Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 14 december 2014

Nyheter från Israel 2014-12-12


Inga kommentarer: