Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

torsdag 25 april 2013

Nyheter från Israel 2013-04-25

Inga kommentarer: