringssträvan är en förberedelse inför framträdandet av Antikrist, en enda ond världshärskare som kommer att kräva alla människors underkastelse. Bibeln har förutsagt att detta kommer att hända och man kan läsa om det bl.a. i Uppenbarelseboken.
(Antikrist är en ond motsvarighet till Jesus Kristus)
*****************************************
En bra artikel i Smålandsposten.
Vi måste tala om nationen
Av Marika Formgren
Ledare 2013-01-31

Citat: "Försvaret är ett särintresse, sade statsministern i onsdags apropå debatten om den anorektiska försvarsbudgeten. Det kan man tolka som en fortsatt nymoderat distansering från sådant som gammelmoderater högaktar; Reinfeldt har ju tidigare sagt att näringslivet är ett särintresse.

Men det går också att tolka utspelet som att kosmopolitiskt tänkande blivit vanligare bland svenska, borgerliga politiker.

Rättvisa och opartiskhet!

Rättvisa och opartiskhet är tyvärr en stor bristvara i vårt samhälle i dag

Jak. 2:1 ”Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor.
2 Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder.

3 Om ni då ser till den vackert klädde och säger: "Var så god och sitt, här är en bra plats", men till den fattige: "Du kan stå där" eller: "Sätt dig vid mina fötter",
4 har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt?