Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 29 augusti 2013

tisdag 27 augusti 2013

Ulf Sundkvist: "Självupptagenhet är vår tids religion."

Mycket tänkvärd artikel av Ulf Sundkvist
ANGELÄGET Publicerad: 2013-06-13 00:00
Citat: "I en version av den gamla grekiska berättelsen om Narcissus kommer han i sin oändliga längtan efter kärlek fram till en silverklar källa. När han lutar sig ner för att dricka dess vatten ser han plötsligt en förtjusande yngling, sin egen spegelbild, i källan. Hans öga blir aldrig riktigt mätt på att se den strålande bilden. När han en dag sträcker sig ner för att krama om den vackra mannen nere i vattnet, kan han naturligtvis inte nå honom. Spegelbilden bryts sönder och Narcissus avlider. Vid platsen för hans död, står en blomma, den vita narcissen, en pingstlilja – nej, det är inget retoriskt knep från min sida – Narcissus är berättelsen om ynglingen som dör av sin kärlek till sig själv."

Citat: "Men berättelsen om Narcissus kan också, om inte trenden vänder, bli berättelsen om två frikyrkor – som blossade upp, växte och frodades, levde ett århundrade eller två och försvann – som förlorade sig i sin kärlek till sig själv.

måndag 26 augusti 2013

Nådens tid är ännu inte slut!

Nådens tid.
Än finns det möjlighet att vända sig bort från synden och få förlåtelse. Om din synd än är blodröd så kan den bli snövit.
Jes.1:16 ”Tvätta er och gör er rena. Tag bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont.
17 Lär er att göra det som är gott, sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak.

18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.
19 Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda.

20 Men om ni vägrar och är motsträviga, skall ni förtäras av svärd, ty så har HERRENS mun talat.”

fredag 23 augusti 2013

måndag 19 augusti 2013

You are My Hiding Place!You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You

I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord 

torsdag 15 augusti 2013

söndag 4 augusti 2013

Vänd dig bort från interreligiös tro och håll dig till Kristus!

Det är bara genom att hålla sig nära Jesus Kristus och tro på Honom, som vi kan vinna det eviga livet. För det är bara genom Jesus Kristus som vi finner Vägen, Sanningen och Livet!
Alla interreligiösa strävanden som vi ser i dag kommer från antikristliga krafter som på allt sätt vill förvilla Guds folk in på mörkrets vägar, och detta är avskyvärt i Guds ögon.
Herren Gud kan inte dela plats med andra gudar därför att Han är den Ende Sanne Levande Guden. Han är en helig och allsmäktig Gud och avgudadyrkan är en styggelse för Honom.

De tio budorden
2 Mos 20:1 ”Och Gud talade alla dessa ord:
2 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.