Jesus sade: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh. 14:6

onsdag 30 november 2011

Att kvalitetssäkra sitt kristna liv

Hämtat från Rupebas dagliga andakter: http://www.rupeba.se/

Kristus är den Sanna Klippan
”Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker”
(Luk 11:35)
Andakt:

Idag talar man mycket om att kvalitetssäkra organisationer och företag.
Sven Nygren har formulerat tre frågor som man måste ställa när man kvalitetssäkrar ideella organisationer.

1) Är vi rätt i grunden?
2) Gör vi rätt saker?
och
3) Gör vi sakerna rätt?

tisdag 29 november 2011

Den farlige ledaren.

Källa:  http://www.livifrihet.nu/swe/denfarligeledaren.html

Narcissist
Ofta upphöjs den karismatiske ledaren som får saker att hända och kan samla folk omkring sig.

En sådan person kan ses som en tillgång men vissa personer som har denna egenskap kan istället vara ett verkligt hot. Han för, för det är oftast en man, kan ha fingertoppskänsla för hur han skall få personer dit han vill.

En sådan kan lura många människor med sitt övertygande sätt och ibland även framgång. Men det handlar om en person som kategoriskt prioritererar egna syften, saknar förmåga att känna empati och alltid vill vara i centrum. En sådan person kan visa både tydliga psykopatiska och narcissistiska drag, se nedan.

En sådan person lämnar lik utmed vägen och företagets eller församlingens verksamhet kan också lida stor skada, dvs det handlar om en maktmänniska eller psykopat.

Maktmänniskan kan finnas i ALLA typer av organisationer där det behövs starka ledare.

Maktmänniskan kan genom sitt charmerande sätt lura alla att tro att allt är väl och dölja sina egna aktiviteter.

*********************************** 

söndag 27 november 2011

Sök inte lyckan i det jordiska!

Livets timglas
Den gamla och den nya människan

Kol. 3:1 ”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.
2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.
3 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.
4 När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.
5 Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.

Tidstecken i Rymden

 

Tidstecken i Rymden  
Källa: http://www.truereformation.net/2011/11/22/kometen-hale-bopp/

Luk 21:25 "Och tecken (Semeion) ska ske i solen och månen och i stjärnorna (Gk: Astron) och på jorden skall ångest komma över folken, och de ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån,"

"Två judiska män upptäckte en märklig komet som hade sin närmaste bana runt jorden den 22 mars 1997. Man gav kometen namnet Hale Bopp, och forskare räknade ut att förra gången kometen var i omloppsbana runt jorden var för 4210 år sedan. Det märkliga är att det blir vid den tid då Noa byggde arken. Därför kallas även den här kometen för “Noa – Kometen” >>
Läs vidare här

Vem vaktar ytterdörren till ditt hus? av David Wilkerson

Källa: http://www.tscpulpitseries.org/swedish/ts000207.htm
by David Wilkerson
February 7, 2000
[May 19, 1931 – April 27, 2011]

"Amerikas barn idag är en förlorad generation. Inga andra generationer I historien har varit så förpestade av sex, droger, alkohol, girighet och mord vid så unga år. Min fråga är: Vem kan man skylla detta på?

Alla vet att något hemskt har hänt i vårt lands skolor. Kriminalitet och våld har blivit så vanligt att många skolor numera har metalldetektorer. Pojkar i årskurs sju kan få tag på skjutvapen och meja ner sina klasskamrater utan några som helst känslor.

fredag 25 november 2011

Plötsligt fanns Jesus på väggen!

Kristinebergsprofetian
Profetisk budbärare: Lisa Johansson
Datum: 1946/11/29
Källa: Profetiskt & Aktuellt

Det lilla gruvsamhället Kristineberg, c:a 5 mil norr om Lycksele, har fått sitt namn förknippat med ett omtalat och känt gruvschakt, den berömda Jesusbilden däri och en gammal, märklig profetia...

Den 29 November 1946 hände det som gjort denna gruva berömd - när man sprängt inne i gruvan och dammet lagt sig, framträdde en silverskimrande bild av Jesus på bergväggen. En tre meter hög gestalt - på 107 meters djup, mitt inne i berget! - hade uppenbarat sig för världen...

Gruvledningen ville fortsätta att spränga, vilket skulle inneburit att Jesusbilden skulle ha förstörts, men arbetarna vägrade.
Senare undersökningar visar att om man fortsatt att spränga, skulle hela gruvan ha rasat, då den "pelare" som Jesusbilden finns på utgör själva bärmassivet i gruvan.
Arbetarnas respekt för denna gestalt räddade förmodligen många liv.
 
Men denna Jesusbild, som uppenbarat sig mitt inne i urberget, är inte bara en märklig och fascinerande bild. Det finns nämligen en mycket gammal profetia som blev aktualiserad i och med denna händelse. Denna profetia, som under årtionden hade bevarats i folkmun, frambars av en kvinna i Vilhelmina lappmark flera årtionden innan denna märkliga gestalt uppenbarades i gruvan.  

Information om Bibeln, av pastor Ulf Magne Lövdahl, Norge

Källa: http://www.frihet.no/int/hur.htm  

Bibeln - Den Heliga Skrift
Undervisningen är skriven av pastor Ulf Magne Lövdahl, Norge. Översättare Sigrid Forslin


Innehåll:

Frimurare och hemliga ordnars intåg i den karismatiska kristenheten.

(Sätter in denna artikel pga att den tyvärr verkar bli mer och mer aktuell)
Källa: http://aletheia.se/2008/06/15/frimurare-och-hemliga-ordnars-intag-i-den-karismatiska-kristenheten/

nwo_pyramid_worship
"För en del år tillbaka var gemenskap med frimurare något man inom troskarismatiska kretsar absolut inte kunde tänka sig. Artiklar skrevs mot detta ”satanistiska broderskap” av både pastorer och redaktörer i diverse tidskrifter, och det utgavs också böcker omhandlande detta ämne. Ulf Ekman är en av de pastorer som var starkt kritisk mot friumrarorden och som också skrivit bok i ämnet. Det är därför en aning förundrande att man numera ser kända frimurarnamn i anknytning till Livets Ord och deras ekumeniska arbete. En fråga som onekligen behöver ställas är om den troskarismatiska rörelsens attityd gentemot det som tidigare benämndes som ”satanism” numera också håller på att mjukas upp. Är kanhända detta en del av det pris man måste betala för den organisatoriska enheten?”
Läs vidare här

torsdag 24 november 2011

Ingen är för sent ute, ännu!

Dagen Andakt från Rupeba: http://www.rupeba.se/  

Heb. 4:1 ”Låt oss alltså se till att ingen av er tror sig var för sent ute, medan löftet att få komma in i hans vila ännu står kvar.”

Andakt:
Så länge vi lever i nådens tidsålder gäller Guds löfte om att vi kan få komma in i hans vila. Det är aldrig för sent! Det är aldrig för sent att bli frälst. Det är aldrig för sent att få sitt liv förvandlat.
Det är aldrig för sent att följa Guds vilja för mitt liv. På senare tid har vi fått höra om flera kända personer som sent i livet tagit emot det nya livet i Jesus Kristus. Ingela Agardh, den kända TV-profilen och nyhetsreportern är bara en av dessa. I en tidningsintervju säger hon: ”Den största nyheten är att jag mött Jesus Kristus”. Det är också den titel som hennes självbiografi fått. Ingela Agardh var bara lite mer än 50 år när hon mötte Gud.
Det står om Abraham att Herren uppenbarade sig för honom när han var 99 år (1 Mos 17:1). Få av oss har uppnått denna höga ålder, men i Guds ögon är det aldrig för sent. Gud hade lovat Abraham att Sara skulle föda en son. När Sara fick höra det log hon och tänkte att det var omöjligt.
Men Gud talade till Abraham och tillrättavisade honom och sa: Är då något så underbart, att Herren icke skulle förmå det? (1 Mos 18:14, 1917 års översättning). I Guds tidtabell är det aldrig för sent!)

Bön: Tack för att det inte är för sent att komma till dig och bli frälst. Oavsett hur mitt liv sett ut fram till denna dag, får jag komma till dig, överlåta mig själv till dig och ta emot det nya livet som du erbjuder.)

**********************************

Nödvändigt att lämna organiserad ekumenik, av Stanley Sjöberg

Fågelfängarens snara

Källa: http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=3068&coid=3 
Publicerad: 2010-06-17 08:12

"Ett stort ekumeniskt möte skulle hållas. Mitt under förberedelserna var det en av predikanterna som ställde frågan om i vilken mening Jesus är Herre. Alla hade varit överens om att det som förenar alla kristna är just tron på att Jesus är Herre. Det skulle också bli temat i det ekumeniska mötet.

En av föreläsningarna skulle ge ett historiskt perspektiv på den ekumeniska rörelsen. En representant för Kyrkornas Världsråd skulle beskriva global samverkan för social rättvisa. I ett seminarium planerades en dialog om nattvardens betydelse. Det samtalet skulle ske mellan en katolik och en pingstvän. "Nu är vi på väg mot den enhet Jesus bad om", konstaterade någon. Det var i det ögonblicket frikyrkopredikanten frågade kollegorna om de ville säga något om i vilken mening Jesus är Herre.

tisdag 22 november 2011

Var jag går i skogar berg och dalar

 

1. Var jag går, i skogar, berg och dalar, Följer mig en vän, jag hör hans röst.
Väl osynlig är han, men han talar, Talar stundom varning, stundom tröst.
Det är Herden god. Väl var han döder, Men han lever i all evighet.
Sina får han följer, vårdar, föder Med osäglig trofasthet,
Sina får han följer, vårdar, föder Med osäglig trofasthet.

Vatikanens verkliga toppchef är The Black Pope, den svarta påven.

Den svarta påven: Adolfo Nicolas
Den svarta påven
I enlighet med traditioner som går tillbaka till korsfarartiden är Malteserorden underställd Påvens kommando. För över 100 år sedan blev emellertid påven detroniserad som Vatikanens toppchef, och den världsiga makten blev i praktiken övertagen av jesuitgeneralen; The black Pope, den svarta påven!

Det speciella med Vatikanen idag är att det regeras av två sorters påvar på en gång. Efter att spanske Adolfo Nicolás blev vald till ny jesuitgeneral i januari 2008, som efterföljare till nederländske Peter-Hans Kolvenbach återvände den avgående Kolvenbach senare tillbaka som ett kolsvart rå som ljudlöst kom flygande genom nattmörkret och slog sig ned vid sin efterföljares sida.

Att Vatikanen idag befinner sig i en "era av två (jesuit) generaler framgår inte engång av jesuiternas egna hemsidor.

Bilderberggruppens dolda agenda

Bilderberggruppens mål
Bilderberggruppens största rädsla är organiserat motstånd. Medlemmarna vill inte att den stora massan i världen ska komma på vad de planerar för världens framtid, vilket huvudsakligen är en världsregering (världsföretag) med en enda global marknad, övervakad av en världsarmé och finansiellt reglerad av en "världsbank" som använder en global valuta.
Läs här: http://www.nyapolitiken.biz/bilderberg/bilderbergarnas-mal.html 

Bilderberggruppen och media: Media - Ett demokratiskt problem 
Bilderberggruppen vill utforma världen, utan att världens medborgare förstår vad som sker innan det är för sent. Nyckeln för att lyckas med detta är att världspressen praktiserar systematisk tystnad om Bilderbergruppens verksamhet och agenda.
Läs här: http://www.nyapolitiken.biz/bilderberg/bilderberg-media.html 

Sveriges utrikesminister arbetar för krig
”Vi vill inte ha en världsdiktatur styrd av Coca-cola.
När man läser Bilderberggruppens deltagarlistor blir man chockad över det stora antal demokratiskt folkvalda som kontinuerligt besöker Bilderberggruppens möten. Man blir också chockad över att en stor del av den amerikanska statsapparaten återfinns på gruppens möten t.ex. NSA:s chef, som har högre säkerhetsklarering än den amerikanska presidenten”, skriver Tankesmedjan Mänsklighet.
Läs här: http://www.nyapolitiken.biz/bilderberg/utrikesministern-arbetar-for-krig.html

Tecken och under från olika källor

Moses orm åt upp de andra ormarna
Mörkrets makter och falska messiasgestalter gör stora tecken och under i dag, för att om möjligt förvilla de utvalda. De härmar och perverterar det som Gud gör, men de kan aldrig gå längre än Gud tillåter.
De första av Egyptens tre plågor kunde egyptiska spåmän härma med sina magiska krafter.
När det kom till den fjärde plågan så satte Gud stopp och de fick erkänna sig besegrade av Guds makt, som är större än alla andra makter.
När Mose fick makt från Gud att göra under med sin stav så den blev en orm, då gjorde spåmännen samma sak med sina stavar men
GUD LÄT MOSES ORM ÄTA UPP ALLA SPÅMÄNNENS ORMAR!

Många under och övernaturliga manifestationer i dag har sin grund i mörkrets krafter, även i församlingar där man inte längre lyssnar till den sunda läran från Gud och Hans Ord, utan låter sig dras med av villfarelser som låter lockande och kliar i öronen.

Människor tillber miraklerna mer än Gud och det blir till en avgudadyrkan. Bibelns ord är mer aktuella än någonsin, nu när stora mirakelmanifestationer visar sig och många människor drabbas av en mirakelhysteri. Vi som kristna, behöver mer än någonsin ha andebedömningens nådegåva från Gud, för att kunna urskilja vad som är sant och vad som är falskt.

måndag 21 november 2011

Döden i Sinai, av Ilya Meyer

Källa:  http://ilyameyer.com/svenska/2011/11/21/doden-i-sinai/

Av Ilya Meyer:
"Här är något som Donald Boström, Henning Mankell, Palestinagrupperna, Diakonia, Svenska Kyrkan, Dr Henry Ascher och Dror Feiler DEFINITIVT inte pratar om, och som Aftonbladet DEFINITIVT inte publicerar:

Egyptens Sinaibeduiner är involverade i systematisk – och dokumenterad – rasism mot svarta Afrikaner, såväl muslimer som kristna, inklusive våldtäkt, tortyr, människohandel, droghandel, organhandel och mord på en industriell skala.

CNN-reportern Fred Pleitgen har gjort en riktigt skrämmande dokumentär om en vedervärdig styggelse som världssamfundet medvetet ignorerar:

http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/2011/11/08/death-in-the-desert/?hpt=hp_bn5 

Filmen är uppdelade i flera avsnitt, men alla avsnitt kan ses via länken ovan. 
Svarta Afrikaner, såväl muslimer som kristna, som riskerar allt för att komma till det enda landet där de anser att de kan räkna med ett anständigt bemötande.
Det judiska landet Israel.

Sprid.

Profetisk syn, angående ledare inom svensk kristenhet, av Bill StenbergEn profetisk syn av Bill Stenberg, som han delade med sig innan han flyttade hem till Herren, den 2 mars 2009. Ett allvarligt budskap givet i kärlek. (Sätter ut denna angelägna profetia igen p.g.a. att den tidigare versionen upphört)

***********************************************

söndag 20 november 2011

Psaltaren: Den ogudaktiges skenbara lycka

False happiness
Ps. 37:1 Av David.
Alfabetisk psalm

Alef
Bli inte upprörd över de onda, avundas inte dem som gör orätt.
2 Ty snart klipps de av likt gräs, som gröna örter vissnar de

Beth
3 Förtrösta på HERREN och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet.
4 Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär.

Jag såg gränsen i sanden, av Lynn Clark

Källa: http://www.tidenstecken.se/clark.htm 
Av Lynn Clark:

"För två år sedan fick jag den mest förunderliga synen, du vet, en sådan som kan börja att förändra hela ditt liv. Det var som om jag verkligen stod på en sandstrand och det fick verkligen min uppmärksamhet. Jag såg en hand med en arm som sträckte sig ner från himlen. Jag visste omedelbart i min ande att det var Guds hand.
Ett finger började peka och dra en linje i sanden. Genast linjen var dragen, hörde jag: "Inte längre kan du vara min otrogna äktenskapsbrottsliga brud."
Jag började sedan förstå att det har varit denna gråzonen som kyrkan har stått för en lång tid nu i sin ljumenhet och vår Fader har varit tålamodig. Men, nu har han börjat förbereda sin sons brud att göra sig färdig, för snart kommer Fadern att säga till sin son att GÅ!

lördag 19 november 2011

Psaltaren: Bön om hjälp i ålderdomen

Ps. 71:1 ”Till dig, HERRE, tar jag min tillflykt, låt mig aldrig komma på skam.
2 Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet, vänd ditt öra till mig och fräls mig.
3 Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma, du som givit befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg.
4 Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld, ur den orättfärdiges och förtryckarens hand.
5 Ty du är mitt hopp, Herre, min förtröstan, HERRE, allt ifrån min ungdom.

fredag 18 november 2011

Apokalypsens röda häst! av David Wilkerson

Att bevara Guds frid i svåra tider by David Wilkerson
April 11, 1994
[May 19, 1931 – April 27, 2011]


"Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma." (Kolosserbrevet 3:15)
I denna enda vers ryms en otrolig befallning: Hela Kristi Kropp har blivit kallad av Gud att låta Hans frid styra och regera våra hjärtan, tankar och kroppar!

Guds frid skall vara medlaren i våra liv och sitta som härskare över alla ting. Skulle någonsin detta kall ha behövt ljuda, så är det idag i denna tid av uppror och förvirring!

Allt detta går mot sin upplösning...

Earth at Night
2 Petr. 3:3 ”Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er
4 och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse."
5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord.
6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under.
7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.

torsdag 17 november 2011

Dröm ang. Rick Warrens bok: Leva med mål och mening

The Coming One World Religion
Mycket viktig information pga att det är så många församlingar i dag som använder denna bok som undervisningsmaterial och i hemgrupper.
***********
Hämtat från: http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_119.html 
Uppdaterat den 29 maj

"Jag har fått ett brev som jag med avsändarens tillåtelse lägger ut härunder, dock med vederbörandes namn utbytt mot xxxx. Brevet handlar om en profetisk dröm ang. Rick Warrens böcker och inflytande.
Berndt"
********************************
"Hej Berndt!

Jag såg att ni skriver en del om Rick Warren och vart han är på väg.

Det är nämligen så att i höstas hade jag en dröm ca en vecka innan pastorn i den kyrka jag tillhör skulle predika ur Rick Warrens bok "Leva med mål och mening".

Jag upplevde att det var en varning från Gud och jag tog den varningen på allvar, vilket jag är oerhört glad och tacksam över idag, nu när vi tydligt ser vilka Warren tar hjälp av, yoga-gurus etc, ...... Jag har talat med pastorn och försökt varna för den här boken, tyvärr ville han inte höra på det. Har också varnat några i min cellgrupp, men de vill inte heller höra på varningar, tyvärr. De litar blint på pastorn och äldstebröderna verkar det som. Skrämmande att så få vågar ifrågasätta...

Här är drömmen:
Jag satt i en folksamling (tror det var kyrkan) när helt plötsligt en man kom in med en låda i händerna. Den var genomskinlig! (konstigt) och när jag såg vad det var i lådan, fick jag starka ångestkänslor/panik och rusade ut ur lokalen. Det verkade som att det bara var jag som såg vad som var i lådan för de andra människorna satt kvar...

Öppet brev till pastorer över hela världen, av Roger Oakland

Sjunkande Titanic
Karins nyhetsbrev 13/7-11 Roger Oakland
Källa: http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_119.html  

Här är länken till original brevet:
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=6506 
Översättning: Majlis Seppänen  
"Open Letter To Evangelical and Protestant Pastors Worldwide – Now is the Day to Turn Back to God’s Word
May 31, 2011 - From: Roger Oakland, Understand The Times
*****  
Läs även: Congregation Doesn’t Want to Know the Truth = Församlingen Vill Inte Veta Sanningen
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=6510 
(endast på engelska)
*****

Öppet brev till evangelikala och protestantiska pastorer över hela världen Nu är det dags att vända tillbaka till Guds Ord

Från: Roger Oakland, Understand The Times (Förstå tiderna)

Följande brev är till alla Bibeltroende pastorer runt hela världen vilka har blivit påverkade eller nu påverkas av aktuella trender som attackerar Guds Ord genom det postmoderna humanistiska mystiska trossystemet. Jag har bevittnat denna villfarelse i första hand över hela världen men är mest förtrogen med vad som hänt i de två sammanslutningar jag har varit del av under de senaste trettio åren – en i Kanada och en baserad i södra Kalifornien.

Det är med tungt hjärta jag skriver detta öppna brev till dem som anser sig vara evangeliska eller protestantiska pastorer. Även om min önskan är att göra detta respektfullt och med Herrens kärlek är jag tvungen att med en stark ansvarskänsla skriva denna varning.

Faktum är att vi lever i en tid av historien där det är en enorm andlig apostasi (ett avfall), och sorgligt nog inser många pastorer inte ens att det händer. Andra inser det men vet inte vad de ska göra åt det, medan ytterligare andra ser det men främjar det ändå. Syftet med detta brev är att kasta ljus över mörkret som krupit sig in i så många kyrkor idag.

måndag 14 november 2011

He Knows My Name!Ps. 139:1 För sångmästaren, en psalm av David. HERRE, du utrannsakar mig och känner mig.
2 Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån.
3 Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen.
4 Innan ett ord är på min tunga, vet du, HERRE, allt om det.
5 Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
6 En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den.

söndag 13 november 2011

Theofil Engström har nu nått fram till den Lugna HamnenTidningen Dagen: Theofil Engström död
Publicerad: 2011-11-13 15:26
Uppdaterad: 2011-11-13 15:50

"Theofil Engström, sångarevangelisten och profilen från Jubelkvartetten, har fått hembud. I går lördag avled han i stillhet på det ålderdomshem i Södertälje där han sedan några år bodde. Han blev 96 år."

En mycket folkkär och originell sångarevangelist som var till stor glädje och välsignelse för många!

*******************************

Förkrosselse, av David Wilkerson

Förkrosselse
Förkrosselse.
Predikan av David Wilkerson April 26, 2010   


David skrev ofta om förkrosselse i sina psalmer. Han talade om Guds närhet till dem som är förkrossade:
"Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta" (Psaltaren 51:17).
"HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande" (34:18).

lördag 12 november 2011

Brist på gudsfruktan i församlingen

Mycket viktigt budskap till kristenheten!
*******************************
Jes. 66:1 ”Så säger HERREN: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila?
2 Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger HERREN. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord.

Domedagen

Pred. 12:13 "...Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till.
14 Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont."

fredag 11 november 2011

Reformationsbibeln: Jesu Bergspredikan sista delen

Jesu Bergspredikan
Källa: Reformationsbibeln: http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=4

Slutet av Jesu bergspredikan.

Matt. 7:1 "Döm inte, så att ni inte blir dömda.
Luk. 6:37. Rom. 2:1. 1 Kor. 4:3. Jak. 4:11.
2. Ty med den dom, som ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått som ni mäter med, skall det mätas upp tillbaka åt er.
Mark. 4:24. Luk. 6:38.
3. Hur kan du se flisan* i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?
Luk. 6:41. *KXII: grandet, dvs. liten partikel.
4. Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta ut flisan ur ditt öga, och se, du har en bjälke i ditt eget öga?
5. Du hycklare, ta först ut bjälken ur ditt eget öga. Sedan kan du se klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga.

Reformationsbibeln: Jesu Bergspredikan andra delen

Källa: Reformationsbibeln: http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=4

Fortsättning av Jesu bergspredikan

Matt. 6:1 "Ge akt på er allmosa*, så att ni inte ger den inför människorna, för att ni skall bli sedda av dem. Annars har ni ingen lön hos er Fader, som är i himlen. Matt. 23:5. *barmhärtighetsgåva. UN: Akta er för att utföra goda gärningar.
2. Därför, när du ger en allmosa, så låt inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna, för att de skall bli prisade av människorna. Sannerligen säger jag er: De har fått ut sin lön.
3. Men när du vill ge en allmosa, så låt din vänstra hand inte veta vad den högra gör,
4. så att din allmosa förblir i det fördolda, och din Fader, som ser i det fördolda, skall själv synligt* belöna dig. Luk. 14:14. *UN utelämnar: synligt.
5. Och när du ber, skall du inte vara som hycklarna, ty de står gärna i synagogorna och i gathörnen och ber, för att de skall bli sedda av människorna. Sannerligen säger jag er: De har fått ut sin lön.
6. Men när du ber, så gå in i din kammare, och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Och din Fader, som ser i det fördolda, skall synligt* belöna dig. 2 Kon. 4:33. Apg. 9:40. 10:9. *UN utelämnar: synligt.

Reformationsbibeln: Jesu Bergspredikan första delen

Källa: Reformationsbibeln: http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=4  

Början av Jesu bergspredikan.
Matt. 5:1 "När han såg folket, steg han upp på berget, och sedan han hade satt sig, kom hans lärjungar fram till honom.
2. Då öppnade han sin mun, undervisade dem och sade:
3. Saliga* är de som är fattiga i anden, ty dem hör himmelriket** till,
Jes. 57:15, 61:1. Luk. 6:20. *Alt. övers.: Välsignade. **ordagrant: himlarnas rike.
4. Saliga är de bedrövade, ty de skall bli tröstade. Ps. 126:5. Jes. 61:2. Luk. 6:21.
5. Saliga är de ödmjuka*, ty de skall ärva jorden**. Ps. 37:11. *KXII: saktmodiga. **Alt. övers.: landet.
6. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de skall bli mättade.
Jes. 55:1, 65:13. Matt. 11:28. Joh. 6:35.
7. Saliga är de barmhärtiga, ty de skall få barmhärtighet. Jak. 2:13.
8. Saliga är de renhjärtade, ty de skall se Gud. Ps. 24:4, 73:1. Hebr. 12:14. 1 Joh. 3:2.
9. Saliga är de som gör frid*, ty de skall kallas Guds söner. *KXII: är fridsamma.

Reformationsbibeln: Jesus frestas av djävulen och börjar predika.

Karl XII:s bibel
Källa: Reformationsbibeln:  http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=4

Jesus frestas av djävulen, bosätter sig i Kapernaum, börjar predika, kallar lärjungar, botar sjuka.

Matt. 4:1 Då blev Jesus förd av Anden ut i öknen, för att han skulle frestas av djävulen.
Mark. 1:12. Luk. 4:1. Heb. 2:18.
2. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig.
2 Mos. 34:28. 1 Kon. 19:8.
3. Och frestaren kom fram till honom och sade: Om du är Guds Son, så befall att dessa stenar blir bröd.
4. Då svarade han och sade: Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. 5 Mos. 8:3. Luk. 4:4.
Jesus frestas av djävulen
5. Då tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom på templets högsta* plats *KXII: tinnarna av templet.
6. och sade till honom: Om du är Guds Son, så kasta dig utför, ty det står skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på sina händer, så att du inte skall stöta din fot emot någon sten.
Ps. 91:11f.
7. Jesus sade till honom: Det är också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud. 5 Mos. 6:16.
8. Åter tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet
9. och sade till honom: Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.

10. Då sade Jesus till honom: Gå bort, Satan, ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna. 5 Mos. 6:13. 10:20. Luk. 4:8.
11. Då lämnade djävulen honom, och se, änglar kom fram och tjänade honom. Joh. 1:51.

Påven och hans följeslagare, har ingen rätt att ändra i Bibeln, som är Guds Ord!

Dagen Debatt: "Vi väntar på motiveringar"
Publicerad: 2011-11-11 03:00

"När Anders Piltz med kringgående rörelser indirekt skuldbelägger Svenska Bibelsällskapet döljs sanningen, skriver Krister Andersson i en replik på onsdagens debattartikel."

Utdrag ut artikeln: ”I april 2009 blev SBS varse att samtliga drygt 2 000 ändringar (och åtskilliga konsekvensändringar därtill) efter godkännande av Nordiska biskopskonferensen sänts direkt till Gudstjänstkongregationen i Rom utan Bibelsällskapets vetskap. Dessa ändringar godkände Gudstjänstkongregationen drygt ett år senare och Bibelsällskapet fick kännedom om detta via pressen i augusti 2010.”

Läs hela artikeln här: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=284873

onsdag 9 november 2011

Nyheter från Israel 2011-11-09

Dagen: Hatet mot judar bör tas på allvar

Antisemitism måste motverkas innan den växer sig för starkt
Publicerad: 2011-11-09 03:00
"I natt, natten mellan den 9 och 10 november för 73 år sedan, inträffade den så kallade Kristallnatten, en del av Europas mörka historia och inledningen till Förintelsen. Naziststödda grupper runt om i Tyskland mördade hundratals judar samt brände och förstörde synagogor och butiker ägda av judar.

...om detta må ni berätta...
De flesta av oss har trott att vi aldrig mer skulle behöva uppleva något sådant Man ska inte överdriva hotbilder, men situationen för de omkring 700 troende judarna i Malmöområdet blir allt sämre. En del av dem flyr staden för att den inte kan försäkra dem trygghet.

I en intervju Dagens Nyheter berättar rabbinen Shneur Kesselman om livet för honom och hans trosfränder. Själv vittnar han om att han möter mer hat i Malmö än han gjorde i Detroit, USA, där han är uppväxt."
Fortsätt och läs vidare här: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=284517 

*****************************

måndag 7 november 2011

Tell Me The Story Of Jesus!Låt mig få höra om Jesus
1.Låt mig få höra om Jesus
skriv i mitt hjärta vart ord
sjung för mig sången så dyrbar
skönaste sång på vår jord,
sången som änglar i natten
sjöngo för herdar en gång:
Ära till Gud i det höga
frihet från bojornas tvång.

Kör: Låt mig få höra om Jesus
skriv i mitt hjärta vart ord
sjung för mig sången så dyrbar
skönaste sång på vår jord.

Åsiktsdiktaturen i Sverige i dag!

MXp: "Sverige är en åsiktsdiktatur på god väg att bli ett totalitärt samhälle"
Källa: http://missionxp.webblogg.se/2011/november/sverige-ar-en-asiktsdiktatur-pa-god-vag-att-b.html  

Åsiktsdiktatur ett förstadium till totalitärt samhälle 
Sanningen har alltid varit illa tåld. I antikens Grekland stenades budbärarna när de kom med dåliga nyheter. Ju större lögn ett samhälle vilar på, desto hårdare måste staten kontrollera människors åsikter.

lördag 5 november 2011

Hesekiel: De förtorkade benen får liv!

Dalen med de förtorkade benen
Hes. 37:1 "HERRENS hand kom över mig, och genom HERRENS Ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal, som var full med ben.
2 Han förde mig fram bland dem, och se, de låg där i stora mängder utöver dalen, och se, de var alldeles förtorkade.
3 Han sade till mig: "Du människobarn, kan de här benen få liv igen?" Jag svarade: "Herre, HERRE, du vet det."
4 Då sade han till mig: "Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör HERRENS ord:
5 Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv
6 Jag skall fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande, så att ni får liv. Och ni skall inse att jag är HERREN."

7 Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett rassel, och se, det blev ett sorl, och benen kom åter tillsammans, så att det ena benet fogades till det andra.
8 Medan jag såg på, växte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem.

Hesekiel: Israels återupprättelse!

Israels återupprättelse

Israel
Hes. 36:1 "Du människobarn, profetera för Israels berg och säg: Ni Israels berg, hör HERRENS ord.
2 Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om er: "Ha, ha, de urgamla offerhöjderna har nu blivit vår egendom",
3 därför måste du profetera och säga: Så säger Herren, HERREN: Eftersom man har ödelagt er och från alla sidor längtar efter att få sluka er, för att ni skall tillfalla de övriga folken som deras egendom, och eftersom ni hånas och förtalas av onda människor,
4 därför, ni Israels berg, lyssna nu till Herrens, HERRENS ord! Så säger Herren, HERREN till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna, till de öde ruinerna och de övergivna städerna, som har lämnats till rov och hån åt de övriga folken runt omkring.

Nödvändigheten av att förbli i Guds Ord!

Stå fast!
FÖRBLI i Ordet, FÖRSTÅ ordet, och bli FRI från syndens träldomsok, genom det försoningsverk som Jesus i sin kärlek till oss människor, gjorde för oss på Golgata.

Joh. 8:31 ”Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar,
32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

Förhärdade samveten bäddar för villfarelse.

2 Kor. 4:1 ”Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet.
2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete."

1 Tim. 1:18 ”Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den GODA KAMPEN,
19 I TRO och med ett RENT SAMVETE. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron.

Den som förför en av dessa mina minsta!

Bedragare
Med stor sorg i hjärtat läser man i tidningen Dagens nätupplaga om att många pastorer i Sverige och många från pingströrelsen menar att en kristen inte längre behöver tro på helvetet.
Det ofattbara avfallet bland kristna ledare i vårt land bara fortskrider. William Booths profetia om att det i sista tiden ska förkunnas himmel utan helvete slår nu in.
Tusentals kristna blir förförda och kommer att gå evigt förlorade om de tar till sig den falska förkunnelsen.
Det vilar ett mycket stort ansvar på de förkunnare som lurar människor rakt ner i helvetet. ”…ve, den människa genom vilken förförelsen kommer.” Matt. 18:7
********************************

torsdag 3 november 2011

onsdag 2 november 2011

Frank Mangs profetiska budskap till Sverige: "Vakna!"

Källa: Postad av fridsfurste 2008-04-03 00:30

Profetiskt budskap till Sveriges kristenhet.

Frank Mangs
Frank Mangs behöver inte någon närmare presentation. Han är en av de mest välkända predikanter som Norden har haft.
Några år innan han fick hembud gick han ut med ett budskap, med en stark profetisk dimension till svensk kristenhet.
Det är ett allvarligt budskap som vi gör klokt i att ta till våra hjärtan. ...
andligt uppvaknande.................

**Det hände en ganska tidig morgon för en del år sedan. Utan att tända lampan drog jag upp rullgardinen och slog mig ned vid skrivbordet. Ute var det grådager. Egentligen tänkte jag inte på någonting Utan fanns bara till och lyssnade till det stilla böneljudet från mitt väsens innersta.

När den Evigt Klara Morgon gryr!När den evigt klara morgon gryr

1. När den evigt klara morgon gryr med sol och helgdagsfrid
och då sabbat uti himlen ringes in,
skall ock jag med Herrens folk igenom pärleporten vid
gå att ta den plats som utav nåd blev min.

Kör:
När Guds röst till välkomst ljuder,
när Guds röst till välkomst ljuder,
när Guds röst till välkomst ljuder,
skall ock jag för vita tronen glad framgå.

2. Utav alla folk och stammar samlas där en skara stor
uti högtidssmyckad stad på Sions höjd.
Även sämste sonen, som i främlingslandet vilse for,
får då vara med och njuta himmelsk fröjd.

3. Och då glädjen brusar väldig uti sång och harpospel
och vår konungs härlighet blir skönt förspord,
skall ock jag, fast intet i mig själv, av nåd få taga del,
dubbelt säll att höra Jesu välkomstord.

Text: James M Black 1893 (37 år), övers. John Appelberg 1897 (25 år)
Musik: James M Black 1893

***************************************

Pilgrim's Progress, Video i två delarHittade dessa två videos på YouTube, om Kristens Resa. Det är en filmtolkning av boken och den är på engelska, verkar inte finnas med svensk text, men jag lägger in dem ändå, för det finns viktiga lärdomar och erfarenhet att hämta i denna berättelse.