Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

söndag 29 december 2013

Väckelse eller undergång, av Emanuel MinosEtt mycket gripande, allvarligt och angeläget budskap i denna tid!

Rom. 13:11 ”Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. 12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning.”


*****
Ismael
Ismael som det står om i 1 Mos.16 var ju Abrahams son med den oäkta hustrun
Det som sker i våra dagar är att Ismaels ande nu reser sig i form av Islam och vill dominera hela världen, helt i enlighet med antikrists planer som bibeln talar om i den sista tiden. 
(Islam, från verbet "’aslama", betyder underkastelse. Att underkasta sig, överlämna sig till Allah.)

Om Ismael: 1 Mos. 16:12 "Han skall vara som en vildåsna. Hans hand skall vara mot alla och allas hand mot honom. Och han skall bo mitt emot* alla sina bröder."

*****

Väckelse börjar med bön! 

Hes. 22:30 ”Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.” 

Låt oss slå vakt om Guds Ord! Skriften allena!!!
Upp. 3:10 ”Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.”

Köttets gärningar och Andens makt

Gal. 5:16 "Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. 
18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.

19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra."

Mark. 16:15 Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. 

17 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. 18 De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."

2 kommentarer:

Mikael Kaján sa...

Ett budskap i rätt tid!

vdb sa...

Ja, det håller jag med dig om!
Gud välsigne dig och Gott Nytt År!