Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 20 december 2014

söndag 14 december 2014

fredag 5 december 2014