Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 28 april 2013

Säg, känner du det underbara namnet?1 Säg, känner du det underbara namnet,
som till frälsning Gud oss gav.
Vars lov har sjungits ut i hela världen,
över varje land och hav?

Kör:
Namnet framför andra namn är Jesus,
ej skönare på jorden fanns.
Ty intet annat namn kan giva frälsning,
intet annat namn än hans.

lördag 27 april 2013

Äldre ledare har ofta en visdom och erfarenhet som bör tillvaratas bättre i församlingarna!


Jos. 13:1 ”Josua var nu gammal och hade nått hög ålder, och HERREN sade till honom: "Du är gammal och har nått hög ålder, men ännu återstår det en stor del av landet som skall intas.”

Josua var mycket noga med att följa alla de föreskrifter som Herren hade gett till Mose och det var detta som gjorde att han fick framgång.

När något nytt påbörjas blir det ofta präglat av initiativtagarens person och stil. Men det är inte lyckligt om arbetet i kyrkor och församlingar måste börja om med varje förändring i ledarskapet. Det går att ta över och fullfölja ett uppdrag som någon annan har startat.

Det handlar om att vara noga med att följa de föreskrifter som Gud har visat för varje församling och kyrka, och Guds ord i bibeln ställer upp tydliga riktlinjer för ledare i Guds församling.

Josua var gammal men det var inget hinder för Gud att fortfarande använda honom.

fredag 26 april 2013

Bo Wettéus: "Har kyrkan slutat tala om Jesus?"

Källa: Hemmets Vän
Debatt Publicerad: 2013-04-25 15:36
Flummighet och otydlighet...
Av Bo Wettéus
Citat: "Har vi fått präster och pastorer som ingenting vet och vars budskap är präglat av otydlighet och flum?
Hålls predikningar som inte frimodigt och klart vågar ta upp de stora frågorna om synd och nåd, skuld och förlåtelse, försoning och blod, splittring och helande, himmel och helvete och den radikala skillnaden mellan kristen livshållning och den som råder i mörkret?

Vågar vi säga att Jesus är enda vägen till Gud, att alla andra religioner och trosföreställningar är återvändsgränder och att den som inte tror och tar emot Jesus går förlorad? Handlar predikan bara om blommor och bin, miljö och vapenexport, vindkraft och global rättvisa?

Vart tar Gud och Jesus vägen? Håller vi på att tappa den stora berättelsen från skapelsen till fulländningen? Var finns det befriande evangeliet, som är kyrkans stora uppdrag att förmedla till människor som i dag ropar efter befrielse och frälsning?

Från frihet till vilsenhet, av Bert Stålhammar

Källa: Hemmets Vän  
Debatt Publicerad: 2013-04-25 15:38
av Bert Stålhammar, professor emeritus, samhällsdebattör
Grundvalarna är raserade
Citat: "Det var på 60-talet som nedmonteringen av våra hävdvunna värderingar inleddes. Kristendomen försvann ur skolan. Gud är död, förkunnade högljudda självutnämnda profeter. Politiska ledare snobbade med sin ateism för att ge ett sken av modernitet. Allt är tillåtet och människan är själv alltings mått.
Det dominerande tankemönstret blev ”Gör det du känner för”. Du kan aldrig känna fel.   Så småningom började emellertid allt fler upptäcka att den totala friheten var en illusion. Den lycka som man trodde att friheten skulle ge ersattes i stället av en plågsam vilsenhet.
Utvecklingen är egentligen inte ny. Redan ”Den förlorade sonen” upplevde både förvirring och förnedring i sin jakt på friheten när han tvingades stilla hungern med svinmat. Och svinmat är det som erbjuds alltför många i dag när nya droger av skiftande slag tillhandahålls för alla dem där vilsenheten tagit över.

torsdag 25 april 2013

fredag 19 april 2013

Församlingen i den sista tiden, av Owe Lindeskär

Skannat från Kerygmas senaste nyhetsbrev. Mycket viktigt och högaktuellt budskap för den tid vi lever i nu! Skrivet av pastor Owe Lindeskär.

torsdag 18 april 2013

tisdag 16 april 2013

Stor okunnighet om vad islam lär, av Nasrin Sjögren

Gästkommentar i Världen i dag, av Nasrin Sjögren
Publicerad: 2013-04-15 00:02
Citat: "För dryga veckan sedan valdes Omar Mustafa in i Socialdemokraternas partistyrelse. Det utlöste en flodvåg av berättigad kritik, som i lördags fick honom att lämna sina partiuppdrag....."

Citat: "...Det... som ställs i öppen dager är hur okunniga svenskar i allmänhet är om vad islam lär. Med sin utgångspunkt i Koranen och hadither (Mohammeds liv och lära) sprider aktade muslimska teologer ett sådant hat mot icke-muslimer i allmänhet och judar i synnerhet, att det skulle rendera i en aldrig sinande ström av fällande domar för hets mot folkgrupp om någon svensk hade sagt detsamma i Sverige.

söndag 14 april 2013

Livet är så kort – utan Gud är livet tomt och meningslöst!

Nu hoppas jag på Dig Herre!
Psalm 39 En psalm av David.
(Hämtat från Handbok för Livet)
1-2 ”Jag sa för mig själv: Jag ska sluta att klaga! Jag ska hålla tyst, särskilt när de ogudaktiga finns runt omkring mig!
3 Men det hjälpte inte. När jag stod där tyst, vällde oron fram inom mig, och den blev bara större och större.
4 Ju mer jag grubblade, desto mer brännande blev elden inom mig. Till slut kunde jag inte längre tiga, utan jag ropade till Gud:
5 Herre, hjälp mig att inse hur kort min tid på jorden är! Låt mig förstå att jag bara är här ett ögonblick.

6-7 Snabbt som en skugga försvinner livet ifrån mig. Hela min livstid är bara som ett ögonblick för dig. Du stolta människa, lika plötsligt som skuggan försvinner du! Hur stark du än är, är du bara som en vindfläkt som drar förbi. Du släpar och sliter och samlar på dig rikedomar som ändå någon annan får slösa bort.
8 Därför, Herre, står mitt enda hopp till dig.

torsdag 11 april 2013

torsdag 4 april 2013