Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 29 december 2013

Väckelse eller undergång, av Emanuel MinosEtt mycket gripande, allvarligt och angeläget budskap i denna tid!

Rom. 13:11 ”Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. 12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning.”

tisdag 24 december 2013

Fridfull Jul önskar jag alla bloggläsare!

Julen är en kristen högtid där vi firar världens allra största och viktigaste födelse som någonsin har skett, när Messias, den levande Gudens Son föddes till denna jord. Messias kom hit ned till vår jord som världens Frälsare.

1 Joh. 4:14 ” Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.”

Förföljelse av kristna
Julen är ju en glädjens högtid, men låt oss denna julen sända en tanke och en bön till Gud för alla våra kristna bröder och systrar runt om i vår värld som förföljs och dödas för sin tro. Det är många som får betala med sitt liv för sin kristna tro, men detta rapporteras mycket sällan i media.

söndag 22 december 2013

Kjell Albin Abrahamson: "Mör­da­de krist­na, en icke­ny­het."

Källa: Skånskan  
Av Kjell Al­bin Ab­ra­ham­son 19 DECEMBER 23.30
En mycket läsvärd och tänkvärd artikel!

Citat: "I des­sa gläd­jens jul­da­gar mås­te det på­min­nas om hur si­tu­a­tio­nen för krist­na har för­säm­rats på se­na­re år.
I 130 län­der för­följs och tra­kas­se­ras krist­na av en enda an­led­ning: de är krist­na. I län­der som Kina och Nord­ko­rea tra­kas­se­ras de av den kom­mu­nis­tis­ka re­gi­men. Mest skräm­man­de är ut­veck­ling­en i mus­lims­ka sta­ter som Egyp­ten, Ni­ge­ria, Sy­ri­en, Su­dan.

Årets ba­lans­räk­ning över mör­da­de krist­na lig­ger kring 105 000 män­ni­skor. Glo­balt dö­das en kris­ten bro­der el­ler sys­ter var fem­te mi­nut för sin tros skull. Det be­ty­der tolv män­ni­sko­liv i tim­men. 287 slock­na­de liv per dag. Var­je dag, 365 da­gar om året. Värst är si­tu­a­tio­nen i Mel­lan­ös­tern, de krist­nas ur­hem. Alla des­sa mord och för­föl­jel­ser är i det post­re­li­giö­sa Sverige underrapporterade hän­del­ser, icke-ny­he­ter."

Den ofullbordade reformationen, av Sven Nilsson

Sven Nilsson
ANGELÄGET Publicerad: 2013-11-21 16:55
En artikel av pastor Sven Nilsson, om hans syn på kristenhetens kris.

Utdrag ur artikeln: 
"När alla delar av kristenheten idag berörs av en djupgående identitetskris konfronteras vi på nytt med vår historia och frågan om vad det innebär att bevara den tro som en gång för alla överlämnats åt de heliga.  Det radikalaste och mest apostoliska uttrycket för en verklig reformation var friförsamlingsrörelsen.

Tyvärr har arvtagarna till denna del av reformationen inte förstått att uppskatta betydelsen av det man fått att förvalta. Essensen av friförsamlingens evangeliska innehåll är dess karaktär av den helige Andes gemenskap där människor bejakat Jesus Kristus som Herre i sitt liv och är villiga att låta sig förändras i trons lydnad efter Guds Ord.

Det är i det sammanhanget som dopet får sin egentliga betydelse som referenspunkt i förmaningen till ett heligt liv. Det är därför märkligt att den uppenbarelse av troendedopets betydelse som de baptistiska fäderna var villiga att dö för  – och faktiskt led martyrdöden för, numera relativiseras till anpassningsbar mystik i det teologiska samtalet.

Det vore tragiskt om friförsamlingen som de troendes gemenskap skulle förlora sin frimodighet inför den Romersk- katolska kyrkans anspråk att vara det enda sanna uttrycket för den apostoliska ekklesia och koinonia. Friförsamlingen representerar en lika viktig kyrkohistorisk kontinuitet som institutionskyrkorna. (Läs gärna Gunnar Westins avhandling ”Den kristna friförsamlingen genom tiderna”.)

torsdag 19 december 2013

torsdag 12 december 2013

torsdag 5 december 2013

torsdag 28 november 2013

torsdag 21 november 2013

torsdag 14 november 2013

måndag 11 november 2013

Stand Still and Let God Move!Stand still

The Father has a plan. Though it's hard to
see it now
You feel you're walking all alone.
But He is there no doubt
When the storm around you rages,
And you're tossed to and fro
When you're f aced with life's decisions,
Not sure which way to go

Stand still and let God move,
Standing still is hard to do
When you f eel you have reached the end,
He'll make a way for you
Stand still and let God move 

söndag 10 november 2013

Kristallnatten - 75 år - Förintelsens startpunkt.

Citat: ”Natten mellan 9 och 10 november 1938 startade nazisterna den pogrom som blev känd som Kristallnatten.
Enligt nyare forskning drabbades det judiska folket under Kristallnatten genom att:

1.550 synagoger förstördes, drygt 2.500,judar mördades (eller drevs till självmord), 30.000 judar arresterades och tiotusentals hem och företag plundrades och förstördes.”

Bibelns profeter talar på flera ställen om att alla Israels fiender ska dömas och gå under. Redan när Gud kallade Abraham talade Herren till Abraham om att den som förbannar Israels folk ska Gud förbanna och den som välsignar Israel ska Gud välsigna. 

Det leder inte till något gott för en nation när antisemitismen och fiendskapen mot Israel, och det judiska folket, bara växer. 

1 Mos. 12:1 "HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 
2 Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 
3 Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."* 

Hes. 35:5 ”Eftersom du alltid har hatat Israels barn och givit dem åt svärdet under deras ofärds tid, när missgärningen hade nått sin gräns, 
6 därför, så sant jag lever, säger Herren, HERREN, skall jag förvandla dig till blod, och blod skall förfölja dig. Eftersom du inte har hatat blod, skall blod förfölja dig.”

torsdag 7 november 2013

torsdag 31 oktober 2013

torsdag 24 oktober 2013

måndag 21 oktober 2013

Ärkebiskopens obesvarade frågor, av Julia Caesar.

Uppdaterad 20/10-13 kl. 04.59
En mycket bra och klarläggande krönika av Julia Caesar! Mycket läsvärd!!!
Av Julia Caesar:
Citat: "Svenska kyrkan håller på att rämna. Orsakerna är desamma som de som är i full färd med att undergräva det svenska samhället i övrigt: politisk korrekthet, lögn och hyckleri. I årtionden har skrymtare, hycklare och falska profeter fritt fått härska och söndra i templet. Det gamla kristna skuld- och skamtänkandet har ersatts med kyrkan som ideologisk marknadsplats. Månglarna kränger relativisering, genusfeminism och mångkulturpropaganda och har gjort kyrkan till ett rövarnäste (Matteus 21:12-13). 

Nu är resultatet av splittringen uppenbar för alla. Det kristna budskapet är på väg ut ur Svenska kyrkan. Den nya guden heter Mångfald. En politiserad och aningslös kyrka har öppnat famnen för kristendomens värsta fiende – islam. Den nya ärkebiskopen sitter med profeten Mohammed i knät, som en knäkatt. Hon smeker honom ömt och väntar sig att han ska spinna och vilja ha “dialog”. Runt omkring dem rasar templet samman."

Citat: "Kyrkan vill ha dialog med sina bödlar
Varje år slaktas 100 000 kristna i muslimska länder. Var femte minut mördas en kristen människa. Det sker medan världen tiger och vänder bort blicken. Med den utplåningstakten kommer den tvåtusenåriga kristendomen att vara försvunnen från jorden inom högst 200 år. Antagligen går förintelsen fortare mot slutet.

Tar man islam i knät bör man känna till att dess manual, koranen, beordrar obligatorisk jihad mot alla icke-muslimer. Men folkmordet på kristna är inte ett bekymmer för Svenska kyrkan, för Svenska kyrkan vet ingenting om islam. Där är istället “interreligiös dialog” modeordet på allas läppar. Kyrkan inriktar sig på dialog med sina bödlar. Bara i Sverige är en sådan tanke möjlig.

torsdag 17 oktober 2013

onsdag 16 oktober 2013

Nya ärkebiskopen och dansen kring guldkalven.

Guldkalven
Antje Jackelén anser att: "Religiös mångfald är en tillgång”
”Sveriges nya ärkebiskop Antje Jackelén vill se mer samarbete med muslimska, judiska och andra religiösa organisationer. Och Svenska kyrkan får räkna med att fortsätta förlora medlemmar, säger hon i en intervju med SvD.”
*****************
"Valet av Antje Jackelén till ärkebiskop kan bli början på en framtida splittring av Svenska kyrkan." 
***************** 
Reflektion: Laglösheten i vårt samhälle tilltar alltmer, kyrkan vänder sig också mer och mer bort från Guds lagar och Sanningen som är Jesus Kristus själv. Man bygger inte längre församlingen på klippan Kristus, som är den absolut centrala gestalten för hela kristendomens ursprung. 

Jesus Kristus är huvudet för den kristna församlingen, det framgår tydligt och klart i Guds Ord.
När man väljer ett annat huvud för församlingen då är den inte längre sant kristen. Detta innebär också att man inte kan ställa flera ”huvuden” bredvid Kristus och jämställa dem med Kristus, då handlar det inte längre om sann biblisk tro och en sann kristendom där ENDAST Jesus Kristus själv är den ENDA vägen till Gud!

Det interreligiösa samhället har blivit som en ”guldkalv” som de PK-trogna dansar kring och nu har de fått en biskop till ledare för denna styggelse. Om man ser i den bibliska historien när Mose var uppe på berget för att få Guds lagar på stentavlorna, så fanns det en präst som hette Aron, bror till Mose. Denne Aron lyssnade på folkets vilja och tillät att det tillverkades en guldkalv som människorna kunde tillbe, istället för Gud. 
Vi kan vidare läsa hur Herren Gud själv reagerade på detta tilltag, läs om Guds vrede i 2 Mos. 32:19-35.

lördag 12 oktober 2013

Mod att vara kyrka i en ny tid, av Berit Simonsson

Världen i dag  Ledare
av Berit Simonsson 
Publicerad: 2013-06-14 00:01

Citat "Utan Jesus lever vi i mörker och enbart i Jesus närhet finns förlåtelse och förvandling."
Mod att vara kyrka i en ny tid...
Citat "Vilken fin rubrik (jag har lånat den av en ledande person i Svenska kyrkan, men väljer att ge den ett annat innehåll!) – vad betyder rubriken för oss i dag?
Det är modet att tro att Bibeln är Guds heliga ord.
Vilken märklig, omstridd, älskad och utmanande bok Bibeln är!
Ett levande ord säger vi. Det betyder att Bibelns ord kan skapa och styrka tro på Jesus Kristus. 
När vi öppnar våra biblar så får vi våga tro att det är Herrens egen röst, det levande ordet, som möter oss där! Då är det inte vi som behandlar Guds ord, det är tvärtom Guds ord som behandlar oss och våra livssituationer."

Citat: "Många olika röster trängs i etern och tävlar om vår uppmärksamhet. Vilka röster ska vi lyssna på? De som gapar högst? Eller de som är flest? Eller de som skrämmer oss mest? Eller de som twittrar, skriver på bloggar och på Facebook?

Visst vore det skönt att få känna sig fri från all sådan rädsla för vad andra ska skriva, säga och tycka? Aposteln Johannes ger oss två nycklar till detta frihetens rum mitt i en surrig tillvaro:  
Sanningen ska göra er fria, och Sonen ska göra er fria lovar Guds ord i Johannes 8:32,36.

Kristi kyrka blir alltid feg och ängslig när hon har för stora öron åt alla möjliga håll och rättar sig efter vad som för stunden är politiskt korrekt.
Modet att vara kyrka i en ny tid är att böja sig för sanningen och i alla lägen lyssna noga till Sonen!
"

Eva Hamberg tar avstånd från sekulariseringen i Svenska kyrkan!

Eva Hamberg
Det är modigt och hedervärt av professor emeritus Eva Hamberg, att stå upp för sanningen, att Jesus Kristus är den som hela det bibliska evangeliet bygger på, och den som är Guds ende Son och vår Frälsare! 

Jesus är centralgestalten i den kristna tron, och det går inte att blanda ihop med andra religioner. 
Man kan ALDRIG jämställa Jesus med Muhammed, då har man allvarligt missat Bibelns budskap!

Publicerad: 2013-10-10 13:36
Citat: ”Sekulariseringen av Svenska kyrkan har gått för långt. Det menar professor emeritus Eva Hamberg, som nu lämnar prästämbetet och går ur kyrkan.”

Citat: ”Det stora problemet är att man inte längre ser Jesus som kyrkans herre. Man verkar skämmas för Jesus och har förpassat honom ut i marginalen. Det här har inte börjat nu utan har varit tydligt länge. Jag har ofta tagit upp det som ett stort problem, en kyrka utan Jesus i centrum kan inte fortsätta vara en kristen kyrka.

Citat: ”Det pratas mycket om att det ska vara högt i tak i kyrkan, men Eva Hamberg hävdar att det snarare är tvärtom när det gäller de bibeltroende inom kyrkan.”

torsdag 10 oktober 2013

torsdag 3 oktober 2013

torsdag 26 september 2013

söndag 22 september 2013

De kristna martyrernas antal växer där islams antikristliga härar drar fram.

Stefanos stenas
72människor har dödats och över hundra skadats i en självmordsattack mot en kyrka i pakistanska staden Peshawar.
SvD 22 september 2013 kl 16:04

Dessa fruktansvärda terrordåd som händer i vår omvärld, borde väcka politikerna från deras godtrogenhet vad det gäller hotet från radikala islamister och deras våldsideologi och förföljelse av kristna och andra oliktänkande. 
Många politiker ser bara det som de vill, eller väljer att se, verkar det som.

Citat: ”- Vi kommer att fortsätta våra attacker mot ickemuslimer på pakistansk mark, säger gruppens talesman Ahmed Marwat.
- De är islams fiender, därför attackerar vi dem.”

Citat: ”Det är inte den första attacken i Pakistan mot kristna men aldrig i modern tid har dödstalen varit så höga, skriver AFP. Det ökande religiösa våldet är en strategi utifrån en extrem jihadistisk ideologi och målet är att sprida skräck, säger Rumi.”

Var och en skall pröva sina egna gärningar!

Ps. 139:23 ”Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar.
24 Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.”

Ords. 17:3 Degeln prövar silvret och ugnen guldet, HERREN prövar hjärtan.
4 En ond människa lyssnar till onda tungor, en lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt tal.”

Klag. 3:40 ”Låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem, låt oss vända om till HERREN!”

Rom. 12:2 ”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. ”

1 Kor. 3:16 ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?
17 Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.”

Gal. 6:2 ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv.
4 Var och en skall pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra.”

Våra gärningar visar vilken herre vi tillhör.
Den som älskar lögn mer än sanning har lögnens fader till sin herre.

Einar Ekberg: "Mitt hem bortom bergen!"1. 
Jag är så nöjd här med bara en hydda
fast guld och silver ej blivit min del
i himlastaden jag ska få än bättre med
silvermurar och guldpanel

Kör:
Jag har en boning där strax bortom bergen
i livets land där vi åldras ej mer
där finns ej tårar allt i fullkomling strålar
ett härligt land där ej solen går ner

"Storebror ser dig", av Per Danielsson.

ANGELÄGET Publicerad: 2013-08-08 16:57


Citat: "Bibeln talar om att Gud känner varje människas innersta tankar. Det uppfattar många som hotfullt. Men han har denna kunskap som vår Skapare utifrån ett kärleksperspektiv, där han vill utveckla en personlig relation med var och en av oss, därför att han vill oss alla väl. 

Ändå kan vi välja gemenskap med honom eller att vända honom ryggen. Den valmöjligheten erbjuder inte en diktaturstat eller maktfullkomliga ”demokratiska” politiker. Det finns en oerhörd trygghet i att vara känd av någon, som enbart älskar mig och vill mig väl.

Men behöver jag då frukta alla dessa avlyssningssystem? Egentligen inte, även om de för tillfället kan framstå som skrämmande. 

Aposteln Paulus ord i Romarbrevet 8:31-39 att för oss som vill tillhöra Gud kan absolut ingenting skilja oss från Guds kärlek. Eller Jesus ord i Johannes 10:27-29 att vi är innesluta i Fadershanden och ingen kan rycka oss ur den. 

Det är för mig trygghet och vila, som vida överglänser de mest raffinerade politiska eller militära övervakningssystem.

lördag 21 september 2013

Kommer Livets Ord att konvertera till katolicismen?

Mariadyrkan?
Trosrörelsen på väg att bli katolsk?

Det finns tecken sen lång tid tillbaka, som tyder på att trosrörelsen dras mot en konvertering till katolicismen och blir en del i det interreligiösa samhället som är kännetecknande för den tid vi lever i nu.
Alla religioner kommer i den sista tiden att samlas under ett och samma tak som en förberedelse inför Antikrists framträdande.

Frågan är om alla trosrörelsens församlingar kommer tillåta sig att dras med i denna förändring.
I denna tid gäller det mer än någonsin att inte följa minsta motståndets lag utan vara noga med att stå för vad Guds Ord säger, även om det kanske kan kosta en del uppoffringar och vänskapsrelationer.fredag 20 september 2013

The Blood Will Never Lose Its Power!The blood that Jesus shed for me,
way back on Calvary,
the blood that gives me strength from day to day,
it will never lose its power.

Profeten Jesaja skriver om en stor hemsökelse som ska komma över jorden före Jesu tillkommelse.

Den stora hemsökelsen över jorden
Jes. 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare.
2 Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen. 

3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta.
4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar.
5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 

lördag 14 september 2013

Bön om läkedom för landet! 2 Krön. 7:14If my people will humble themselves,
humble themselves and pray,
if they seek my face and humble themselves
and turn from the wicked ways;
I will hear from heaven and forgive their sin,
I will hear from heaven and heal their land.

He Will Carry You!

Underbar sång!

He will carry you, 
He will carry you;
bring your burdens to the Lord, 
He will carry you.
Cast your cares on Him, 
He cares for you;
put your trust in Him, 
He's faithful and true;

bring your burdens to the Lord, 
He will carry you. 

Psalm 55:23 "Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla."

torsdag 12 september 2013

onsdag 11 september 2013

Den som litar till Herren får ny kraft och nya vingfjädrar som örnen...


De som litar till Herren får ny kraft!

Herren är en evig Gud
han har skapat hela jorden
Vem ser djupet av hans vishet?
Han blir inte trött
han vacklar inte
Han ger den trötte kraft
den svage får ny styrka

Unga män kan bli trötta och matta
ynglingar kan falla
Men de som litar till Herren får ny kraft
de får vingar som örnen

De som litar till Herren får ny kraft...


söndag 8 september 2013

Herren vår Gud går framför oss och strider för oss som är hans barn!

5 Mos. 1:29 ”Då svarade jag (Herren) er: "Ni skall inte bli förskräckta och inte vara rädda för dem.
30 HERREN, er Gud, som går framför er, skall själv strida för er, alldeles som han gjorde för er i Egypten, inför era ögon,
31 och i öknen där du såg hur HERREN, din Gud, bar dig, så som en man bär sin son, hela den väg ni vandrade tills ni kom till denna plats."
32 Men trots detta trodde ni inte på HERREN, er Gud,
33 som gick framför er på vägen för att utse lägerplatser åt er - om natten i eld för att visa den väg ni skulle gå och om dagen i molnskyn.”

Herren vår Gud går framför oss och strider för oss, som är hans barn.
Mitt i det ökenland som många kristna upplever i dag, när avfallet bland Guds folk blivit så stort att det är svårt att finna den sanna kristna gemenskapen, så går Herren Gud själv framför oss och strider för oss. Han bär oss genom de trånga passagen när vi inte orkar själva längre.
Han går med oss genom ökenvandringen.

torsdag 5 september 2013

onsdag 4 september 2013

Reinfeldts och Obamas gemensamma agenda, islamiseringen av Sverige?

Den islamvänliga regeringsmakten i vårt land kan mycket väl vara en bidragande orsak till att Obama beslutat sig för att besöka Sverige.
Då Obama själv stöder det Muslimska Brödraskapet så är han naturligtvis angelägen om att uppmuntra och påskynda islamiseringen i de länder där han tror sig ha en chans att vinna gehör. 
Detta bådar inte gott för Sverige!

torsdag 29 augusti 2013

tisdag 27 augusti 2013

Ulf Sundkvist: "Självupptagenhet är vår tids religion."

Mycket tänkvärd artikel av Ulf Sundkvist
ANGELÄGET Publicerad: 2013-06-13 00:00
Citat: "I en version av den gamla grekiska berättelsen om Narcissus kommer han i sin oändliga längtan efter kärlek fram till en silverklar källa. När han lutar sig ner för att dricka dess vatten ser han plötsligt en förtjusande yngling, sin egen spegelbild, i källan. Hans öga blir aldrig riktigt mätt på att se den strålande bilden. När han en dag sträcker sig ner för att krama om den vackra mannen nere i vattnet, kan han naturligtvis inte nå honom. Spegelbilden bryts sönder och Narcissus avlider. Vid platsen för hans död, står en blomma, den vita narcissen, en pingstlilja – nej, det är inget retoriskt knep från min sida – Narcissus är berättelsen om ynglingen som dör av sin kärlek till sig själv."

Citat: "Men berättelsen om Narcissus kan också, om inte trenden vänder, bli berättelsen om två frikyrkor – som blossade upp, växte och frodades, levde ett århundrade eller två och försvann – som förlorade sig i sin kärlek till sig själv.

måndag 26 augusti 2013

Nådens tid är ännu inte slut!

Nådens tid.
Än finns det möjlighet att vända sig bort från synden och få förlåtelse. Om din synd än är blodröd så kan den bli snövit.
Jes.1:16 ”Tvätta er och gör er rena. Tag bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont.
17 Lär er att göra det som är gott, sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak.

18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.
19 Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda.

20 Men om ni vägrar och är motsträviga, skall ni förtäras av svärd, ty så har HERRENS mun talat.”

fredag 23 augusti 2013

måndag 19 augusti 2013

You are My Hiding Place!You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You

I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord 

torsdag 15 augusti 2013

söndag 4 augusti 2013

Vänd dig bort från interreligiös tro och håll dig till Kristus!

Det är bara genom att hålla sig nära Jesus Kristus och tro på Honom, som vi kan vinna det eviga livet. För det är bara genom Jesus Kristus som vi finner Vägen, Sanningen och Livet!
Alla interreligiösa strävanden som vi ser i dag kommer från antikristliga krafter som på allt sätt vill förvilla Guds folk in på mörkrets vägar, och detta är avskyvärt i Guds ögon.
Herren Gud kan inte dela plats med andra gudar därför att Han är den Ende Sanne Levande Guden. Han är en helig och allsmäktig Gud och avgudadyrkan är en styggelse för Honom.

De tio budorden
2 Mos 20:1 ”Och Gud talade alla dessa ord:
2 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 

måndag 29 juli 2013

Ta på er Guds vapenrustning!

Ef. 6:10 "Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 

11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot 

djävulens listiga angrepp. 


12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 


13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 

Vänd dig bort ifrån det onda och gör det goda!

Ps.34:13 ”Är du en människa som älskar livet och som vill se goda dagar? 
14 Avhåll då din tunga från det som är ont, dina läppar från att tala svek.
15 Vänd dig bort från det onda och gör det goda, sök friden och jaga efter den.
16 HERRENS ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

17 Men HERRENS ansikte är emot dem som gör det onda, han vill utplåna minnet av dem från jorden.
18 När de rättfärdiga ropar hör HERREN, han räddar dem ur all nöd.
19 HERREN är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande.
20 Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.”  

Ps. 37:3 ”Förtrösta på HERREN och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet.
4 Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär.”

onsdag 17 juli 2013

Fäderneslandet, ur "Läsebok för folkskolan" 1901

En berättelse ur min mormors gamla läsebok från folkskolan. Skrivet på gammalsvenska. En mycket tänkvärd berättelse om en svunnen tid, där man hade stor kärlek till sitt fosterland men också en stark gudsfruktan.  
Föga kunde väl dessa människor ana hur allt det, som då var så viktigt, skulle kunna bli så förändrat till oigenkännlighet som det vi ser i vårt land idag.
När oförståndiga och ansvarslösa ledare kommer till makten så raseras de grundvalar som gjorde att folk kunde bo och leva i trygghet.  En stark gudsfruktan för med sig både beskydd och välsignelse för ett land.

3 Mos. 25:17 ”Ni skall inte göra varandra orätt, du skall frukta din Gud. Ty jag är HERREN, er Gud.
18 Ni skall följa mina stadgar, och mina lagar skall ni ta vara på och följa. Ni kommer då att bo trygga i landet. 
19 Och landet kommer att ge sin frukt, så att ni har att äta i överflöd, och ni kan bo där i trygghet.”

Ords. 1:29 ”Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta HERREN,
30 eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar,
31 därför skall de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer.
32 Ty de oförståndigas avfällighet skall döda dem och dårarnas sorglöshet förgöra dem.
33 Men den som hör mig skall bo i trygghet utan att behöva frukta något ont."
 

************************** 
Fäderneslandet av Z. Topelius
"En morgon stod jag högt uppe på en stege, som var rest emot taket på vår stuga. Jag kunde där se vida omkring. Långt ifrån vår gård såg jag andra gårdar. Långt ifrån vår beteshage såg jag ängar, åkrar, vägar, berg, skogar och sjöar.

tisdag 16 juli 2013

Mångkulturen och upplösningen av nationalstater ingår i Antikrists planer för den sista tiden.

Det finns även många kristna som propagerar ivrigt för mångkulturen, helt aningslösa om de onda krafter som står bakom detta. Mångkulturen och dess utplånande av nationalstaterna har blivit som en ”helig ko” som inte får ifrågasättas, trots alla negativa konsekvenser den för med sig för landet och folket.

I Boken ”Låt varna er” av Kjell Sjöberg, varnar han för just detta (i motsats till sin bror Stanley Sjöberg som verkar hylla mångkulturen)
Han skriver: "Jag vill varna för upplösningen av tron på nationer och av nationalitetskänslan. Nationerna och gränserna är satta som ett mot det antikristliga upproret. Nationsgränserna skall upphöra först den dag, då den rätte Messias kommer."

söndag 14 juli 2013

Anpassning till denna världen leder oss bort från Gud.

Den heliga vägen
Följ inte världens värderingar!
Rom 12:1Eftersom Gud har visat oss så mycket nåd, uppmanar jag er nu, kära syskon, att tjäna Gud av hela hjärtat. Använd era kroppar på ett sådant sätt att de blir ett levande offer till Gud som gläder honom. 
2 Följ inte världens värderingar, utan låt Gud ändra ert sätt att tänka, så att ni blir som nya människor. Då ska ni förstå vad Gud vill: vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullständigt gott i hans ögon

torsdag 20 juni 2013

torsdag 13 juni 2013

torsdag 6 juni 2013

torsdag 30 maj 2013

torsdag 23 maj 2013

torsdag 16 maj 2013

torsdag 9 maj 2013

Seek Ye first The Kingdom of God.Matt. 6:24 "Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. * 
25 Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? 

26 Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? 
27 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? 

Kristi Himmelfärdsdag


Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen!

Löftet om den helige Ande
Apg. 1:1 ”I min förra skrift,* käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde,* 
2 fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den helige Ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt.

3 Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. 
4 Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. 
5 Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.

Jesu himmelsfärd
6 När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?" 7 Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. 
8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." 

9 Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 
10 Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 
11 Och de sade: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen."

Nyheter från Israel 2013-05-09

Anpassning räddar inte kyrkan!

Källa: Dagen Opinion
Av Per Ewert
Mycket tänkvärt!
"Utmaning – inte anpassning – är kyrkans vinnande väg. Kyrkor som däremot vågat gå mot strömmen vinner med tiden både förtroende och människor, anser Per Ewert."

Citat: "Flera kyrkor och samfund i Sverige och Europa kämpar med sviktande medlemssiffror. Den västerländska kristenheten söker ivrigt sin framtidsväg i en sekulariserad miljö. För många kyrkor står vägvalet mellan att antingen – som det formuleras i en aktuell platsannons från Stockholms stift – anpassa sig ”efter omvärldens förväntningar”, eller att sätta sig till tydligt motvärn mot en gudsfrånvänd samtid.
Tidskriften Time beskrev nyligen tio nutidstrender, varav en var en rörelse i kristenheten, där vägen framåt går via att förtydliga budskapet – inte mjuka upp det. Stärka ansträngningen att utföra missionsbefallningen – inte tona ner den. Trenden pekar tillbaka till Apostlagärningarna, där evangeliet förkunnades i en tydligt fientlig kultur, och vann framgång trots att – eller kanske just för att – budskap gick emot tidsandan."

fredag 3 maj 2013

Nyheter från Israel 2013-05-02

I Sverige är det ingen självklarhet att arbeta mot islamistisk terrorism

”Sverige långt efter i arbetet mot terrorism”
Av Johanna Eklund
Publicerad 3 maj 2013 - 13:00

Citat: ”Nationell samordnare föreslås Sverige kan lära sig av andra länder när det gäller att arbeta mot islamistisk terrorism. Det visar en rapport som presenterades för demokratiminister Birgitta Ohlsson i dag.

– Vi ligger långt efter länder som Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Danmark, säger professor Magnus Ranstorp från Försvarshögskolan, en av författarna till rapporten.

Släckte ryssarna ner svensk radar under långfredagen?

Fredrik Antonsson:
Släckte ryssarna ner svensk radar under långfredagen?
Publicerad: 2013-04-24 14:04, Uppdaterad: 2013-04-30 09:04

Citat: "Fd officer: Samtidigt som två ryska bombplan eskorterade av fyra jaktplan övade på att slå ut våra luftförsvarscentraler så släckte någon ner de radarstationer som finns på Gotland för att övervaka luftrummet. Ytterligare ett flygplan, en A-50 Mainstay, som kan utföra elektronisk krigsföring, flög bakom huvudstyrkan."

Citat: “Samma källor som berättat om radarstörningen berättar också om att det bakom de ryska övande bombplanen också fanns en A-50 Mainstay eskorterad av ännu fler ryska stridsflygplan. A-50 Mainstay är ryssarnas flygande luftförsvarscentral, en flygande radarbas som dessutom kan utrustas för elektronisk krigföring – som att störa ut fiendens radarstationer.”
Läs hela artikeln här >>>

Sverige går mot ett åsiktskontrollsamhälle

Ingela Bel Habib om Övervakningssamhället

Sverige går mot ett åsiktskontrollsamhälle
Publicerad: 2013-04-29 09:04, Uppdaterad: 2013-04-29 09:04

Citat: "Forskare: Steget från kritisk granskning till åsiktsdiktatur och åsiktstotalitarism är kortare än man tror. Det är därför av största vikt att massmedia och politiska partier inte intar ett totalitaristiskt förhållningsätt , där partimedlemmars åsikter och handlingar endast kan karakteriseras på ett av två sätt, antingen som goda eller onda.

söndag 28 april 2013

Säg, känner du det underbara namnet?1 Säg, känner du det underbara namnet,
som till frälsning Gud oss gav.
Vars lov har sjungits ut i hela världen,
över varje land och hav?

