Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 27 februari 2016

lördag 20 februari 2016

söndag 14 februari 2016

lördag 6 februari 2016