Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 20 februari 2015

Andlig urskillning, av Janne Ohlin

Lyssna gärna till bra Mp3-undervisning om Andlig urskillning, av Janne Ohlin!

Inga kommentarer: