Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 21 februari 2015

Paulus och budskapet, av Sven ReichmannDel 1 i serien "Ande och Kött", av Sven Reichmann

Inga kommentarer: