Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

fredag 26 april 2013

Från frihet till vilsenhet, av Bert Stålhammar

Källa: Hemmets Vän  
Debatt Publicerad: 2013-04-25 15:38
av Bert Stålhammar, professor emeritus, samhällsdebattör
Grundvalarna är raserade
Citat: "Det var på 60-talet som nedmonteringen av våra hävdvunna värderingar inleddes. Kristendomen försvann ur skolan. Gud är död, förkunnade högljudda självutnämnda profeter. Politiska ledare snobbade med sin ateism för att ge ett sken av modernitet. Allt är tillåtet och människan är själv alltings mått.
Det dominerande tankemönstret blev ”Gör det du känner för”. Du kan aldrig känna fel.   Så småningom började emellertid allt fler upptäcka att den totala friheten var en illusion. Den lycka som man trodde att friheten skulle ge ersattes i stället av en plågsam vilsenhet.
Utvecklingen är egentligen inte ny. Redan ”Den förlorade sonen” upplevde både förvirring och förnedring i sin jakt på friheten när han tvingades stilla hungern med svinmat. Och svinmat är det som erbjuds alltför många i dag när nya droger av skiftande slag tillhandahålls för alla dem där vilsenheten tagit över.


Även på samhällsnivån kan vi se samma vilsenhet när traditioner och tusenåriga värderingsfundament ersätts med en kosmetisk frihetsideologi. Många undrar i dag varför våra politiska och kyrkliga ledare så sällan uppträder på den offentliga arenan som vägvisare. Möjligen kan tystnaden bero på att de själva är så vilsna att de inte vet vad de skall säga eller vilka värden de skall våga hävda. Den som inte har en egen inre kompass styrs i stället av externa krafter..."

Inga kommentarer: