Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 28 juni 2014

Einar Ekberg: Hela vägen går HAN med mig!Hela vägen går Han med mig,
o, vad kan jag önska mer?
Kan jag tvivla på Hans godhet,
när jag på Hans ledning ser?
Himmelsk frid, gudomlig trygghet
uti Honom har min själ,
ty jag vet: vadhelst mig möter,
Jesus gör dock allting väl.
Ty jag vet: vadhelst mig möter,
Jesus gör dock allting väl.

Hela vägen går Han med mig,
är på branterna mitt stöd,
ger mig nåd för varje prövning,
styrker mig med livets bröd.
Och om hjärtat skulle törsta,
vägen kännas tung och lång,
fröjdekällor strax ur klippan
springa fram som förr en gång.
Fröjdekällor strax ur klippan
springa fram som förr en gång.


Hela vägen går Han med mig
- vilken kärlek hög och rik!
Och till sist en evig vila
skänkes mig i himmelrik.
När jag där får fri förklarad,
kasta mig för tronen ned,
skall jag ej den sången glömma:
Hela vägen gick Han med.
Skall jag ej den sången glömma:
Hela vägen gick Han med.

Fanny Crosby 1875
Erik Nyström 1878

Ps. 9:11 ”De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, HERRE.”
 
Ps. 28:7 ”HERREN är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång.” 

Ps. 46:11 "Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden."
12 HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.”


Ps. 118:5 ”I min nöd ropade jag till HERREN och HERREN svarade mig och ställde mig på rymlig plats.
6 HERREN är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?
7 HERREN är med mig, han är min hjälpare, jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig.
8 Det är bättre att ta sin tillflykt till HERREN än att lita på människor.”


Joh. 14:12 ”Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.
13 Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen.
14 Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.
16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er,
17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.
18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.” 

Rom.10: 8...Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta,* nämligen trons ord som vi predikar.
9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.
10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.
11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam.*”

Inga kommentarer: