Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

lördag 16 maj 2015

Nyheter från Israel 2015-05-15


Inga kommentarer: