Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 27 mars 2014

torsdag 20 mars 2014

torsdag 13 mars 2014

torsdag 6 mars 2014