Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 25 april 2015

lördag 18 april 2015

fredag 10 april 2015

tisdag 7 april 2015

Det är så underbart det namnet JESUS!Sven Björk och Göran Stenlund sjunger


Det finns ett namn

1. Det finns ett namn jag skattar högst av alla. 
Mitt hjärta grips, när jag det namnet hör.  
Och skulle du så än fantast mig kalla,  
Det namnet mig ändå så lycklig gör.

Kör: Det är så underbart det namnet Jesus.  
För evigt skall det bli min melodi. 
Det borgar för en full och härlig frälsning.  
Det löste mig från syndens slaveri.

fredag 3 april 2015

onsdag 1 april 2015

Sanna och falska profeter, Jeremia och Hananja.

Jeremiah
Intressant Mp3-undervisning av Janne Ohlin:

(Försök till en sammanfattning av Jannes undervisning.)

Profet betyder vägvisare.

Två olika vägledare:
*Hananja – en falsk profet som lockar massorna med en falsk nåd och kraft. Hananja var mycket ansedd bland människor men han predikade avfall från Gud. (Jer. 28)
Falska profeter talar gärna om sådant som ”kliar folk i öronen”. 2 Tim 4:3.
Falska profeter söker egen vinning och egna positioner. De vill bli ärade av människor och strävar efter makt och inflytande.
Jämför fariséerna på Jesu tid. Läs vad Jesus säger om dessa i Matt. 23.
Falska profeter motarbetar och förföljer ofta Guds sanna profeter.

Jeremia hade urskillningsförmåga medan Hananja var andligt blind.
*Jeremia - betyder ” låt Herren bli upphöjd”.  Jeremia upphöjde Fadern men han var utesluten från människor. (1 Kor. 10) Jeremia avslöjade den falske Hananja och sa att hans budskap inte var från Gud. (Jer. 28:15)