Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 26 september 2014

fredag 19 september 2014

fredag 12 september 2014

fredag 5 september 2014