Kör:
Namnet framför andra namn är Jesus,
ej skönare på jorden fanns.
Ty intet annat namn kan giva frälsning,
intet annat namn än hans.

lördag 27 april 2013

Äldre ledare har ofta en visdom och erfarenhet som bör tillvaratas bättre i församlingarna!


Jos. 13:1 ”Josua var nu gammal och hade nått hög ålder, och HERREN sade till honom: "Du är gammal och har nått hög ålder, men ännu återstår det en stor del av landet som skall intas.”

Josua var mycket noga med att följa alla de föreskrifter som Herren hade gett till Mose och det var detta som gjorde att han fick framgång.

När något nytt påbörjas blir det ofta präglat av initiativtagarens person och stil. Men det är inte lyckligt om arbetet i kyrkor och församlingar måste börja om med varje förändring i ledarskapet. Det går att ta över och fullfölja ett uppdrag som någon annan har startat.

Det handlar om att vara noga med att följa de föreskrifter som Gud har visat för varje församling och kyrka, och Guds ord i bibeln ställer upp tydliga riktlinjer för ledare i Guds församling.

Josua var gammal men det var inget hinder för Gud att fortfarande använda honom.

fredag 26 april 2013

Bo Wettéus: "Har kyrkan slutat tala om Jesus?"

Källa: Hemmets Vän
Debatt Publicerad: 2013-04-25 15:36
Flummighet och otydlighet...
Av Bo Wettéus
Citat: "Har vi fått präster och pastorer som ingenting vet och vars budskap är präglat av otydlighet och flum?
Hålls predikningar som inte frimodigt och klart vågar ta upp de stora frågorna om synd och nåd, skuld och förlåtelse, försoning och blod, splittring och helande, himmel och helvete och den radikala skillnaden mellan kristen livshållning och den som råder i mörkret?

Vågar vi säga att Jesus är enda vägen till Gud, att alla andra religioner och trosföreställningar är återvändsgränder och att den som inte tror och tar emot Jesus går förlorad? Handlar predikan bara om blommor och bin, miljö och vapenexport, vindkraft och global rättvisa?

Vart tar Gud och Jesus vägen? Håller vi på att tappa den stora berättelsen från skapelsen till fulländningen? Var finns det befriande evangeliet, som är kyrkans stora uppdrag att förmedla till människor som i dag ropar efter befrielse och frälsning?

Från frihet till vilsenhet, av Bert Stålhammar

Källa: Hemmets Vän  
Debatt Publicerad: 2013-04-25 15:38
av Bert Stålhammar, professor emeritus, samhällsdebattör
Grundvalarna är raserade
Citat: "Det var på 60-talet som nedmonteringen av våra hävdvunna värderingar inleddes. Kristendomen försvann ur skolan. Gud är död, förkunnade högljudda självutnämnda profeter. Politiska ledare snobbade med sin ateism för att ge ett sken av modernitet. Allt är tillåtet och människan är själv alltings mått.
Det dominerande tankemönstret blev ”Gör det du känner för”. Du kan aldrig känna fel.   Så småningom började emellertid allt fler upptäcka att den totala friheten var en illusion. Den lycka som man trodde att friheten skulle ge ersattes i stället av en plågsam vilsenhet.
Utvecklingen är egentligen inte ny. Redan ”Den förlorade sonen” upplevde både förvirring och förnedring i sin jakt på friheten när han tvingades stilla hungern med svinmat. Och svinmat är det som erbjuds alltför många i dag när nya droger av skiftande slag tillhandahålls för alla dem där vilsenheten tagit över.

torsdag 25 april 2013

fredag 19 april 2013

Församlingen i den sista tiden, av Owe Lindeskär

Skannat från Kerygmas senaste nyhetsbrev. Mycket viktigt och högaktuellt budskap för den tid vi lever i nu! Skrivet av pastor Owe Lindeskär.

torsdag 18 april 2013

tisdag 16 april 2013

Stor okunnighet om vad islam lär, av Nasrin Sjögren

Gästkommentar i Världen i dag, av Nasrin Sjögren
Publicerad: 2013-04-15 00:02
Citat: "För dryga veckan sedan valdes Omar Mustafa in i Socialdemokraternas partistyrelse. Det utlöste en flodvåg av berättigad kritik, som i lördags fick honom att lämna sina partiuppdrag....."

Citat: "...Det... som ställs i öppen dager är hur okunniga svenskar i allmänhet är om vad islam lär. Med sin utgångspunkt i Koranen och hadither (Mohammeds liv och lära) sprider aktade muslimska teologer ett sådant hat mot icke-muslimer i allmänhet och judar i synnerhet, att det skulle rendera i en aldrig sinande ström av fällande domar för hets mot folkgrupp om någon svensk hade sagt detsamma i Sverige.

söndag 14 april 2013

Livet är så kort – utan Gud är livet tomt och meningslöst!

