Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 5 september 2014

Nyheter från Israel 2014-09-05


Inga kommentarer: