Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 19 april 2013

Församlingen i den sista tiden, av Owe Lindeskär

Skannat från Kerygmas senaste nyhetsbrev. Mycket viktigt och högaktuellt budskap för den tid vi lever i nu! Skrivet av pastor Owe Lindeskär.

Inga kommentarer: