Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 27 februari 2015

måndag 23 februari 2015

Släpp nu lite solsken in, av J.A. HultmanSläpp nu lite solsken in

1. Fruktar du för farorna uppå din stig
är det mörkt inom och mörker utom dig?
Rena hjärtats fönster och slå upp din dörr
släpp nu lite solsken in.

Kör: 
Släpp nu lite solsken in, 
släpp nu lite solsken in.
Rena hjärtats fönster och slå upp dess dörr
släpp nu lite solsken in.

söndag 22 februari 2015

Hur du är trofast mot Gud, av David Wilkersonby DavidWilkerson | May 13, 2013

”Därför, ni heliga bröder, som är delaktiga av den himmelska kallelsen, ge akt på den apostel och överstepräst, Kristus Jesus, som vi bekänner. Han var trogen mot den som hade insatt honom till det, liksom också Mose i hela hans hus” (Hebreerbrevet 3:1-2).
Hebreerbrevets författare framför ett starkt ord till alla som är ”delaktiga av den himmelska kallelsen”. Vad är denna himmelska kallelse? Det är att du hör himlen kalla på dig.
Till och med nu kallar himlen på ett folk som är fria från denna världens materialism. En del troende suckar dagligen, ”Jesus, mitt hjärta hör inte hemma här. Inget i denna värld ger mig tillfredsställelse. Endast du är mitt liv”. De skulle kunna bli av med sina hus, jobb, allt utom kläderna de har på sig, och de skulle fortfarande älska Gud av hela sitt hjärta.

lördag 21 februari 2015

Antikrists signalement, av Sven ReichmannDel 5 i serien "Kött och Ande", av Sven Reichmann

Falsk och äkta andlighet, av Sven ReichmannDel 4 i serien "Kött och Ande" av Sven Reichmann

En andlig kropp, av Sven ReichmannDel 3 i serien "Ande och Kött" av Sven Reichmann

Hjärtats omskärelse, av Sven ReichmannDel 2 i serien "Ande och Kött" av Sven Reichmann

Paulus och budskapet, av Sven ReichmannDel 1 i serien "Ande och Kött", av Sven Reichmann

fredag 20 februari 2015

Andlig urskillning, av Janne Ohlin

Lyssna gärna till bra Mp3-undervisning om Andlig urskillning, av Janne Ohlin!

Ogräset och Vetet, av Elvor OhlinOgräset och Vetet
Viktig och värdefull undervisning av Elvor Ohlin
Två skördar - Två väckelser. 
"Den amerikanske pastorn Jerry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. >> Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matt 13 om vetet och ogräset. 

Först kommer ogräsets hopsamlande, som är en falsk väckelse/rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på ”jaget”, som samlas. Det kommer att se ut som om många kommer in i Guds rike men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. 

Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu tillkommelse. Jesus sa att skördetiden är tidens ände.

Matt 13:24  En annan liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker.  
25  Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 
26  När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 
 27  Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 
28  Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 
29  Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 
30  Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge." 

Nyheter från Israel 2015-02-20


lördag 14 februari 2015

Djup stilla frid

Jag har djup stilla frid
1 Jag kan ej alls förklara här den frid min själ nu har.
Jag bara vet att jag har fått en vila underbar.

Jag har djup, stilla frid i min själ, i min själ.
Jag har djup, stilla frid i min själ.
Och när oron omkring mig vill tränga sig på :
I min själ har jag frid ändå.

Synd och förlåtelse, av Frank Mangs


Vandra i ljuset

1 Joh. 1:5" Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.  
Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

fredag 13 februari 2015

fredag 6 februari 2015