Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 21 februari 2015

Falsk och äkta andlighet, av Sven ReichmannDel 4 i serien "Kött och Ande" av Sven Reichmann

Inga kommentarer: