Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 30 maj 2015

fredag 22 maj 2015

lördag 16 maj 2015

fredag 8 maj 2015

lördag 2 maj 2015

I`m So Glad Jesus Lifted Me!

Ps. 32:10 ”Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren  omger han med nåd.

11 Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga, jubla, alla ni rättsinniga!”Ps. 28: 6 ”Välsignad vare Herren, ty han har hört mina böner om nåd.

7 Herren är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta.

Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång.”

fredag 1 maj 2015