Nu hoppas jag på Dig Herre!
Psalm 39 En psalm av David.
(Hämtat från Handbok för Livet)
1-2 ”Jag sa för mig själv: Jag ska sluta att klaga! Jag ska hålla tyst, särskilt när de ogudaktiga finns runt omkring mig!
3 Men det hjälpte inte. När jag stod där tyst, vällde oron fram inom mig, och den blev bara större och större.
4 Ju mer jag grubblade, desto mer brännande blev elden inom mig. Till slut kunde jag inte längre tiga, utan jag ropade till Gud:
5 Herre, hjälp mig att inse hur kort min tid på jorden är! Låt mig förstå att jag bara är här ett ögonblick.

6-7 Snabbt som en skugga försvinner livet ifrån mig. Hela min livstid är bara som ett ögonblick för dig. Du stolta människa, lika plötsligt som skuggan försvinner du! Hur stark du än är, är du bara som en vindfläkt som drar förbi. Du släpar och sliter och samlar på dig rikedomar som ändå någon annan får slösa bort.
8 Därför, Herre, står mitt enda hopp till dig.

torsdag 11 april 2013

torsdag 4 april 2013

söndag 31 mars 2013

Min Jesus lever!Min Jesus lever
1. Gud sänt sin Son, hans namn är Jesus.
Han kom till oss, med en kärlek ren.
Han gav sitt liv för att ge oss frälsning,
Hans tomma grav den visar att han lever än.

Kör: Min Jesus lever, därför vill jag leva,
Min Jesus lever, därför är jag trygg.
Jag säkert vet, att han mig leder,
Mitt liv är värt att leva för han älskar mig!

Korset - mer än en symbol.

Källa: Hemmets Vän
Debatt Publicerad: 2013-03-28 15:23
Citat:"...den protestantiska arbetsetiken, som enligt Max Weber lade grunden till kapitalismen, till investerings- och tillväxtvilja (jämför Jesu liknelse om talenterna).

Den kristna idétraditionen har på en rad sätt skapat grunden för de nordiska välfärdssamhällena. Det finns skäl till varför World Economic Forum’s jämlikhetsrapport har de nordiska länderna i topposition.
Korsen på flaggorna är mer avslöjande är många anar."

Kjell O. Lejon Teologie doktor, filosofie doktor, professor i religionsvetenskap
Tuve Skånberg, Teologie doktor, riksdagsledamot (KD)

Sven Nilsson: "Kristenhetens allvarligaste problem"

Källa: Hemmets Vän
Debatt Publicerad: 2013-02-28 16:54

Citat: "Ett dynamiskt församlingsliv handlar om att processa Guds ord genom en ”andesmord” förkunnelse. Pastorns ansvar som Ordets tjänare är att hålla församlingen kvar i det ord Gud ger för varje särskild tid till dess att det blir mottaget och bär frukt i erfarenhet och trons lydnad.

Idag finns det få mötesplatser mellan Ordet och församlingen som ger tillräcklig kontinuitet för att Ordet skall få tid att verka. Ämnena växlar från den ena gudstjänsten till den andra, vilket leder till ett ytligt förhållningssätt där man inte förväntar sig mer än ett andaktsmoment. Predikan måste vara något mer än teologiska föreläsningar eller sporadiska betraktelser. Predikan är till sin natur en proklamation av Ordet med anspråk på åhörarna, inte en filosofisk betraktelse av en viss text.

Sveriges statskassa på väg att ta slut?

Tom statskassa hotar efter valet 
Publicerad 2013-03-27 17:24
Källa: Dagens Industri
"Det kan mycket snart vara slut på de skattesänkningar och satsningar som regeringen presentat i budget efter budget de senaste åren. Vinnarna efter valet 2014 löper stor risk att i stället behöva komma med bistra besked.

fredag 29 mars 2013

måndag 25 mars 2013

Endast den Helige Ande kan överbevisa en människa om behovet av att bli frälst!

Guds eld brinner i Sverige
Av Sven Nilsson
Publicerad: 2013-03-21 17:13
Källa: Hemmets Vän
Citat: ”Vi måste ha respekt för att endast den helige Ande kan överbevisa en människa om behovet av att bli frälst. En bedjande församling, driven av Jesu kärlek till de förlorade förlöser alltid Guds närvaro.

Vi är inne i ett kritiskt skede i Sverige just nu. Så mycket står på spel. Vi vet att Gud vill folkväckelse i Sverige. Han har talat, hans eld brinner, han vill! – Men vill vi?

lördag 23 mars 2013

Från Birger Claessons bok: "Dom över Sverige"

Från Birger Claessons bok
DOM över Sverige
Källa: http://www.algonet.se/~allan-sv/UPPENB.HTM 
"Jag brukar bedja till Gud mellan fyra på morgonen och klockan sex. Sedan går jag till vila en stund igen och det har blivit en vana. Jag vaknar utan vidare på morgnarna och just när jag hade legat vaken en stund vid fyratiden den tolvte december (1950) och var färdig att stiga upp, fick jag se en stor, vit gestalt. När jag fick se den komma emot mig, blev jag förskräckt och skälvde till i hela kroppen. Jag var nämligen i fullt vaket tillstånd. Men då hörde jag honom säga:

— Frukta icke! Du är högt benådad mitt i din andliga fattigdom. Och jag vill visa dig, vad som skall ske med Nordens folk den sista tiden i denna nådeshushållning.

Så fick jag se och höra följande: