Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 28 juni 2014

Einar Ekberg: Hela vägen går HAN med mig!Hela vägen går Han med mig,
o, vad kan jag önska mer?
Kan jag tvivla på Hans godhet,
när jag på Hans ledning ser?
Himmelsk frid, gudomlig trygghet
uti Honom har min själ,
ty jag vet: vadhelst mig möter,
Jesus gör dock allting väl.
Ty jag vet: vadhelst mig möter,
Jesus gör dock allting väl.

Hela vägen går Han med mig,
är på branterna mitt stöd,
ger mig nåd för varje prövning,
styrker mig med livets bröd.
Och om hjärtat skulle törsta,
vägen kännas tung och lång,
fröjdekällor strax ur klippan
springa fram som förr en gång.
Fröjdekällor strax ur klippan
springa fram som förr en gång.

tisdag 17 juni 2014

Mycket viktig och allvarlig predikan av Owe Lindeskär!Högaktuellt budskap i dessa dagar, av Owe Lindeskär!

Församlingens frihet!

Församlingens frihet utifrån Guds Ord
Detta inlägg är inspirerat av och delvis hämtat från skriften
Församlingensfrihet” av Kjell Sjöberg


Friheten i Kristus
Gal. 5:1 ”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.”

På Mose tid befriade Herren sitt folk ut ur slaveriet i Egypten, och förde dem till löfteslandet för att de skulle tillhöra och tjäna Honom. Idag har Jesus friköpt oss ut från denna världens antikristliga system som satan använder för att hålla människor fångna i sitt grepp. Herren vill genom sitt folk predika frälsning och frihet för de fångna och betryckta.

Luk. 4:18 Jesus säger: "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet *
19 och predika ett nådens år från Herren."

Joh. 10:10 ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.”

torsdag 12 juni 2014

torsdag 5 juni 2014