Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 14 februari 2015

Synd och förlåtelse, av Frank Mangs


Vandra i ljuset

1 Joh. 1:5" Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.  
Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.


Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 
Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.  
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.  
10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss."

Inga kommentarer: